10. Filtrovací a vylučovací systém - 10a. Ledviny

Sledování video textu

 

 

Filtrovací a vylučovací systém

LEDVINY

     Máme dvě ledviny; které jsou uloženy v pravé a levé bederní krajině, přibližně ve výši 12. žebra. Vzhledem k velikosti jater, leží pravá ledvina níže. Jsou asi 12 cm dlouhé, 6 cm široké a 3 cm tlusté.

     Struktura ledvin je velmi komplexní a tato kniha není místem, kde by se mělo zacházet do detailů. Jsou vylučovacími orgány pro tekuté odpadové látky a práce, kterou vykonávají je úžasná.

 

     Bez výjimky každá buňka v těle potřebuje potravu, aby zůstala na živu a mohla pro nás pracovat. Každá buňka může sama asimilovat a v průběhu této činnosti musí také vylučovat odpadové látky. Tento odpad je složen z produktů látkové výměny. Látková výměna je proces tvorby a likvidace buněk a tkání. K látkové výměně patří chemické změny v tkáních a jejich živých buňkách, kterými se vyrábí energie pro jejich životní funkce. Přijímá se nový materiál k náhradě opotřebovaných buněk. Látková výměna funguje dvoukolejně. V konstruktivní části jde o tvorbu komplexní, živé protoplazmy z potravy. V destruktivní části se rozkládají a oxidují složky protoplazmy na jednoduché substance, při čemž se uvolňuje energie. Tyto budující a bourající pochody probíhají sice vedle sebe, ale každý z nich může získat převahu nad druhým a to vede k porušení rovnováhy.

 

     Pozorujeme-li proces látkové výměny je zřejmé, že v převaze odbourávající fáze dochází, když nedopřejeme tkáním živou, organickou potravu. Pokračuje-li to až k překročení hranice tolerance, vyklíčí „zasetá toxémie“ (viz také knihu Dr. J. Tildena „Toxémií začínají všechny choroby“).

     Protože buňky a tkáně těla spotřebovávají živiny a kyslík, vyrábí přirozeně také odpad jako je kysličník uhličitý, který se s malým množstvím vody vyloučí plícemi. Stejným vylučovacím systémem se odstraňuje voda a sekrety některých žláz. Močové orgány se starají o vylučování tekutin, které se oddělí od produktů látkové výměny.

 

     Ledviny plní komplexní úlohu odstraňování odpadových látek z krve ve formě močoviny a kyseliny močové, které vznikly při „zpracování“ bílkovin. Mimoto vychytávají z krevního a lymfatického proudu vyřazené, opotřebované minerálie a jiné elementy, stejně jako využitou vodu.

 

     Ledviny musí splnit nejen shora jmenované úkoly. Regulují také aktivity, které probíhají v jejich okolí, na příklad kvalitu a množství vody v tkáních, osmotické procesy a rovnováhu kyselin.

 

     Ledviny produkují sekret zvaný renin, který přechází do krve a je dopravován tam, kde je nutné zúžit krevní cévy.

 

Novinky

 

     Nedostatečná činnost ledvin se projevuje hromaděním odpadových látek v krvi, které měly být odstraněny.

 

Tento stav se nazývá urémií a projevuje se mnoha symptomy,
jako bolení hlavy, závratě, zvracení, křeče, zrakové potíže,
typicky zapáchající dech atd.

 

     Močové kameny vznikají nahromaděním minerálií a jiných elementů v důsledku poruchy látkové výměny. Přispívá k tomu také konzumace potravin v nesprávné kombinaci. Látková výměna zažívacího systému není s to tuto potravu zpracovat, odsunuje ji do krve k dalšímu zpracování do ledvin. Nejsou-li ani ledviny schopny tento odpad přefiltrovat a vyloučit jako moč, může dojít k pozvolné tvorbě kaménků. Stejně jak žlučové rozpouštějí se ve zkumavce během dvou až čtyř dnů i močové kameny, působením odvaru ze svízele syřišťového (galium verum). Znalci bylinek doporučují čaj ze svízele při podezření na tvorbu kamínků.

 

Vaše ledviny jsou nanejvýš cenné orgány,
které se musí pozorovat,
protože je ovlivňuje stav tlustého střeva.

 

Přečtěte si také:

Omládněte - 19-10. Ledviny

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze