35. Co zaseješ, to budeš sklízet

Sledování video textu

 

 

     Návštěvník procházel jednoho dne vězením a šel kolem vězně, který si přišíval záplatu na svůj vězeňský oděv. Dali se spolu do řeči a návštěvník se zeptal vězně: "Šijete?"

"Ne," odpověděl vězeň. "Sklízím úrodu!"
(Anglická slovní hříčka se sew (šít) a sow (sít), oboje se stejně vyslovuje.)

     Jak se to hodí na všechno v životě!

 

Co zasejeme, to sklidíme.
Každý
dobrý skutek dojde odměny, každý špatný trestu.
To je pravděpodobně ta nejtvrdší a nejobtížnější lekce,
kterou se musíme od nejútlejšího dětství učit.
Co zasejeme, to sklidíme.

 

     Tato důležitá skutečnost se musí doma vtisknout rostoucím dětem do paměti. Rodiče musí denně toto pravidlo vštěpovat do vědomí dětí, aby se nesmazatelně vrylo dospívajícím dětem do paměti. Stejně jako stále kapající voda vyhloubí kámen, může být četným duševním a tělesným nemocem, které na nás v pozdějším životě dolehnou, zabráněno, jestliže rodiče tuto lekci dětem denně opakují.

     Co se týká zářícího zdraví, je mnohem lepší dosáhnout ho tím, že ovládáme svoji chuť k jídlu, než tím, že si ho budeme jen přát nebo jiným závidět. Vlastní námaha je nutná.

 

     Zářící zdraví je výsledkem stálé disciplíny.
Disciplíny ducha a myšlenek,
disciplíny citů,
disciplíny v zábavě a požitcích.

 

      K volbě potravin patří disciplína, která vyžaduje starostlivou pozornost a přemýšlení. Lidskému tělu se daří při jednoduché stravě. Životní síla toho, co sníme, zapůsobí na život a vývoj buněk a tkání v těle. Tento život je základem pro dynamické zdraví.

     Skutečně dynamicky zdravé tělo netouží po medikamentech, falešných povzbuzovacích prostředcích nebo něčem podobném, co by rušilo hladký chod jeho funkcí a činnosti. Jestliže zaséváte do vašeho těla správnou potravu a současně dbáte na vylučování odpadových látek, sklízíte zářící zdraví. Jestliže jste se naučili vypuzovat všechno zlé, co se vyvinulo od vašeho narození, z vašeho vědomí, jestliže jste se naučili plně ovládat své city – potom nebudete mít jen zářící zdraví, ale budete i vědět, jak ovládat svůj život, místo toho, aby váš život ovládl vás.

 

     Když jste mladí a nezkušení, nechcete ani slyšet nebo přijmout žádnou radu od těch, kteří jsou starší než vy. Máte pocit, že musíte všechno sami zjistit. Být mladý a plný nadšení je už sama o sobě velká zkušenost, jenže ke zvládnutí života a jeho záležitostí nestačí jen zkušenost.

     Je chybné věřit, že se zkušenosti mohou získat přemýšlením a přáním. Zkušenosti znamenají zážitky pravého života, osobní zažití všeho, co se děje. Znamenají všechno, co se zažije.

 

     Do zkušeností se zahrnuje všechno, co se nám přihodilo, všechno, co jsme viděli a slyšeli. Zkušenost je také důsledkem toho, co se nám přihodilo, naší reakcí, zážitkem a pocitem. Ke zkušenostem patří také vzdělání, pozorování a osobní účast, vědění, pohotovost a praxe, která se ze všeho toho vyvine.

 

     Přát si něco nepřináší žádné zkušenosti.

     Jaká závěrečná slova by se mohla lépe hodit k tématu zkušenost než tato:

 

Co zaseješ, to sklidíš!

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze