Srdce

Srdce je skutečně zázračný mechanizmus, který pracuje nonstop, 24 hodin denně po celá desetiletí, a když je třeba, i celé století.

Nikdo, kdo jej studuje, se neubrání obdivu. Srdce je skutečně orgán úžasné síly a vytrvalosti. Den co den musí vykonat průměrně 100.000 stahů.

Za život provede srdce dva a půl miliardy úderů, přičemž prohání každou minutu v průměru šest litrů krve 153.000 kilometrů dlouhým cévním řečištěm.

To odpovídá 25.000 litrů denně a více něž půl miliardě litrů za život.

Náš život závisí na nepřetržitém proudění krve – řeky života.

Každý orgán, každičká buňka v našem těle je omývána, čištěna a živena krví, přiháněnou činností srdce.

Kdyby kterákoliv část našeho těla zůstala bez kyslíku přiváděného krví, rychle by ochabla a odumřela.

 

 

 

Srdce se svým čerpacím systémem je tak dokonalý nástroj, že vědci byli i s tou nejdokonalejší technologií zcela neúspěšní při snaze o jeho napodobení. Srdce má chlopně tenčí než hedvábný papír, jsou však pevnější než ocel.

Jsou-li chlopně nahrazeny umělými silikonovými částmi, opotřebují se tyto člověkem zhotovené náhražky již za pár let.

Ale jemné, odolné tkáně zdravého srdce dokáží vzdorovat námaze po celý život.

A všichni máme tento „zázrak“ v sobě. Tepe a tepe a dává nám život.

 

   O naše srdce však usiluje nejhorší nepřítel, a bude vést své „loupeživé tažení“ tak dlouho, jak mu to jen dovolíme.

 

Nejprve, kdo je ten ničema, který usiluje o zničení našich srdcí? 1

viz Arterioskleróza

 

Novinky

 

     Při rytmické činnosti srdce se pravidelně střídají dvě fáze - fáze stahu (systola) s fází ochabnutí a klidu (diastola). Při systole srdce krev vypuzuje, v době diastoly do něj krev naopak natéká.

 

     Význam diastoly pro normální činnost srdce je však mnohem širší. Jedině v této fázi srdeční činnosti může krev volně protékat věnčitými tepnami zásobujícími srdeční svalovinu živinami a kyslíkem.

Klidová hodnota systolického krevního tlaku je 90 až 150 mm Hg, diastolického krevního tlaku pak 60 až 80 mm Hg.

Popis fotografie: 16

 

Srdce bez osrdečníku

a) srdce (srdeční sval myokard)

b) osrdečník (epikard)

c) srdečnice (aorta)

d) plícnice (arteria pulmonalis)

e) srdeční hrot

f) pravá komora

g) levá komora

 

 

 

 

     Srdce je dutý sval tvořený srdeční svalovinou (myokardem) umístěný v hrudní dutině za hrudní kostí. V 5.mezižebří vlevo je možné nahmatat úder srdečního hrotu. Povrch srdce je kryt osrdečníkem.

 

     Osrdečník je vazivová blána, která se dělí na zevní list (perikard) a vnitřní list (epikard), který přechází na srdce. Štěrbinový prostor mezi perikardem a epikardem vytváří tzv. dutinu perikardiální vyplněnou malým množstvím tekutiny umožňující hladký a klouzavý pohyb srdce.

 

     Vnitřní výstelku srdce tvoří nitroblána srdeční (endokard), která přechází mezi síněmi a komorami v chlopně cípaté.

 

     Podélnou přepážkou (septem) je srdce rozděleno na pravou a levou polovinu. Každá polovina srdce má tenkostěnnou síň (atrium) a silnostěnnou komoru (ventriculus). Mezi nimi jsou chlopně, které umožňují proudění krve jen v jednom směru (fungují jako jednosměrný ventil, zabraňují zpětnému toku krve z komor do síní).

 

      Srdeční chlopně:

1. cípaté jsou mezi síněmi a komorami (PS-PK chlopeň trojcípá, LS-LK chlopeň dvojcípá)

2. poloměsíčité na začátku velkých tepen (plícnice a srdečnice).

 

     Na povrchu srdce probíhají věnčité (koronární tepny, které zásobují srdeční sval kyslíkem a živinami.

 

----------------------------------

Hrudní koš - centrum života vašeho těla

SRDCE

 

 

     Teď jsme na cestě příčným tračníkem (podívejte se pro orientaci na diagram „Léčba tlustého střeva”) a dostáváme se k místu, které je označené slovem „srdce“. Jednoduše řečeno je srdce automatický orgán. To, že srdce automaticky pracuje, závisí na svalech a nervech, kterými je vybaveno. Jen z těchto však nevychází ta aktivující síla, která nutí normální, zdravé srdce každý den asi 100.000-krát tlouci a to 50, 75, 100 a nebo více let. A tato vynikající pumpa je přibližně veliká jako mužská pěst.

 

     Tělo má 4,5 až 5 litrů krve. To je jeho veškerá zásoba, kterou během celého života nezvyšuje. Přesto pumpuje srdce, tato nepatrná pumpa, 24 hodin denně, den za dnem, rok po roku, něco mezi 10.000 a 11:000 litry krve celým tělem, od hlavy až k patě. Uvažte jen: během pouhých 50 roků je to asi 180 milionů litrů krve, které procirkulují naším tělem. Zázrak? Žádné, lidskou rukou zhotovené zařízení, nedokáže podat takový výkon. Bůh však stvořil člověka k obrazu svému a vymyslel tuto dokonalost. Komu to má být užitečné? Vám a mně.

 

     V čem spočívá tajemství této neustálé, účinné a efektivní činnosti? Spočívá ve funkci nervové masy v mezimozku, zvané hypotalamus. V kapitole o hypotalamu jsme se již předem dověděli, že tento orgán je jakýsi transformátor, který redukuje kosmické, energetické vibrace z vesmíru o síle nespočitatelných milionů voltů na energetické napětí, které člověk v daném okamžiku potřebuje. Takto kontroluje „computer-hypotalamus“, způsobem, který jsme ještě neodhalili, přítok kosmické energie a stará se o potřeby žláz, orgánů a vůbec všech částí těla.

 

     Jeden z předpokladu pro normální aktivitu srdce je neustále čisté tlusté střevo. Nabírají-li se v tlustém střevě zkvašené a hnijící odpadové látky, napadnou srdce.

 

     Před několika lety mně telefonovala jedna dáma z Kansasu. Neznal jsem ji, ale vzpomínal jsem si, že si koupila můj diagram o terapii pomocí reflexních zón na nohou. Vyprávěla mi, že její otec má srdeční záchvat a že nechce volat lékaře. „Jestli si dobře vzpomínám, máte můj diagram o reflexních zónách na nohou“ řekl jsem. Přitakala a řekla, že visí zarámovaný v pokoji. Řekl jsem, aby se podívala na plosku - ale přerušila mně s naléhavou poznámkou, že její otec má srdeční záchvat, ale jeho nohy jsou v pořádku. Pokračoval jsem klidně dál: „Vidíte na levé plosce namalované srdce? Já na vašem místě bych vyzul vašemu otci boty, vzal nohu do obou rukou a špičkami prstů tlačil na místo, kde je na obraze namalované srdce, a to 15 minut s největší silou, kterou dokážete“.

      Za 2 dny mě volala opět, aby mi sdělila výsledek. Provedla všechno, jak jsme se domluvili a za několik minut začal její otec říhat a uvolnily se mu větry. Klidně usnul, spal do devíti hodin příštího dne a ještě téhož dne šel do své kanceláře.

 

     Koncentrovaná potrava ze škrobů může způsobit v tlustém střevě nepříjemnosti a být pro srdce nebezpečná. Trávení nadměrného množství škrobových produktů vede k tvorbě nadměrného množství uhlíku, z něhož se tvoří plyn kyseliny uhličité. Abychom se vyhnuli tomuto nebezpečí, měli bychom konzumaci škrobů zredukovat na minimum a nebo je vůbec nejíst.

 

     Dovolte mi vysvětlit princip automatické srdeční činnosti. Rytmické kontrakce srdeční musí mít nutně svůj původ mimo buňky a tkáň srdeční, protože ty jsou složeny jen z hmoty. Neexistuje žádná „hmota“, která by jakoukoliv činnost prováděla 24 hodin denně po 80, 90 nebo více než 100 roků, aniž by musela být občas opravována. Toto neplatí pro srdce. Z toho je zjevné, že automatická činnost srdce je napájena z těžko pochopitelného, nadlidského, zevního pramene. Kosmická energie je nadlidská, stejně jako kosmické vibrace, které vycházejí z hypotalamu a jsou vedeny dále k srdci záhadným computerovým-systémem. To by vysvětlilo skutečnost, že srdce zdravého, silného 80, 90 nebo dokonce stoletého muže, nepřestane ani na okamžik tlouct. Fysiologové vysvětlují toto, téměř nekonečné tlučení srdce „vnitřní stimulací“ která vychází z vesmíru.

 

     Tím, že Bůh stvořil lidské srdce, zhotovil skutečně dokonalé mistrovské dílo. Nečistoty v krvi jednoznačně srdci škodí. Krev i lymfa přijímají nečistoty tam, kde kvašením a hnitím vznikají. Krev i lymfa proudí neustále srdcem. Plyny z tlustého střeva se mohou osmózou lehce dostat do každé části těla.

 

     Vytvoří-li se někde v blízkosti okolí srdce plynová bublina, ať je to v tlustém střevě nebo jinde vlevo pod bránicí, povede to s největší pravděpodobností k poruchám srdeční činnosti.

 

     Srdce potřebuje tři speciální minerální látky a to jen ve velmi malých množstvích, ve zlomcích procenta. Tyto elementy jsou kalium (draslík), natrium (sodík) a kalcium (vápník).

 

     Draslík a sodík podporují svalové uvolnění, zatímco kalcium vyvolává kontrakci, svalový stah. Tyto elementy dodává příroda v potravinách. V syrové potravě jsou obsaženy v organické formě a tělo je může snadno přijmout a využít. V potravinách vařených a pečených jsou tyto prvky změněny na anorganické a zpracováním ztratily mnoho energie a hodnoty. Naštěstí má tělo k dispozici velkou přizpůsobovací schopnost a může i anorganické

 

     Krev představuje pro tělo život, zatímco srdce je motor, který udržuje život v oběhu. „Spořádaná“ srdeční funkce je pro nás životně důležitá. Až si to jednou vážně uvědomíme, pak budeme dělat všechno co je v naší moci, abychom udržovali tělo v bezvadném stavu - zevně i zevnitř. Je však daleko důležitější udržovat vnitřní čistotu; neboť dokud nás neočekávaně nevarují potíže nebo nemoc, nemůžeme vědět, jestli je všechno v pořádku. Abychom dosáhli bezvadného tělesného stavu, měli bychom se koncentrovat na tlusté střevo - zkušenost mě totiž naučila, že neexistuje nic důležitějšího.

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze