Žlázy s vnitřní sekrecí - nákres + podrobný popis

 

 

1. ŠTÍTNÁ ŽLÁZA (glaudule tbyreoides)

Patří do skupiny: nadledvinky, varlata, hypofýza (přední lalok), játra, lymfa.

Řídí: metabolizmus jódu, metabolizmus tuků, oxidaci, rychlost rekci, všeobecnou látkovou výměnu a růst

 

2. PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA (glandula parathyreoides)

Patří do skupiny: nadledvinky přední lalok hypofýzy, varlata, prostata, štítná žláza.

Řídí: metabolizmus uhlíku, brzdí činnost štítné žlázy.

 

3. MLÉČNÁ ŽLÁZA (mamma)

Patří do skupiny: nadledvinky, přední lalok hypofýzy, vaječníky, příštitná tělíska, hypofýza, žluté tělísko.

Řídí: metabolizmus uhlíku, žluté tělísko, štítnou žlázu, příštitná tělíska, nadledvinky menstruační cyklus, pohlavní orgány.

 

4. ŽLUTÉ TĚLÍSKO (corpos lateom) - menstruační a těhotenská žláza

Patří do skupiny: nadledvinky, přední lalok hypofýzy mléčná žláza.

 

5. HYPOFÝZA (podvěsek mozkový) - přední lalok

Patří do skupiny: nadledvinky, varlata, prostata, štítná žláza, játra, mléčná žláza.

Řídí: metabolizmus fosforu, kontroluje růst a intelekt.

 

6. HYPOFÝZA - zadní lalok

Patří do skupiny: nadledvinky játra, mléčná žláza, varlata, slinivka břišní, epifýza, prostata, štítná žláza, brzlík.

Řídí: tělesnou teplotu, metabolizmus tuků, oxidaci.

 

7. SLINIVKA BŘIŠNÍ (pancreas) - žláza s vnitřní a zevní sekrecí

Patří do skupiny: játra, lymfa, varlata, hypofýza.

Řídí: metabolizmus uhlíku, metabolizmus cukrů.

 

8. ŽLÁZA PŘEDSTOJNÁ (prostata)

Patří do skupiny: nadledvinky, varlata, příštitná tělíska, hypofýza.

Řídí: tvorbu spermatické tekutiny s tvorbou spermií.

 

9. VAJEČNÍKY (ovaria)

Patří do skupiny: žluté tělísko, mléčná žláza, hypofýza, štítná žláza.

Řídí: menstruační cyklus, tvorbu vaječných buněk, mléčnou sekreci.

 

10. JÁTRA (hepar)

Patří do skupiny: příštitná tělíska, varlata, slinivka břišní, hypofýza, slezina, štítná žláza

Řídí: oxidaci, oxygeraci detoxikaci, povzbuzují slinivku břišní, lymfatické cesty, slezinu, jsou povzbuzována nadledvinkami a varlaty.

 

11. EPIFÝZA (šišinka)

Patří do skupiny: nadledvinky, varlata, hypofýza, brzlík

Řídí: vývoj pohlavních orgánů a hormonů, vývoj intelektu, růst, je povzbuzována varlaty a vaječníky

 

12. FOLIKUL - část vaječníku se zárodečnou baňkou

Patří do skupiny: nadledvinky, vaječníky, mléčná žláza, hypofýza, štítná žláza.

Řídí: ženské pohlavní znaky, růst vlasů, optimizmus.

 

13. LYMFATICKÉ ŽLÁZY

Patří do skupiny: nadledvinky, slinivka břišní, slezina, štítná žláza.

Řídí: metabolizmus síry, obranné látky.

 

14. THYMUS (brzlík)

Patří do skupiny: epifýza, hypofýza.

Řídí: růst, metabolizmus pohlavních orgánů, ovládá lymfatický systém.

 

15. VARLATA (testes)

Patří do skupiny: nadledvinky, hypofýza, prostata, štítná žláza, játra, slinivka břišní, příštitná tělíska, epifýza.

Řídí: tvorbu mužských pohlavních hormonů, povzbuzuje ostatní žlázy s vnitřní sekrecí.

 

16. SLEZINA (lien)

Patří do skupiny: nadledvinky játra, lymfa.

Řídí: metabolizmus síry; detoxikaci, regeneraci, podporuje imunitní systém.

 

17. NADLEDVINKY (glaudula suprareoalis)

Patří do skupiny: varlata, hypofýza, slezina, štítná žláza, lymfa, mléčná žláza, příštitná tělíska epifýza, prostata.

Řídí: kůra nadledvinek řídí metabolizmus vápníku, hladinu fosforu, síry chlóru a sodíku v krevní plasmě, pohlavní funkce, vylučování vitamínu C. Dřeň nadledvinek rozšiřuje zornice, kontrahuje dělohu, brzdí pohyby střev.

--------------------------------------------------

 

 

Žlázy endokrinní - (nákres) 16

 

a) nadvěsek mozkový (epifýza)
b) podvěsek mozkový (hypofýza)
c) štítná žláza (glandula thyreoidea)
d) příštítná tělíska (glandulae parathyreoideae)
e) brzlík (thymus)
f) nadledviny (glandulae suprarenales)
g) slinivka břišní (Langerhansovy ostrůvky)
h) gonády - pohlavní orgán ženský a mužský

 

Novinky

 

ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ

     Řízení činnosti lidského těla probíhá prostřednictvím nervové soustavy (regulace nervová) a hormonů, které produkují žlázy s vnitřní sekrecí (žlázy endokrinní jako součást regulace humorální). U člověka je hormonální regulace uspořádána do hierarchických systémů, v nichž má nejvyšší postavení systém hypotalamo-hypofyzární. Jednotlivé endokrinní žlázy jsou sice anatomicky po těle rozptýleny, ale funkčně tvoří soustavu působící na lidský organismus jako celek.

 

Podvěsek mozkový (hypofýza) je oválné tělísko spojené úzkou stopkou s mezimozkem (s hypotalamem). Histologicky tvoří 2 části: přední lalok (adenohy-pofýzu - žlázovou část) a zadní lalok (neurohypofýzu - nervovou část). Hypofýza produkuje řadu hormonů, které ovlivňují činnost ostatních žláz endokrinních (je jim do jisté míry nadřazena). 16

Štítná žláza je párová žláza, jejíž laloky leží po stranách chrupavky štítné.

Příštitná tělíska jsou 4 čočkovité útvary uložené na zadní straně štítné žlázy.

Nadledviny - párové orgány uložené na horním pólu ledvin. Tvoří je část korová a dřeňová.

Slinivka břišní je žlázou smíšenou. Skládá se ze dvou funkčně i anatomicky rozdílných částí. Shluky buněk roztroušené ve slinivce (Langerhansovy ostrůvky) mají funkci endokrinní (produkují hormon inzulín do krve). Ostatní buňky produkují pankreatickou šťávu do tenkého střeva (význam pro trávení bílkovin, tuků a cukrů). 16

 

 

  …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze