7. Hrudní koš - centrum života vašeho těla - 7a. Průdušnice - t

Sledování video textu

 

 

Hrudní koš - centrum života vašeho těla

PRŮDUŠNICE - TRACHEA

     Průdušnice začíná na dolním okraji hrtanu (larynx), sestupuje zhruba ve střední čáře před jícnem a za brzlíkem (thymus), po jejich obou stranách probíhají krční cévy a nervy. Sousedí těsně s velkými cévami přicházejícími od srdce, nebo směřujícími k srdci. U muže je větší, u dětí pohyblivější a hlouběji uložená.

 

     Průdušnice má vztah k oběma lalokům štítné žlázy a zvětšená štítná žláza (struma) může ovlivnit dýchání.

 

     Průdušnice je silně zatěžována nahromaděnými hleny ve vedlejších dutinách nosních a i nadměrnou tvorbou hlenů v hrtanu.

 

       Hrdlo je část dýchacích orgánů a s jeho pomocí jsme schopni mluvit, zpívat a křičet. Hrdlo leží mezi průdušnicí a kořenem jazyka. Skládá se z několika chrupavek, jako chrupavky štítné, příklopky hrtanové a chrupavky prstencové.

     Jsou pokryty sliznicí a pohybují se pomocí hrtanových svalů. Slizniční řasy tvoří pravé a nepravé hlasové vazy, které spolu svírají štěrbinu hlasovou a ohraničují část dutiny hrtanové. Vazy hlasové u ptáků se nazývají syrix nebo dolní hrdlo a jsou uloženy mezi větvemi průdušnice.

 

Novinky

 

     Hrdlo přechází dole v průdušnici a nahoře se otvírá do hrtanu. Tento otvor se zmenšuje při polykání činností příklopky hrtanové (epiglotis) na štěrbinu tvaru - T. Hrdlo funguje jako „příklop“ průdušnice, aby se tekutiny a pevné substance nedostaly do plic. Jeho poloha je zvláště u mužů zřetelně viditelná a nazývá se Adamovo jablko.

     Jestliže je tělo, a zvláště tlusté střevo, přesyceno odpadovými látkami, stává se hrdlo náchylným k zánětům, provázeným tvorbou hlenů, které mohou být akutní nebo chronické s klinickým obrazem kataru, ale i záškrtu nebo tuberkulózy. Všechny tyto formy reagují příkladně na střevní výplachy.

 

     Představte si, že byste nemohli mluvit! Na základě dlouho sbíraných zkušeností v minulosti se dá říct, že série střevních výplachů, u lidí v každém věku, pomohla odstranit mnoho poruch. Vždycky, jestliže jsme postiženi jakýmikoliv tělesnými potížemi, se vyplatí myslet na střevní výplachy. Prevence je stále ještě ta nejlepší medicína, zvláště když jde o zdraví.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze