7. Vždy existuje východisko

 

     Vždy existuje východisko. V každém životě se vyskytnou situace, které člověk vnímá jako příliš náročné a myslí si o nich, že je nedokáže zvládnout.

     Ale právě v takových případech je velmi důležité ustát situaci a nerezignovat.

     Nemá smysl věšet hlavu a s ustaraným výrazem s sebou vláčet všude své problémy, protože potom člověk signalizuje nepřehlédnutelným způsobem nemilou situaci, ve které se ocitl, a ještě si všechno více komplikuje.

     Dáváme totiž svému okolí úplně jasně najevo trápení, starosti, hněv a frustraci, které pociťujeme, a tím se nám od nich dostává zpět přesně toho, co sami vyzařujeme, totiž negativních pocitů a reakcí.
     Tak se vlastní špatná situace ještě více zhoršuje. A se vším to jde ještě více z kopce.

     Nejlépe si v takové situaci pomůžeme tím, že zachováme klid, snažíme se usmívat a špatné věci prostě neakceptujeme tak, jak se v určité chvíli jeví.

 

Neberte špatné věci nikdy příliš vážně.

Vždycky se najde nějaké východisko!

 

Novinky

 

     Nejlépe se to podaří, když se naše mysl naplní pozitivními, optimistickými myšlenkami, přitom hluboce a vědomě vdechujeme čerstvý vzduch a posilujeme v sobě svou důvěru. Ano, já to dokážu! Na našem tělesném a duchovním postoji závisí naše úspěchy a naše neúspěchy. 

     Přitom nesmíme zapomenout, že je to naše sebevědomí, které okolí vnímá.

     Pocity jako nejistota, poraženectví a vlastní neatraktivnost nebo neustálá ustaranost, zklamání a přetíženost - to všechno jsou negativní a destruktivní formy myšlenek, které se projevují jak na těle, tak ve vyzařování člověka. Zdravé sebevědomí vždy fascinuje, protože vyjadřuje vnitřní soulad mezi člověkem a světem, do nějž se narodil a s nímž žije v harmonii. 

     Nejlepším možným předpokladem toho, abychom se rychle vyrovnali s nepříjemnou situací, je to, že se chováme tak, jako bychom již vytouženého cíle dosáhli, i když problém vlastně ještě nebyl vyřešen. 

     Bez motivace není realizace!

V životě může nastat jen to, co očekáváme, a můžeme realizovat jen takové věci, které si umíme obrazně představit, neboť podvědomí myslí v obrazech.

     Naprogramování přání by tedy mělo probíhat stále velmi názorně a odpovídat požadovanému úspěchu, protože pro podvědomí jsou obrazy cennější než slova a reaguje na ně adekvátně rychleji.

     Sebejisté chování naplněné důvěrou, pružná chůze, přátelský úsměv, který přeskakuje jako inspirující jiskřička na okolí, to jsou znaky silného, cílevědomého člověka, který se nenechá snadno vyvést z míry a který řídí svůj osud vědomě a statečně.

     Tím dosáhneme pozitivních, přátelských, nápomocných a vstřícných reakcí druhých lidí, a ty se k člověku zase vrátí zpět jako mimořádná vzpruha, zvyšují životní radost, propůjčují sílu a elán a s tím úspěch, štěstí a spokojenost. 8

 

 

předchozí   …  

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze