Léčivá energie barev

 

     Léčivé energie barev se využívá již po staletí v různých léčebných procesech. Už staří Egypťané požívali léčebné účinky jak v kosmetice tak i v lékařství samotném. Postupem doby však tato metoda, předávaná pouze jako největší tajemství, upadla v zapomnění. Avšak s postupem moderní vědy se přišlo na to, že každá barva odpovídá určité vlnové délce, která určuje její intenzitu, a že by tato vlastnost mohla působit i na lidský organismus jako takový. Začaly se provádět pokusy, zprvu neměly uznání. Ale zjistilo se, že barvu mohou vnímat i nevidomí - na pokusu, kdy byl do místnosti, natřené na určitou barvu, uveden slepý. Tomu se například v místnosti natřené na červeno zvýšila tělesná teplota a puls a v modré tomu bylo naopak. Pod tíhou důkazů se vědci a lékaři začali zajímat podrobněji o tuto problematiku a došli k závěru, že i barvy mohou napomoci k uzdravení člověka jako celku.

 

     Jak tuto skutečnost vidí lidé zabývající se o problematiku aury, vidí v tom jen podporu svého učení a snaží se o rozvinutí a doplnění poznatků v lékařské praxi (bohužel tady narazila kosa na kámen).

 

     K jednotlivým barvám se váže i energetické působení kamenů, oblečení, potravin, zkrátka všeho čím je náš organismus denně obklopen. Nejúčinnější terapie je terapie paprskem světla o určité barvě po dobu 15mim. Aplikuje s do postižených míst nebo do center čaker, ke které chybějící barva patří.  

 

     Světlo je zářící energie. Je jedním z prvních Božích projevů. Veškerý život na Zemi pramení ze světla, z pradávného ohnivého zřídla - Slunce -, které je dárcem životní pránické síly. I stav poznání se nazývá osvícením. Sluneční bílé světlo obsahuje celé spektrum barev, přičemž každá jednotlivá barva, jakožto životodárná síla, předává našim odpovídajícím centrům, čakrám, podle jejich povahy a charakteru, potřebnou energii a současně je tak uvádí i do vzájemně harmonického vztahu.
 

 

     Každá barva má podle starých nauk sedm základních aspektů: 

 • oživuje, 
 • povzbuzuje, 
 • léčí, 
 • objasňuje, 
 • informuje, 
 • inspiruje 
 • a naplňuje. 

  

Barvy a energetická centra těla (čakry) 

 1. centrum – centrum se nachází na konci páteře, přibližně v místech kostrče jeho harmonizující barva je červená
 2. centrum sexuální - se nachází v oblasti kříže a náleží mu oranžová barva
 3. centrum solar plexus se nachází v okolí pupku a náleží mu barva žlutá
 4. centrum srdeční a jemu patří barva zelená
 5. centrum dorozumívání, nachází se v oblasti krku a náleží mu barva modrá
 6. centrum třetího oka, nachází se u kořene nosu a jeho barva je indigo
 7. centrum korunní nachází se v oblasti temene nebo těsně nad a příleží mu barva fialová

 

     Následující krátký pohled do světa barev ukazuje, že barvy oživují tělo, ducha i duši. Každá nemoc je způsobena zablokováním energií.8

 

 

- Červená barva

- Oranžová barva

- Žlutá barva

- Zelená barva

- Modrá barva

- Indigová modř

- Fialová barva

 

Barevné vibrace

      Barevné vibrace mohou pomáhat při tom, aby se vyrovnaly disharmonie a člověk získal nebo obnovil přirozený energetický tok.
     Záměrné ošetřování s pomocí světla a barvy stimuluje krevní oběh, ulehčuje funkce orgánů, podporuje také obranné schopnosti organismu, aktivuje látkovou výměnu a dopravu kyslíku krví a podporuje všechny chemické procesy v těle - aktivitu žláz, tvoření vitamínů, enzymů a stopových prvků.
     Energie barev rozšiřují také vědomí a působí na emocionální rovinu buď tišivě, nebo povzbudivě.

 

Terapie barvami

     Barvu mohou přijímat tělo, duch a duše různými způsoby. Je možné ozařovat člověka barevným světlem: vybrat si oblečení nebo látky v odpovídajících barvách nebo přijímat i stravu v potřebných barvách. Ale také je možné dosáhnout prospěchu pomocí "barevných meditací" nebo "dýcháním v barvách", protože ozdravný proces začíná vždy v nitru, ve změněném vědomí tělesných buněk.

 

Ozařování barevným světlem

     Je snadno proveditelné, když si obstaráte vhodné stojací lampy s pohyblivým reflektorem a příslušnými žárovkami.
     Je jen třeba dbát na to, abychom teplo vycházející z žárovky vnímali jako blahodárné. Musíte si také udělat čas a najít trochu klidu, aby tělo mohlo optimálně přijímat barevné záření.
     Při ozařování barevným světlem by se člověk měl řídit svým vnitřním citem, co se týče délky trvání a frekvence, protože tělo nejlépe ví, co potřebuje.

 

Získávání barev z potravy

     Barva hraje velmi důležitou roli ve výživě.
Čím více rostlinných barviv se dostane do těla, tím lépe je zásobeno jak kyslíkem, tak i vitamíny, stopovými prvky a enzymy.
     Léčivé účinky barev mohou být ještě zvýšeny tak, že se potrava před jídlem asi 20 minut ozařuje jejich vlastní barvou.
     Léčivé barevné světlo se může také načerpat tím, že se ozařuje sklenice vody asi 20 minut požadovanou barvou a potom se ihned vypije.
     Také voda v lázni odpovídající barvy může působit povzbudivě a tišivě, podle použité barvy.
Oleje, které se používají k aromaterapii, mohou být přidány do koupele. Barevné vibrace olejů závisí na květech, z nichž byl určitý olej získán. Navíc mají všechny aromatické esence kromě toho ještě antiseptické vlastnosti, likvidují bakterie a působí podpůrně na tělesné funkce.

 

 Barevné brýle

    Je vědecky dokázáno, že spojení mezi vegetativním nervovým systémem a očima existuje, a protože vegetativní systém je propojen se všemi orgány, účinek vibrací barev na orgány, které vnímá oko, je pochopitelný. Na tomto poznatku se zakládá princip barevných brýlí, které představují vynikající možnost terapie barvou. Postačí již čtvrthodina aplikace potřebné barvy, aby člověk zakusil léčivý vliv. 

     (Např. oranžová barva při depresivní náladě, modrá při bolestech hlavy, zelená na podporu látkové výměny, fialová k meditaci.)
     Barevné brýle poskytují módní a jednoduchý způsob terapie barvou a lze je proto doporučit.

 

Terapie barevnými zvuky

      Hudba, kterou využívá terapie barevnými zvuky, navozuje pomocí zvukových struktur stimulujících mozek změnu vibrací přicházejících zvenku a ta způsobuje změnu stavu vědomí.

      Výsledkem je sladění mozkových funkcí, které posluchač pociťuje jako velmi příjemné.
Účinek směřuje k odbourání psychických stavů, jako je strach, stres apod., a tím ke zlepšení a odstranění psychosomatických symptomů.

     Jak barvy, tak tóny jsou vibrační fenomény. Každý tón vyzařuje určitou barvu (barvy zvuků) a přijímá určitou formu. Každá forma vydává jeden tón a tento tón je její základní tón.

 •      červená=c,
 •      oranžová=d,
 •      žlutá=e, 
 •      zelená=f, 
 •      modrá=g,
 •      indigo=a,
 •      fialová=h. 

 

     Jsou to tóny, které korespondují s příslušnými barvami).
Hudba barev je ještě poměrně neznámá. Umožňuje nám,abychom tělu poskytli klid, a tak přetvářeli a zušlechťovali tělesné, duchovní a duševní kvality. 8

 

     "Hudba je umění, které je naplněno silou schopnou pronikat do hlubin duše a naplnit nás láskou k ctnosti."

(Platón)

 

 

Podstránky

1. Červená barva

2. Oranžová barva

3. Žlutá barva

4. Zelená barva

5. Modrá barva

6. Indigová modř

7. Fialová barva

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze