Krev

 

     Krev je "šťáva" vašeho života. Je tak dobrá jako vzduch, který dýcháte, tak dobrá jako nápoje, které pijete, a tak dobrá jako vaše jídlo. Základní látkou, kterou tělu musíte dodat, je vzduch.

     Vzduch se skládá asi ze sedmdesáti devíti procent dusíku a jednadvaceti procent kyslíku. Dusík a kyslík jsou dva daleko nejdůležitější prvky, které potřebujeme, aby naše tělo a duše "držely pohromadě".

     Dusík je základem aminokyselin, stavebních kamenů bílkovin, ze kterých je složena každá buňka a každá tkáň těla. Bez dostatečného přívodu dusíku by se tělo rychle rozpadlo.

 

     Přestože přijímáme dusík se vším, co sníme, je dusík ze vzduchu naším stálým pramenem. Dusík z potravy máme k dispozici dvakrát až třikrát denně, tedy jestliže jíme. Dusík ze vzduchu vdechujeme stále.

 

     Také kyslík je pro naši výživu životně důležitý. Kyslík v krvi zásobuje tělo nutným teplem, aby mohlo normálně pracovat. Kyslík je v těle nutný ke spálení a vyloučení opotřebovaných a mrtvých buněk a tkání.

 

     Bez pevné potravy můžeme dny, někdy i týdny existovat a vykonávat naši denní práci, aniž bychom zemřeli. Bez vzduchu však můžeme přežít jen několik minut.

 

     Dusík ze vzduchu, který dýcháme, je sbírán krví v plicích a dopravován do jater. Játra ho použijí k regeneraci bílkovin v celém těle jako doplněk k dusíku z potravin, které jíme, a z nápojů, které pijeme.

      Vdechujeme-li znečistěný a otrávený vzduch, je dusík, který inhalujeme, stejně znečištěn. Tento "otrávený" dusík vniká do buněk a tkání těla a "otráví" je také.

     Stejně to platí o kyslíku ve vzduchu, který vdechujeme. Kyslík jako nositel jedů je trvalejší a silnější, neboť dusík sice dosáhne jater téměř hned po vdechnutí, ale je zpracováván, kdežto kyslík, který vdechujeme, je krví ihned roznášen do celého těla.

     Všechny jedy, které se vzduchem vdechujeme, poškozují nejdříve krajinu mozkovou. Pokryjí systém žláz s vnitřní sekrecí v mozku a nedovolí žlázám optimálně pracovat. Potom jedy vniknou do jiných částí těla, neboť každá kapka krve cestuje neustále celým organismem. Srdce pumpuje každých čtyřiadvacet hodin asi deset až jedenáct tisíc litrů krve do celého těla.

     Nezapomeňte, že zásoba krve v těle je celkem jen čtyři a půl až pět litrů!

 

     Každá kapka tekutiny, kterou vypijeme a každé sousto potravy, které sníme, se v tenkém střevě rozloží na jednotlivé základní částice. Jakmile jsou požadované molekuly potravinové kaši odejmuty, procházejí střevní stěnou pomocí osmózy, jaterní žilou nejdříve do jater a potom se pomocí srdce rozdělí do celého těla. Takto tvoří krev životní linii mezi potravou a jejím cílem a posláním: vyživovat buňky a tkáně těla. 

 

     Kyslík, který inhalujeme a který je přijímán krví, se spojuje s uhlíkem obsaženým v potravě a tvoří kysličník uhličitý (plyn kyseliny uhličité), který z  největší části při vydechování vyloučíme. Kysličník uhličitý je plyn, těžší než vzduch; který je ne schopen udržet dýchání v akci. Kdyby se dostal někdo do atmosféry chudé na kyslík a bohaté na kysličník uhličitý, udusil by se. Kdyby vzduch, který vdechujeme, obsahoval jen čtrnáct nebo patnáct procent kysličníku uhličitého, museli bychom zemřít.

 

     Uhlík je jedním ze základních, hlavních prvků sacharidů.

 

     Konzumace nadměrného množství sacharidové stravy, při více než méně konstant ním nedostatku čerstvého ovoce, salátů a zeleniny v jídelníčku, způsobí takzvanou otravu škrobem.

 

     Je důsledkem velkého množství kysličníku uhličitého, který vzniká spalováním uhlíkových atomů v potravě za pomoci kyslíku z krve, a který nemůže být úplně vyloučen.

 

     Srdeční frekvence je řízena množstvím kysličníku uhličitého v krvi. Jestliže uvedeme svaly do pohybu, vzniká kysličník uhličitý, který přijme krev a do deseti vteřin poté, co opustil svaly, způsobí zrychlení akce srdeční.

 

     Vysokým obsahem uhlíku v sacharidech může dojít k srdečním potížím a toto nebezpečí je tím větší; čím víc sacharidů jíme.

     Měli bychom je jíst společně se syrovými potravinami. 

 

Novinky

 

Nadměrná hmotnost

     Ta obtloustlá dáma, která sedí v rohu kavárny a cpe se dorty a pečivem, je za své srdeční potíže sama zodpovědná.

     Ten zaoblený hoch a baculatá holčička, kterou pyšní rodiče představuji jako vzor "překypujícího zdraví, jsou přecpáni sacharidy a na nejlepší cestě dostat mnohé, nebo všechny nemoci, které takový tělesný stav provázejí.

 

     Čistá krev je základ zářícího zdraví. 3

 


-------------------------------------

 

     Máte představu, kolik je ve vašem těle krve? Myslíte si, že jí máte mnoho litrů a že ji můžete beze všeho po litrech darovat?

 

     Hluboce se mýlíte. Lidské tělo má jen asi čtyři a půl litru krve. Asi čtyři litry naplňují cévy a jsou stále v oběhu. Krev se skládá z mikroskopicky malých tělísek, z krvinek. 

 

     Průměrně zdravý člověk má 24 až 25 bilionů takových krvinek. Probíhají tak rychle naším tělem, že by se vám jistě zatočila hlava.

 

     Každých patnáct až dvacet vteřin (!) proběhne každá (!) jednotlivá krvinka z těchto dvaceti bilionů srdcem k plícím, aby se obohatila kyslíkem a současně odevzdala kysličník uhličitý z těla do plic. Krvinka uhání potom zpět k srdci, do celého těla až k nohám a zase zpět k srdci. Všech těchto dvacet bilionů krvinek proběhne celým tělem za 24 hodin tři- až pět tisíckrát.

 

     Každou vteřinu, ve dne v noci, putuje víc jak 200 miliard krevních tělísek do plicních alveolů, aby se zbavila tělesného plynatého odpadu ve formě molekul kysličníku uhličitého a vyměnila ho za čistý kyslík.

     Proč vám to všechno povídám? Protože vám chci objasnit, jak je důležité zachovat maximální výkonnost krve, jestliže chcete omládnout. Právě kvůli té rychlosti, se kterou se pohybuje a kvůli životně důležitému významu její činnosti je jasné, že každá porucha jejího zdraví a její práce ovlivní celý organizmus, vyvolá depresivní nálady, vryje nám vrásky do obličeje a připraví cestu stáří a předčasné senilitě.

     Chtěl bych, abyste si během celé této kapitoly o krvi uvědomovali, že všechna krev vašeho krevního oběhu se vejde do méně než šestnácti šálků. Představte si to a přemýšlejte o tom. Každá krevní buňka v těle je nositel výživy a současně sběratel látek určených k vyloučení z těla.

 

     Každá krvinka musí být vyživována, aby zvládla svoji enormní práci pro nás, a to 24 hodin denně, bez přestávky, aby mohla udělat tři až pět tisíc okružních cest za 24 hodin celým tělem, od kořínků vlasů až po špičky prstů na nohou. Probíral jsem tato čísla s jedním ze svých žáků a ptal jsem se ho, jak by se cítil, kdyby mu chybělo denně několik jídel. "Odhaduji, že bych hladem zemřel", odpověděl.

 

     A právě tento muž nechal své krvinky hladovět každý den svého života, otravoval je tím, že znečisťoval organizmus tabákovým kouřem, který vdechoval v kanceláři celý den. Měl nízký tlak a anémii (chudokrevnost), přestože byl před několika léty považován za nejzdatnějšího a nejzdravějšího člena jednoho basketbalového mužstva. Stravoval se v restauracích. Seznámil se s ženou, která ho velice zajímala; když však neopětovala jeho náklonnost, požádal ji, aby mu řekla, proč se nemohou vidět častěji. Její odpověď jím otřásla a vnesla trochu rozumu do jeho domýšlivosti a samolibosti.

 

Řekla:

     "Za prvé kouříš. Tvůj dech a pach tvého těla mě odpuzuje. Za druhé, to co jíš, ti neprospívá ani tělesně, ani duševně. Oboje má už příznaky stáří, a to je v tvém věku neodpustitelné. Říkám otevřeně, že tě mám ráda, ale nedovedu si představit milovat muže, jehož dech ve mně vyvolává pocit na zvracení, a to bych ho musela třeba i políbit.

     Nejen kouř, ale i jídlo dělá tvůj dech nečistým:" Prosil ji, aby mu pomohla změnit všechno, co jí na něm vadí. Krátce řečeno, přestal kouřit a dosáhl, aby bylo kouření u jeho firmy zakázáno. Četl zdravotnickou literaturu, a protože narážel často na protichůdné názory, hledal osobní styk s autory. Časem se dostal až ke mně a poznal, že můj program nestrpí žádný kompromis.

     Poučil se, že krvinkám může být jen tenkrát zachován ten největší výkon, jestliže tělo živíme s  rozumem a péčí. Jen když jíme a pijeme živé, organické, přirozené, život darující potraviny, můžeme buňky správně a plnohodnotně živit.

     Jenom když držel svoje tělo čisté zevně i vnitřně, mohl udržet odstraňování odpadových látek v chodu. Jenom disciplínou při všech duševních a tělesných aktivitách dosáhl svého cíle: získal ženu, kterou si vyvolil a vědomosti, jak omládnout.

 

     Důkaz, že tento program nejen funguje, ale je i  účinný, je skutečnost, že se jeho náročná přítelkyně za dva roky po této epizodě za něho provdala. Jako svatební dar jsem jim věnoval odšťavovač s přáním, aby jim oběma zachoval zdraví, štěstí a mládí, které on pitím syrových šťáv znovu získal.

 

     Z toho plyne morální poučení, že si nemáme všímat mínění a zvyklostí lidí, kteří se slepě řídí tím, co povrchní lidé považují bezmyšlenkovitě za "moderní". Je daleko lépe trvat na čistých zásadách, než se nechat otravovat kouřem a nevhodným jídlem jen ze strachu "co by tomu řekli lidé".

 

     Já osobně neváhám odmítat všechno, co se mně nabízí a o čem vím, že mému tělu škodí. Jestliže se někdo cítí uražen odmítnutím nabídnutého jídla, pak to není žádný přítel a mohu se klidně bez něho obejít.

 

     Myslím si však, že v očích lidí, na kterých nám záleží, stoupneme na ceně, jestliže se držíme svých zásad. Kdo se takovým zásadám posmívá, ten nepřemýšlí - abychom se vyjádřili slušně. Žije ve sféře, která vede k předčasnému úpadku a stárnutí. Já dávám přednost té lepší, čistější cestě, která mně umožňuje omládnout.

 

     Jestliže jde o zásady, pak myslete vždycky na to, že vaše krvinky jsou vašimi věrnými služebníky. Otravujete-li je medikamenty, injekcemi a potravou, která je nevyživuje, a když jim nedáte příležitost zbavit se škodlivin a zůstat čistými, pak jste to vy, kdo trpí a vy budete potřebovat delší dobu k omládnutí - pokud se vám to někdy podaří. 17

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze