6. Sacharidy a obilí

Sledování video textu

 

 

    

     Nemám v úmyslu své čtenáře vyděsit a způsobit, aby si mysleli, že jsou vydáni věčnému zatracení, jestliže okamžitě nezmění své stravovací zvyklosti. Nic mi není tak vzdálené, jak toto.

 

     Většina lidí ještě dost netrpěla, aby se mohla přes noc rozhodnout a být ochotna vzít na sebe břemeno takové drastické změny. Mimoto to není také nutné. Jestliže však chceme omládnout, pak je podle mého názoru a zkušeností velice důležité, abychom udělali něco pro vnitřní očistu svého těla.

 

     Abychom tomuto aspektu našeho programu porozuměli, bylo by dobře, udělat si krátký přehled o tom, jakými procesy musí projít potrava, kterou sníme, aby mohla být buď strávená a poskytla výživu tělesným buňkám, anebo se přeměnila v jedy, které budeme muset zlikvidovat. To, že většina našich učitelů nezahrnula do základních učebních plánů podrobné studium lidské anatomie, je hříšné zanedbání povinností. Léta požaduji, aby se děti naučily všechno o svém těle - jak zevně tak vnitřně - ještě dříve než se naučí číst, psát a počítat.

  • Naučily by se tím; jak je nesmírně nutné starat se o svoje tělo po celý život.
  • Naučily by se, že se tak vyvinou v inteligentní a užitečné občany, jestliže budou svoje tělo správně živit tak, jak to požaduje příroda, protože jejich duševní síla bude bdělejší a jasnější.
  • Naučily by se, že by to byla jejich vlastní chyba, kdyby stárly, staly se neužitečnými a předčasně slabými.
  • Mimoto by se naučily, že nemoci nejsou nic záhadného, že příroda nás vybavila všemi možnými prostředky, abychom mohli po celý život chorobám zabraňovat.
  • Naučily by se vyrůstat v úctě ke všemu živému. Vyrůstaly by v lidi, kterým by se už pouhé pomyšlení na poškozování zvířat a lidí ošklivilo.
  • Bojovaly by odhodlaně proti trápení zvířat vstřikováním bakterií za účelem výroby očkovacích látek a sér - největšímu zločinu tohoto století.
  • Naučily by se, že se v tomto případě jedná o komplot "kšeftařů", kteří chtějí hlavně očkovací látky prodat, přestože jsou to substance, které chorobám nezabraňují, ani je neléčí.

 

     Nevěřte těmto tvrzením, aniž byste je neprošetřili - tak jako já: pořádně, nezaujatě a otevřeně. Rád bych se později pokusil vysvětlit, jak jsou tato tvrzení plná fantazie.

 

     Kdybychom byli od dětství vedeni k tomu, abychom rozuměli funkcím našeho těla, věděli bychom, že se naše tělo skládá z miliónů mikroskopicky malých buněk. Z nich jsou složeny tkáně, tělní tekutiny i pevné kosti v našem organismu. Přestože jsou tyto buňky nepatrné, jsou vybaveny životem a inteligencí. Reagují na duševní podněty, aniž bychom si toho byli vědomi. Jsou našimi služebníky v každém jenom myslitelném směru. Aby mohly vykonávat svou práci, potřebují potravu, stejně jako služebníci v našem denním životě. Poslíčkové v našich domácnostech, kancelářích a továrnách nemohou pracovat, jestliže hladoví a kvalita jejich práce je v přímém vztahu ke kvantitě a kvalitě potravy, kterou jim poskytneme. Když si uvědomíme, jak nepatrnou péči věnujeme našim buňkám, těmto malým pomocníkům, pak musíme přiznat, že je příroda vybavila velkou odolností.

 

     Jestliže dosáhneme svou prací nebo výživou hranic těchto obranných sil, budeme určitým způsobem varováni. Budeme možná unaveni nebo vyčerpáni, dostaneme bolesti hlavy nebo jiné nesčetné potíže uvedené v medicínském lexikonu.

 

     Jestliže si těchto varovných signálů z nevědomosti nebo nedbalosti nevšímáme, přijde další varování přírody ve formě nemoci, která odpovídá bezprostřednímu stavu buněk našeho těla a jejich okolí. Jestliže jsme opomenuli jíst potravu, která buňky vyživuje, a současně zanedbali nutnost odstraňovat z těla nahromaděný odpad, pak jsme nechali buňky nejen hladovět, ale zatížili jsme je i jedy, které tělo přijme z odpadových látek uskladněných v těle.

 

     Nejen podle mých zkušeností potřebuje malá buňka živou potravu. Mimoto musí být potrava taková, aby ji zažívací orgány mohly rozložit na atomy a molekuly, které potom krev a lymfa dopravují k buňkám.

 

      Bez ohledu na to co jíme a pijeme - jestliže jsme rozumní a porozuměli jsme principu výživy buněk, měli bychom si zvyknout jíst denně aspoň dostatečné množství živé potravy, aby buňky a tkáně byly zaopatřeny. Později vysvětlím, proč se k tomu nejlépe hodí právě čerstvé, syrové šťávy. Jestliže pijeme denně půl až jeden litr šťáv, enormně z toho těžíme - jestliže ne hned, pak v průběhu času určitě. Čerstvá, syrová zelenina, saláty a čerstvé ovoce konzumované vcelku, jsou přirozeně stejně tak dobré, ne-li dokonce lepší.

 

     Chtěl bych na tomto místě připomenout, že zelenina a saláty tělo budují, kdežto ovoce ho čistí. Nesmíme proto zapomenout, že ovoce nemůže nahradit zeleninu a saláty a že nemají na tělo stejný účinek. Důrazně ještě upozorňuji, že se tyto potraviny musí jíst syrové, aby přinášely život a působily jako stavební kameny. Jestliže však tyto potraviny zpracováváme, konzervujeme, pasterizujeme a uchováváme v plechovkách, ztrácí se tím jejich život a ničí se jejich život darující účinek. 

 

     Atomy a molekuly jsou prakticky ty nejmenší částečky, na které může být hmota rozložena. I zelenina, saláty a ovoce se skládají z atomů a molekul. Jestliže se spojí dva nebo více atomů, vznikne molekula. Proto má voda chemický vzorec H2O; to znamená, že ta nejmenší částečka vody se skládá ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Vzorec molekuly škrobu C6H10O6 říká, že je složena ze šesti atomů uhlíku, desíti atomů vodíku a šesti atomů kyslíku.

 

     Zajímavé na škrobové molekule je, že se nerozpouští ani ve vodě, ani v alkoholu, ani v éteru. Když jsem si tuto skutečnost poprvé uvědomil, poznal jsem okamžitě, proč mělo obilí a sacharidy, které jsem konzumoval ve velkých množstvích, takový ucpávající účinek na játra, která tím ztvrdla jako prkno. Mimoto jsem měl také vysvětlení pro tvorbu písku a kamenů ve žlučníku a ledvinách, pro tvorbu nepřirozených sraženin v  krevních cévách a kapilárách, které v  celém organizmu způsobovaly změny jako hemoroidy, nádory včetně rakoviny a jiné poruchy.

 

     Pečlivé vyšetření mi dále odhalilo, proč tolik lidí, kteří ze zvyku jí bílý chléb, obilí, výrobky z mouky a vůbec sacharidy, mají uhry (akné) a jinak nečistou pleť.

 

     Zjistil jsem, že škrobová molekula, která není rozpustná ve vodě, putuje jako stabilní molekula krevním a lymfatickým oběhem, aniž by ji mohly buňky, tkáně nebo žlázy využít. Tělo se pokusí ji vyloučit. Jestliže jsou vylučovací orgány zatíženy nahromaděnými molekulami - ve formě povlaků na stěnách, nemohou je odstranit a tělo hledá jinou cestu, která vede přes póry kůže. A tím dostaneme akné.

 

    Také tady nám pomůže opět příroda. Na ničem jiném se nedaří bakteriím lépe, než na škrobu. V tom případě nám vlastně pomáhají odbourávat nahromaděné škrobové molekuly ve formě hnisu, který může být kůží lépe vyloučen. Tím vznikne akné.

 

     S tímto obrázkem před očima můžete možná snadněji akceptovat moje tvrzení, že žádná léčba nemůže být trvalého charakteru, pokud nejsou vylučovací orgány prosty nahromaděného odpadu a pokud nejsou z výživy odstraněny škrobové potraviny a obilí.

      Pro toho, kdo přemýšlí v zajetých kolejích, to zní bezesporu drasticky a radikálně vzhledem ke skutečnosti, že se lidstvo po tisíciletí živilo převážně obilím a škrobovinami. Jako  odpověď na tuto argumentaci poukazuji na jinou skutečnost, že totiž nemocní lidé, kteří přestanou jíst obiloviny a škroboviny a konzumují jen živou, život podporující potravu, zlepší nejen svůj tělesný a duševní stav, ale obyčejně se zbaví svých nemocí.

 

Novinky

 

     Mimochodem - všimli jste si, jak se kůže lidí, kteří jedli mnoho škrobovin a obilovin, časem vysuší, scvrkne a zvráskovatí? Tvrzení, že škrobová a obilná potrava dodá všechno, co potřebuje mladý muž, aby se stal sportovním esem, a co potřebuje mladá dívka, aby z ní byla filmová hvězda, se zakládá na polopravdách a nepravdách.

 

     Potřebujete-li pro toto tvrzení důkaz, rozhlédněte se u stolů bufetů a jiných zařízení s rychlým občerstvením a počítejte děti a mladé lidi, jejichž obličeje jsou posety furunklyekzémy a jinými kožními vyrážkami. Jsem si jist, že zjistíte, že právě tito dávají přednost škrobovým potravinám před ostatními.

 

     Je to následek chybné výchovy. Kdyby tito lidé mohli vidět jen několik roků dopředu, naučili by se držet svoji chuť k jídlu na uzdě a jíst a pít jen takové potraviny, které jim v pozdějších letech umožní být mladšími, dynamičtějšími, atraktivnějšími a úspěšnějšími.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze