4. Začněte ještě dnes! Zítra může být už pozdě!

Sledování video textu

 

 

    

     Je to zvláštní - žijeme v době, ve které jsme si vytvořili nesprávný pojem času. Žijeme čtyřicet, padesát, šedesát nebo více roků, abychom se naučili, co to vlastně život je, a když konečně zkusíme naše vědomosti přeměnit v činy, zjistíme, že je naše tělo na rozpadnutí. Ještě než si to začneme pořádně uvědomovat, vězíme v těle, které sklouzává do neupotřebitelnosti a to právě v tu dobu, kdy bychom z něho měli mít největší zisk.

     Když začneme pociťovat, že na nás pomalu doléhá stáří, není nám jasné, jak to může dlouho trvat, než se objeví nemoci a neduhy. Potom doufáme, že nás pilulky a injekce zázračně přes noc uzdraví a vůbec nemyslíme na to, jak dlouho to trvalo, než jsme se dostali do tohoto stádia. 

     Když první pokusy nepřinesou očekávaný nebo dokonce "zaručený" účinek, potom máme sklon k tomu, následovat stejně nebo ještě hůř postižené duše, a vyzkoušet každý medikament, který je náhodou v módě.

     Očekáváme plni nedočkavosti, že se uzdravíme nebo omládneme, aniž bychom museli pro to něco udělat. Obyčejně nejsme ochotni poskytnout přírodě potřebný čas, dovolit jí, aby pro nás pracovala a splnila svůj úkol úspěšně a dokonale. 

     Rezultát je už teď jistý: bezohledný využívá toho důvěřivého tak dlouho, až už je pozdě, nebo skoro pozdě, aby mohl dosáhnout uzdravení.

      O co by bylo lepší vzít všechno do svých rukou hned tehdy, když si poprvé uvědomíme, že s námi není něco úplně v pořádku!

     Moje rada každému muži, každé ženě a každému dítěti je jednoduchá: 

 • Začněte číst tyto stránky ještě dnes a žijte podle nich!
 • Začněte se učit dnes, zítra by mohlo být pozdě.
 • Zjistěte ještě dnes, co vám chybí.
 • Změňte svůj způsob života a způsob stravování ještě dnes.
 • Začněte mládnout ještě dnes.
 • Vybudujte si svoje znalosti přemýšlením, zkušenostmi a vyrovnanými úsudky, nikoliv návyky nebo pověstmi. Začněte dnes.
  ZÍTRA BY MOHLO BÝT POZDĚ!

     Učte se rozeznávat pravdu a neukvapujte se se závěrem. Musíme udělat s naším tělem to, co udělá stavitel při opravě starého domu. Všechen odpad musí být odstraněn, a to potřebuje čas. Stavitel může použít dynamitu a budovu "vyčistit" explozí - ale co mu potom zůstane? Zpustošené místo, poseté troskami, které musí být odvezeny na smetiště. Ke stavbě domu se potřebuje mnoho času a mnoho času se potřebuje k opravě starého domu, který je na spadnutí.

 

     Trvalo celý život, než jsme přivedli tělo do dnešního stavu. Stačila by jedna nesprávná injekce, aby se octlo pod zemí, ze které pochází. 

     "Prach jsi a v prach se obrátíš" - to neříkáme od srdce. Chceme-li naší duši nadále připravit příjemné bydlení, musíme si udělat čas a nejdříve naše tělo vyčistit. Současně ho musíme zásobovat potravou, která může tělesné buňky obnovovat a regenerovat.

     Často jsem podrobně vysvětloval, že nezáleží na věku, ve kterém se člověk rozhodne uzdravit se nebo omládnout. Řídil jsem dříve jedno sanatorium, kde byli pacienti podrobeni tvrdé léčbě a bylo jim zřetelně dáno najevo: "Ano nebo ne - jak chcete". Jedli jenom čerstvé saláty, zeleninu a ovoce, něco tvarohu a ořechy, všechno chutně připravené, pili jenom čerstvé šťávy ze syrové zeleniny a syrového ovoce, připravené hydraulickým lisem.

 

     Jednoho dne tam přišel na návštěvu 87letý muž se svojí pečovatelkou. Víc jak pětadvacet roků trpěl prostatickými potížemi, které se v posledních dvanácti měsících tak zhoršily, že bylo nutné, aby ho neustále doprovázela pečovatelka.

     Vždycky když potřeboval vyprázdnit močový měchýř, ve dne nebo v noci, musela mu zavést katétr.

     Když mu bylo vysvětleno, že by v sanatoriu směl jíst jen shora uvedené potraviny, protestoval, prý bez svých moučníků nemůže žít. Když mu bylo vysvětleno, že podle našeho názoru jsou jeho potíže bezprostředním následkem konzumace moučných jídel a potravin obsahujících škrob, souhlasil s tím, že zůstane dva měsíce a vyzkouší naši metodu. Díky střevním výplachům a přísné dietě mohl na konci prvního měsíce propustit svoji pečovatelku, protože jeho prostatické potíže prakticky zmizely.

     Koncem druhého měsíce se cítil o dvacet let mladší a také tak vypadal!

     Ze zkušenosti mohu tvrdit, že to není žádný ojedinělý případ. Poznal jsem mnoho mužů ve všech věkových skupinách, kteří měli stejné potíže, a mohu po pravdě říct, že neznám ani jednoho, který by z uvedeného programu neprofitoval, stejně jako náš 87letý muž, který ve svém pokročilém, věku získal zase svoji sílu a vitalitu.

     Jsem si jist, že kdyby byl tento muž vzal před dvaceti nebo třiceti roky svůj osud do vlastních rukou a udržoval tento program do dnešního dne, byl by se cítil na padesát nebo šedesát a tak také vypadal. Podle toho, jak vypadá dnes, troufám si předpovědět, že překročí hranici sto roků, bude-li dále dodržovat program. Proč také ne? Komu přísluší prorokovat délku našeho života? Nežili staří patriarchové déle než 750 roků? 

     Když si prostudujeme naši anatomii, žlázy s vnitřní sekrecí a různé funkce krve a lymfy v našem těle - o všem bude ještě řeč - pak se přestaneme posmívat představě, že lidé mohou daleko překročit hranici sta roků. Je docela možné, že těch prvních sto roků je těch nejtěžších; ale podle mě je hranice sto roků cíl hodný úsilí, jestliže je tělo mladé, živé, bdělé, všímavé a plné nadšení.

     Ať už se rozhodneme řídit se tímto programem nebo ne, jedno je pro každého z nás důležité vědět:

 

Novinky

 

 • jak můžeme dnes zabránit degeneraci některé části našeho těla
 • jak se můžeme vyhnout pokusům stáří, které na nás dorážejí
 • jaké chyby jsme dělali v minulosti,

abychom se naučili nejen je neopakovat, ale i jimi způsobené škody napravit.

     Nestačí jen sbírat teoretické znalosti. Celá knihovna je bezcenná, jestliže zůstanou knihy nepřečteny. Jakoby nepřečteny zůstanou také ty knihy, jejichž vědomosti sice přijmeme, ale nepřeměníme v činy.

     Jedna z největších lidských vymožeností je schopnost usuzovat.

      Nemůžeme však nic posoudit, jestliže nic nevíme; a nemůžeme nic vědět, pokud se to nenaučíme.

 

     Nepokoušejte se nikdy posoudit něco, o čem nic nevíte. Nekritizujte nikdy něco slovy "Tomu nevěřím!" Je to totéž, jako byste řekli: "Nic o tom nevím, a proto je to nesmysl". 

     Než označíte něco za správné nebo nesprávné, za pravdivé nebo nepravdivé, nejdříve to prověřte. Zkušenost je daleko cennější než všechny řeči na světě.

     Radím vám naléhavě, abyste tyto stránky vážně prostudovali a nad jejich učivem se zamysleli. Uvidíte, že najdete zdravou a solidní základnu, o kterou se může váš plán na omládnutí opřít.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze