Oči - zrak

 

Oči

     Budete-li studovat oči lidí, se kterými mluvíte, uvidíte, jaká je to pravda, že oči jsou zrcadlo duše.

     Uvidíte oči, které jsou v každém věku mladé a oči, které předčasně zestárly. Uvidíte oči, které jsou poctivé, upřímné a přátelské a takové, které jsou vychytralé, prohnané a neupřímné. Uvidíte oči, které jsou užaslé, zasněné a zmatené a ty, které jsou jisté, rozhodné a spolehlivé. Uvidíte oči, které jsou radostné a šťastné a jiné, které jsou zasmušilé, nepříjemné a tvrdé.

 

     Co se týče vás - prostudujte si svoje oči. Oči vyjadřují osobnost a mezi nejobtížnější věci na světě patří vyjádřit pozitivního ducha negativní osobností. Jste-li negativní osobnost, pozná to každý inteligentní člověk, který si jednou "přečetl" vaše oči. 

 

     Do vašich očí přeskočí však magnetická síla vaší duše, jestliže jste náhodou nebo plánovaně, pozitivní osobnost. Abyste omládli, potřebuje vaše duševno celou řadu pozitivních nadání, která budou viditelná ve vašich očích. My skutečně vlastníme všechny tyto talenty, ale mnoho lidí je tak dlouho potlačuje, až se ta pozitivní, radostná, bystrá a spolehlivá osobnost z mládí promění v negativní a uzavřenou. Jaký div, že vypadají potom mnohem starší, než ve skutečnosti jsou!

 

     Jste-li negativní osobnost, znamená to, že nevěříte v Boha ani v sebe sama. Vrozeně jste tak dobří jako všichni ostatní. Jestliže jste tuto skutečnost, o které jste jako dítě nikdy nepochybovali, zapomněli, znamená to, že jste svůj život nevzali dosti pevně do vlastních rukou a místo abyste život ovládli, dovolili jste, aby život ovládl vás. 

 

     Toto všechno je vždycky v lidských očích dobře viditelné.

 

     Jsme-li pozitivní osobnost, ovládáme život. Neznamená to ovšem, že obdržíme všechno, co chceme. To by mohlo být dokonce to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Znamená to, že jsme se naučili akceptovat lidi a vztahy kolem nás a že dobře víme, že všechno je trvalé, kromě změny. Naučili jsme se, že jsme jen tenkrát připraveni zlepšit své okolí, když uděláme tak, jak nejlépe dovedeme to, co se má udělat jako "další" a co je naším úkolem.

 

     Všechny tyto vztahy se ukazují zřetelně v našich očích: jakým způsobem žijeme a jak řešíme zmíněné úkoly.

 

     Znal jsem jednoho muže, jehož Bohem byly peníze. Samozřejmě to nechtěl přiznat a byl by býval dokonce těžce uražen, kdyby mu to byl někdo řekl. Nazýval to "dobrým obchodem", "zaopatřením přítomnosti", "šetrností" a měl pro to ještě spoustu názvů. Jeho zdraví se najednou zhroutilo a byl nucen přestat pracovat. Měl chytré oči, byl mimořádně čestný a o jeho poctivosti se nedalo pochybovat.

     Spřátelil se s ním jeden lékař, kterého jsem dobře znal. Převedl ho pomalu na syrovou stravu a podařilo se mu postavit ho za dvanáct nebo patnáct měsíců zase dokonale na nohy. Jednoho dne potkal tento muž jiného, velice zaměstnaného muže a rychle se spřátelili. Jedli teď oba syrovou stravu a pili čerstvé šťávy. Jeho nový přítel byl, co se týkalo peněz, pravý opak. Nedělal si nikdy takové starosti, byl štědrý, ať se jednalo o jeho volný čas, peníze nebo majetek, měl-li dojem, že tím může někomu pomoci. Úzký vztah obou mužů změnil toho prvního tak dokonale, že celá jeho osobnost se přeorientovala.

     Nehledě k tomu, že mu jeho výživa vrátila zdraví a omladila tělo, začaly jeho oči tak magneticky zářit, že celá jeho osobnost tím zkrásněla.

     Byl svobodný, a to byl jeho velký problém, protože skoro každá žena, kterou potkal, se do něho zamilovala. Poznal však, že dosáhl vyšší duchovní úrovně, že životu lépe rozumí a že je schopen nyní svůj život utvářet. Tyto ženy žily naopak ve stavu jakési všeobecné frustrace a dovolily životu, aby je ovládl. Jejich oči to jasně ukazovaly.

     Přirozeně není chyba být do někoho zamilovaný. Problémy nastanou teprve tenkrát, až zamilovanost začne vycházet ze sobectví, které pohrdá hodnotami pravého přátelství a milovaná osoba se začne chorobně považovat za vlastnictví. Na vyšším stupni sebevědomí nemá toto "přivlastňování si" místa ve vztahu mezi lidmi. Právě naopak: největším štěstím je sdílet s někým, za úplného a dokonalého pochopení, "univerzální lásku", která nezná žádné lidské hranice nebo pouta. Zahrnuje všechny živé bytosti.

 

     Čím víc milujeme naše bližní, tím víc jsme schopni milovat zbytek lidstva a naopak - čím víc milujeme jiné lidi, tím větší je naše schopnost milovat naše bližní.

     V této univerzální lásce není nic tělesného. Je to láska, kterou pociťoval Bůh ke každému stvoření ve své nekonečné dobrotě.

 

     Znal jsem jednu krásnou ženu, jejíž přirozená schopnost dělat lidi šťastnými by bývala byla enormně veliká, kdyby - a toto je velice velké KDYBY - nebývala byla tak žárlivá. Její manžel byl dobrý, přímý, domácký, věrný muž s výnosným, vzrůstajícím obchodem. Kdyby byl býval schopen, zaslepen láskou, číst v jejich očích, nebyl by nikdy udělal tu chybu, že by se byl s ní oženil.

 

     Za dva roky udělala z ní žárlivost nesnesitelnou negativní osobu. On prodal obchod, opustil ji a odstěhoval se na druhý konec světa. Ona nepochopila pravou podstatu tohoto rozchodu, za který byla přirozeně sama zodpovědná a uzavřela se do sebe. Její myšlenky kroužily chaoticky mezi žárlivostí a záchvaty vzteku. Její oči, které mohly být dokonale krásné, odpuzovaly lidi, kteří se chtěli stát jejími přáteli.

 

     Byla to politováníhodná hra dokonale krásné duše, která degenerovala v nevrlého, zasmušilého člověka, protože jí chybělo pochopení a schopnost ke společnému životu.

 

     Nauč se zdolávat život, aby ti tvoje duše a zářící život jiskřily z očí a ukaž světu, že chceš omládnout. 17

-------------------------------------------

 

Oči

     Mezi chlopní ležící na rozhraní tenkého a tlustého střeva a nejbližší vydutí tlustého střeva je úsek, který má spojení s očima. I toto je choulostivá situace. Náš optický systém je ve skutečnosti zázrak, nad kterým bychom se měli zamyslet.

 

     Je to téměř hřích, považovat lidé svůj zrak za samozřejmost - tak dlouho, než začne slábnout nebo než člověk oslepne. Tomuto místu bychom snad měli věnovat zvláštní pozornost. Náš optický systém je vlastně příliš komplikovaný než aby se dal slovy zevrubně popsat. Oči jsou pomocné orgány našeho vizuálního vnímání viditelných věcí. Stejně jako u sluchu jsou to vibrace, které předávají tvar a barvu do mozku, kde vyvolají určitý vjem, který lze vyjádřit slovy: „Vidím“.

 

     První krok při vidění se odehrává na sítnici (retině), která je citlivou částí oka a koncem zrakového nervu. Přestože je retina tenounká, tvoří ji několik vrstev. Stav každé jednotlivé vrstvy se zrcadlí v kvalitě a rozsahu zrakové síly, jako při nastavení čočky v kameře.

 

V první vrstvě sítnice jsou tyčinky a čípky, které předávají vibrace sítnice ve formě zpráv nervovým buňkám a chiasmatu (křížení zrakových nervových vláken), které leží na thalamu a končí ve třetí komoře mozkové. Třetí komora mozková je důležitý otevřený prostor uvnitř mozku, který se rozprostírá mezi optickým thalamem a mozkem (srovnej obr. - Hypotalamus).

 

     Měli byste vědět, že existuje asi 125 milionů tyčinek a čípků, vedle asi 1,250.000 vláken zrakového nervu. Nyní bychom si mohli myslet, že vzhledem k těmto číslům, máme v naší sítnici velkou zrakovou jistotu. Uvědomte si však, že tyto nekonečně malé, nepatrné objekty potřebují od vás dvě důležité věci, aby vám umožnily vidět, a to VÝŽIVU A ČISTOTU. Potřebují přírodní, dobrou potravu a čisté vylučovací kanály k odstranění toxických odpadů z těla. Obrysy, tvar, barvy a perspektivy objektů v rozsahu vašeho zorného pole, jsou vibračními impulzy předávány nervové pleteni, která je vede do mozku, kde se uspořádají, aby vám mozek mohl až do detailů objasnit objekt, který vidíte.

 

     Oční specialista potřebuje mnoho roků, aby porozuměl činnosti vašeho zraku a mohl jeho poruchy diagnostikovat a korigovat. Znám jenom jednoho takového odborníka, který znal můj způsob práce a jednou mně řekl: „Běžte a nechejte si provést několik výplachů střeva, pijte bohaté šťávy a přijďte za dva až tři měsíce znovu ke mně a uvidím, co pro vás mohu udělat.“

 

     Dostal jsem tuto radu, když jsem se vrátil domů z tříměsíční přednáškové cesty po východní a jižní části Spojených států. Jel jsem ve 45 °C vedru v otevřeném autě s přívěsem. Když jsem dorazil domů, podobal se můj obličej vařenému humru. Příštího rána jsem jel do Los Angeles a šel jsem na poštu, abych telefonoval. V telefonním seznamu jsem však viděl jen černé proužky, ale nerozeznával jsem žádná písmena! Vyděsil jsem se. Nato se mě zeptala jedna neznámá dáma „jaký make up používáte, vypadá tak přirozeně“. Odpověděl jsem: „Slunce na poušti“. „Kde to dostanu koupit?“ zeptala se dál. Řekl jsem: „Jeďte otevřeným autem při 45 °C arizonskou pouští!“ Šel jsem k mému příteli očnímu lékaři a uposlechl jeho rady Po tři týdny jsem absolvoval třikrát týdně střevní výplach a pil jsem, kromě mých obvyklých šťáv, ještě litr směsi z karotky, celeru, petržele a endivie. Asi za čtyři týdny jsem šel opět k lékaři a on označil můj nález za zázrak!

 

     Předepsal mně brýle, které jsem používal asi pět týdnů na čtení. Jednoho dne jsem si na ně z neopatrnosti v autě sedl a již jsem je neobnovil. Ani šťávy samy, nebo samy střevní výplachy by nebyly tak účinné, jako kombinace obou.

 

     Chtěl bych se také zmínit o škodách, které mohou očnímu systému způsobit anorganické minerálie z vody Tyto látky nemohou být tělem správně asimilovány. Tělo potřebuje minerálie, ale ty mu musí být dodány rostlinnou potravou, ve které byly anorganické elementy z půdy přeměněny na život dodávající živiny Při pití půl až jednoho litru vody denně ze studny, pramene nebo vodovodu, vtéká do našeho těla během 40 roků asi 90 až 14 kg vápna. Na štěstí se z velké části zase vyloučí, ale část zůstane vázaná v těle. Podle toho v které části těla se zbytky usadí, nastanou tam dříve nebo později problémy. Mnohé srdeční potíže by mohly být vysvětleny usazením anorganických minerálních látek v cévách. I zrakový systém je k těmto potížím náchylný.

 

     Pijte jen destilovanou vodu, kterou jste si sami doma připravili v destilačním přístroji. Kniha „Šokující pravda o vodě“ vám vysvětlí nebezpečí nečisté vody. Čerstvé zeleninové a ovocné šťávy jsou čistá, přírodní voda.

 

     Téměř každý, kdo má dobrý zrak, považuje svoje oči za samozřejmost, což je veliká chyba. Jestliže zanedbáme starat se o svoje oči, připravíme si sami předpoklady pro budoucí potíže. Lidé si nedovedou vůbec představit, že by třeba jednou neviděli. Každý starší člověk s oslabeným zrakem vám může vyprávět

smutné příběhy. Tlusté střevo je příliš často spoluviníkem očních potíží.

 

     Před léty jsem měl anglického přítele v New Yorku - měl necelých padesát - a jeho síla zraková ve Velké Británii byla vynikající. V USA jedl běžná, americká, hotová a převážně pečená jídla, aniž by věděl, jak jsou škodlivá. Dostal těžkou zácpu, kterou doma neznal. Jednoho dne si stěžoval na potíže s očima a řekl mi: „Zajímalo by mě, jestli škodí očím, když se kvůli mé zpropadené zácpě s každou stolicí tolik natrápím“. Řekl jsem mu, že je to bez pochyby jeden z faktorů, který přispívá ke změnám na sítnici. Oční lékař mu to potvrdil.

 

     Nepodceňujte význam čistého tlustého střeva. Udělejte všechno co je ve vašich silách, abyste zabránili oslabení zraku a předčasné senilitě.

-------------------------------------------

 

Novinky

 

Zeleninové šťávy

1.

Karotka

 

 

30.

Karotka, červená řepa a okurka

300 g

100 g

100 g

karotka

červená řepa

okurky

61.

Karotka a špenát

300 g

200 g

karotka

špenát

50.

Karotka, celer, endívie a petržel

250 g

150 g

50 g

50 g

karotka

celer

endivie

petržel

 

ASTIGMATIZMUS: 1, 61, 30, 50

     Porucha zrakového smyslu na základě oční vady, způsobené nedostatkem živých, organických molekul ve výživě očních orgánů. 

     Tato porucha se zesílí usazením odpadových látek v orgánech a žlázách, které oči přímo ovlivňují. 

     Játra, žlučník, slinivka břišní, štítná žláza a tlusté střevo jsou orgány, které svou špatnou funkcí poruchu zraku bezprostředně podporují. 2

 

PORUCHY ZRAKOVÉ: 1, 61, 50

Přečtěte si kapitolu o šedém zákalu a šťávě z endívie.

 

Léčba pomocí bylinek

BOLESTI OČÍ

Esence z prhy arniky
Oční víčka a koutky očí by se měly několikrát denně potřít několika kápkami esence z prhy arniky. Okvětní lístky prhy vytrhneme ze zelených okvětních kalichů a vložíme do láhve. Jakmile bude láhev do dvou třetin plná, zalijeme lístky 38 až 40% režnou pálenkou. Odložíme alespoň na dva týdny na teplé místo. Část hotové esence scedíme, zbytek necháme v láhvi spolu s okvětními lístky. Po prvém odlití esence do menších lahviček můžeme velkou láhev opět dolít alkoholem.
Výluh z prhy se 75% vinným lihem, který dostaneme v lékárně (v Rakousku, pozn. překl.), je nutno zředit převařenou, studenou vodou ve stejném poměru a nepoužívat ji na zapálená a poraněná místa na kůži. Nezředěná esence z prhy může způsobit poleptání kůže. 14

 

Heřmánkový obklad
Jednu vrchovatou polévkovou lžíci heřmánku přelijeme 1/4 litrem vroucího mléka, necháme půl minuty odstát, přecedíme a vychladíme. Do vlažného mléka namočíme čisté lněné plátno a přiložíme na zavřená oční víčka. 14 

 

Řebříček obecný
Čaj z řebříčku pomáhá při slzení a řezavých bolestech očí. Jednu vrchovatou čajovou lžičku řebříčku na šálek přelijeme vařící vodou, necháme půl minuty odstát, scedíme a po doušcích pijeme dva šálky čaje denně.  14

 

Šťáva z puškvorce obecného
Čerstvě vymačkaná šťáva z kořene puškvorce posiluje slabý zrak. Kořeny důkladně umyjeme a nevysušené je odšťavníme kuchyňským odšťavovačem. Získanou šťávou si často potíráme zavřená oční víčka, necháme několik minut působit a potom umyjeme čistou vodou.  14

 

Švédské kapky
Švédské kapky působí obdobně jako esence z prhy. Oční víčka jimi potíráme ráno a večer. Několik kapek kápneme na ukazovák a zavřená oční víčka potíráme směrem ke koutkům očí. 14

 

Obklad ze švédských kapek
Namožené oči pocítí úlevu po obkladu ze švédských kapek. Denně by se na zavřená oční víčka měly přiložit chumáčky vaty nasáknuté švédskými kapkami, a nechat hodinu působit.14

 

ZÁNĚTY OČNÍCH VÍČEK
Zánět okraje víčka může být příznakem různých očních onemocnění. Většinou je spojený se zánětem spojivek. Potom je třeba obrátit se na lékaře a podrobit se příslušné léčbě. U dětí může být zánět víček příznakem jejich krátko nebo dalekozrakosti. Děti se totiž někdy dlouho stydí přiznat k tomu, že špatně vidí (na dálku nebo na blízko). Mžourání a zraková námaha pak vedou k zrudnutí okrajů očních víček. Také v tomto případě je třeba neprodleně vyhledat lékaře. Při léčbě zánětů očních víček účinně napomáhá šalvějový čaj.


Čaj: šalvěj (Folium salviae)
Přelijte tři čajové lžičky šalvěje 1 /2 I vroucí vody, nechte vyluhovat 5 minut a sceďte.
Teplým čajem omývejte několikrát denně oční víčka. 5

OTOKY OČNÍCH VÍČEK
Delší dobu trvající otok očních víček může být příznakem rozličných chorob. Nezbytně je třeba vyhledat lékaře. Léčbu podporuje následující čajová směs.
25 g - lipový květ (Flos tiliae)
25 g - bez černý - list (Folium sambuci)
Složky čaje smíchejte v uvedeném poměru. Přelijte 3 čajové lžičky této směsi 1/2 I vroucí vody, nechte vyluhovat 5 minut a sceďte.
Teplým čajem koupejte několikrát denně oči. Podle možnosti používejte oční vaničku. 5

 

Záněty očních spojivek - výplach
40 g - Pomněnka
25 g - Fenykl
35 g - Jitrocel
1 lžička této směsi se spaří 1 /8 I vařící borové vody, nechá se 10 minut ustát. Dobře se scedí přes filtrační papír. Ráno a večer se kape několik kapek do očí. 6

 

Slabost očí - čaj
20 g - Pomněnka
10 g - Zimolez

15 g - Jitrocel
20 g - Pampeliška
25 g - Kozlíkový kořen
10 g - Fenykl
1 čajovou lžičku této směsi spaříme 1/4 I vařící vody, necháme 10 minut ustát, scedíme a pijeme ráno a večer.
Pozor! Tento odvar se nesmí kapat do oči! 6

 

Zesílení očí - (únava) - obklady
Světlík lékařský 2 kávové lžičky 
Heřmánek 1/2 kávové lžičky
Voda 2 dcl
Vše se vaří 2 minuty, nechá se 10 minut ustát a scedí se. Borová voda - 2 polévkové lžíce 

se přidají do roztoku tehdy, až je chladný. Týden se přikládají na obě oči na 5 - 10 minut obklady, namočené do této směsi. 6

 

 

  …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze