Epifýza

 

    

     Epifýza zasahuje do záležitostí našeho "vyššího" nebo duševního JÁ. Obyčejně se podílí spolu s hypofýzou na funkcích mozku jako je: paměť, soudnost, rozum, přemýšlení, pozorování, láska, úcta atd. Tyto funkce se uvedou do pohybu "vedením", které bylo uvedeno do vibrací epifýzou, podobně jako mikrofon vašeho rádia, jenže milionkrát rychleji.

     Aktivita epifýzy závisí na duševní úrovni, na které člověk žije. Jestliže je na vyšší duševní úrovni, má její vibrace mocný vliv na city. Žije-li na nižší, materiální, hrubé, tělesné úrovni, jsou jeho city stejného druhu jako u zvířat.

 

     Jednou jsem udělal zajímavý pokus s jedním tímto "vedením". Můj přítel, vědecký pracovník, vyvinul citlivý elektrický měřicí přístroj, který registroval vibrace primitivních zvířat a vysoce vyvinutých spirituálních lidí. Já jsem držel v ruce "kormidlo", zatímco on pracoval na stupnici svého přístroje.

 

     Tvrdil, že člověk, který má toto "kormidlo" v ruce, může registrovat jen svou vlastní přirozenou vibraci, podle stavu vědomí, ve kterém se právě nachází. Řekl jsem mu, že každý, kdo sám sobě vládne a sám sebe kontroluje, může si svoji vibraci libovolně zvýšit nebo snížit. Byl úplně jiného mínění, a proto jsme experimentovali.

 

     Skoro hodinu jsem nechal ručičky jeho přístroje skákat po stupnicích. Přiměl jsem svou vůlí svoji epifýzu, aby vibrovala tak, jak jsem chtěl já. Začal jsem uvolněně, smířen s celým světem, ve stavu jakési extáze, vsedě na malé stoličce. Ve vteřině jsem si představil život Krista a pokusil jsem se pocítit jeho úžasnou lásku ke všemu živému. Cítil jsem se doslova osvícen a dal jsem svému příteli znamení k zaznamenání mých vibrací. Představte si jeho ohromení a údiv, když ručička na jeho přístroji vyskočila na nejvyšší pozici! 

 

     Když jsem byl potom několik minut "zpět na zemi", začal jsem myslet na své francouzské vlčáky a na jejich štěňata, kterými nás nedávno obdarovali. Když jsem dal znamení k záznamu, klesla ručička na stupnici o 2/3 dolů - do oblasti zvířecích vibrací.

 

     Za několik dalších minut jsem se začal koncentrovat na představu, že jsem v hale přeplněné lidmi, kteří pozorují boxerský zápas. Když jsem přijal dostatečné množství jejich emocí, dal jsem zase znamení a ručička přístroje spadla na nejnižší bod.

 

     Tento experiment mě potěšil, protože mi dokázal, že jsem schopen ovládat svoji epifýzu a vlastně i svůj život. Můj přítel je ještě dnes tímto výsledkem ohromen a pokud vím, ptá se sám sebe, jak se to asi dělá.

 

     Kdyby se zeptal mě, řekl bych mu, jak se to dělá: nekouřím, nepiji alkohol ani limonády, nejím ani maso ani obilí, ani škroby a cukr a nepřipustím ani jedinou negativní myšlenku do svého vědomí. Je to skutečně tak jednoduché. O tom ale později. 17

---------------------------------------------------

 

Novinky

 

     Epifýza, šišinka mozková, je anténa nebo přijímací stanice této kosmické energie a síly, která se při vniknutí do těla zredukuje na napětí, které tělo jednak může zvládnout a jednak upotřebit, a sama od sebe vniká do každé endokrinní žlázy a ostatních částí těla. To je ta záhada, proč jste schopni udržet tělo a duši pohromadě a žít rok co rok po desetiletí tak, jak jste zvyklí.

  

     Tato kosmická síla je věčná a nezničitelná, jenom tělo podléhá rozpadu, degeneraci a ničivým silám, jestliže není soustavně zásobováno potřebnými účinnými látkami, které potřebují buňky a tkáně k regeneraci a k oživení. Na této degeneraci se samozřejmě podílejí i ostatní příčiny. O některých jsme se již zmínili. Také negativní pocity mohou strukturu lidského těla napadnout a zničit.

 

      Epifýzu můžeme srovnat s rádiovou anténou, která zachycuje z okolní atmosféry proud kosmické energie, který působí jako elektrický proud, jestliže vnikne do těla. Kosmická energie je ta nekonečná, bezedná síla, která celým vesmírem proniká, udržuje planety v jejich dráhách, a která se dostává přímo dovnitř vašich tělesných buněk.

 

     Jako obrovská elektrárna posílá elektrický proud o sto tisících voltech elektrickým vedením do transformátoru v blízkosti vašeho domu, tak proniká univerzální kosmická síla do epifýzy. Síla o nepopsatelně vysokém napětí, které by prakticky tělo spálilo; kdyby nebylo vybaveno transformátorem, který sníží napětí na hodnotu odpovídající potřebám jednotlivce.

 

     Tento transformátor kosmické energie leží ve středním mozku a nazývá se talamus. Je to struktura z šedých buněk a tkáňové hmoty, která přebírá a sbírá energii od epifýzy, snižuje a kontroluje ji a vůbec ji přivádí do souladu s potřebami jednotlivého člověka, s jeho tělesným a duševním vývojem. Mnoho lidí, kteří tomuto dění rozumí, označují epifýzu za spirituální žlázu člověka. 3

 

     Jak jsme v jedné z předcházejících kapitol uvedli, je epifýza beze sporu spirituálním přijímačem životní síly, která proudí z kosmické energie vesmíru. Ve vesmíru existuje všechno na podkladě kosmické energie a její síly, skutečné substance života.

 

     Sám nepatrný atom má ve svém stále aktivním elektronu kosmickou energii.

 

      Epifýza je tak malá žláza, že jí ještě před čtyřiceti léty vědci nepřikládali žádný význam a přísní materialisté nerozumí jejímu duševnímu významu ještě dnes.

 

     Hormon epifýzy má regulující účinek jak na hypofýzu, tak na nadledvinky. Jestliže se vylučování jejího hormonu zvýší, zvětší se obě žlázy Je-li hormonu málo, poškozuje se tím hormon hypofýzy, což může vést ke ztrátě přirozeného pigmentu větších okrsků kůže.

 

     Epifýza má ze všech žláz největší vliv na psychiku. Vypadá to tak, jako by byl její vliv ve spojitosti se vztahem mezi materiálním lidským tělem a tou záhadnou a nepochopitelnou částí, kterou nazýváme duší.

  

     Jako analogie se nabízí tento příklad: "Napětí" kosmické energie předčí každou sílu, kterou by člověk nějakým elektrickým nebo mechanickým zařízením mohl získat. Jestliže by tato mocná kosmická energie mohla bez kontroly a bez oslabení vniknout do těla, mohly by se následky srovnat s uhozením blesku. Ve skutečnosti ale zachytí talamus plnou sílu tohoto kosmického napětí, a jako transformátor zredukuje toto napětí přesně na sílu, kterou může člověk právě snést.

 

     Vlastnosti, jako vytrvalost, energie, síla a podobně, spočívají v podstatě na choulostivém vztahu mezi epifýzou a talamem a zde mají svůj původ.

 

     Je velmi příznačné, že se právě epifýza bezprostředně podílí na regulaci jak mužských, tak ženských rozmnožovacích orgánů, neboť zachování rodu je ta nejdůležitější biologická úloha člověka.

 

     Odevzdává-li epifýza příliš mnoho nebo příliš málo hormonu, pak to vede k nadměrnému nebo nedostatečnému růstu.

 

     Jednou z nejcennějších potravin pro epifýzu jsou zralé plody papáji, zvláště jestliže je konzumujeme společně s karotkovou šťávou. Tato směs je jedna z nejzdravějších pro lidské tělo. 3

 

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze