9c. Ženské orgány: děloha (uterus)

Sledování video textu

 

 

Rozmnožovací orgány a jejich vliv na tlusté střevo

9c. Ženské orgány: děloha (uterus)

 

ŽENSKÉ ORGÁNY: DĚLOHA (uterus)

 

     Děloha je ženský rozmnožovací orgán. Je však víc než toto; žena má s ní totiž celoživotně často takové problémy, které mohou ovlivnit celou domácnost a okolí - a často to také činí.

     Všeobecně nekončí u neprovdané ženy tyto problémy nikdy; u provdané ženy se tyto problémy zmnohonásobí!

 

     Snad ta nejméně známá příčina velkých problémů u žen - vyčerpanost (stálá únava, neschopnost dohnat nedostatečný spánek) - je ztráta mandlí. Tato skutečnost se všeobecně neuznává, ale potvrzuje se denně jako správná.

     Přesto vystavujeme děti a často i dospělé nesmyslné ztrátě těchto malých důležitých orgánů, která má rušivý účinek na celý život člověka. A nemyslete si, že muži jsou odolnější proti těmto následkům než ženy.

 

     Jak jsem již v předchozích kapitolách vysvětlil, je jen velmi zřídka nutné mandle odstranit.

Zanítí-li se, je to jen varování, že je v těle mnoho toxinů, se kterými si tělo - bez následků - nedovede poradit. Místo odstranění mandlí by pomohla zlikvidovat toxémii, která se projevila nemocnými mandlemi, řada střevních výplachů.

 

     Žena, které byly odstraněny mandle a která má šest dětí, u kterých byly mandle také odstraněny, má šestkrát víc problémů - totiž své a svých dětí. Bezpodmínečně si přečtěte desátou kapitolu „Vazivo a vitamin C“.

 

     Děloha je dutý, nepárový orgán, tvaru hrušky s tlustou svalnatou stěnou. Před ní leží močový měchýř a za ní esovitá klička (colon sigmoideum) tlustého střeva (část sestupného tračníku před konečníkem).

 

 

     Podívejte se na obě vyobrazení tlustého střeva a sice na kresbu normálního střeva a tlustého střeva naplněného a ucpaného rozkládajícím se odpadem (viz diagram „Léčba tlustého střeva“). Představte si, jak je děloha utlačována mezi fekáliemi naplněným tlustým střevem zezadu a vpředu „z nedostatku času“ na prasknutí naplněným močovým měchýřem! Překvapuje vás, že je tolik případů vyhřezlé dělohy? Spíše překvapuje, že se neobjeví něco závažnějšího - například rakovina. Děložní dutina má tvar trojúhelníku a je na přední a zadní straně zploštělá. Zobrazení ukazuje průřez ženskou pánví. Graficky je v centru znázorněna dlouhá děloha s tlustým střevem vpravo nahoře a kličkou tenkého střeva pod ním.

 

     Na dalším obrázku - vpravo pod dělohou vidíme podélný řez konečníkem, přesně nad dolním úsekem konečníku je vagína (pochva), téměř paralelně vpředu probíhá močová roura, která vychází z močového měchýře uloženého pod dělohou.

 

 

     Esovitá klička tlustého střeva a konečníku jsou na obrázku mírně rozedmuté nahromaděnými zbytky po nedokonalém vyprázdnění. K tomu si ještě představte, že váš močový měchýř je až po okraj plný a vy nemáte možnost jej okamžitě vyprázdnit. Co se stane s dělohou? Jste-li náhodou v jiném stavu - co to musí být za utrpení pro dítě, které se ve vás vyvíjí?! Je zcela neschopné něco podniknout a musí trpělivě čekat, až se narodí, možná s tělesnou nebo duševní vadou.

 

 

 

Novinky

 

 

 

     Co za enormní zodpovědnost je být těhotnou! Neměli byste z ohledu na sebe a z lásky k svému dítěti udržovat svoje tlusté střevo v co nejlepší možné čistotě? Jak toho nejlíp dosáhnete? Zcela určitě ne projímadlem! Střevními výplachy - je ta jediná, logická a moudrá odpověď.

     Žena by měla v každém stádiu svého života myslet na prevenci. I neprovdaná žena musí pečovat o to, aby její orgány perfektně pracovaly. Musí se naučit například zahánět každý příval zlosti a brát věci tak jak přijdou a myslet si, že všechno špatné by mohlo být ještě horší.

 

     Vystříhejte se být žárlivými, zlostnými a pomstychtivými a odhoďte všechny negativní myšlenky do odpadového koše - kam také patří! Neobviňujte nikoho na světě, kromě EVY, že jedla zakázané ovoce. Buďte šťastné, veselé a nadšené. To pomáhá!

 

     Měl bych připojit několik slov o škodlivém kouření, kterému propadlo tolik žen. Jestliže si myslíte, že kouření je „šik“, jste bláznivější než bláznivé. Jestliže si myslíte, že kouření uklidňuje nervy, nalézáte se na pokraji slabomyslnosti. Ten nejškodlivější návyk, kterému může žena propadnout, je kouření. Stane se závislou na nikotinu. Proč je to tak nebezpečné? Protože žena potřebuje čistou krev a jediným zdrojem života krve je vzduch, který vdechujeme do plic.

 

     Krev odejme ze vzduchu kyslík k výživě a očistě buněk a tkání těla. Tabákový kouř ucpe malé vzduchové váčky v plicích a znemožní jim plné využití čistého vzduchu. Stejně jak je nemožné kouřit a neinhalovat, tak je nemožné dýchat čerstvý vzduch v zakouřené místnosti. I pro tělo nekuřáka má vdechování vzduchu otráveného cigaretovým kouřem stejně zhoubný účinek.

     Kdyby tak ženy mohly nahlédnout do „uzavřeného“ oddělení některé z klinik specializovaných na léčení rakoviny! Uviděly by muže a ženy bez nosů, úst nebo poloviny obličeje... Tak tedy, milé sestry, pokračujte dál a kuřte podle libosti!

 

     Mimoto má kouření u žen přímý vliv na rozmnožovací orgány a vede často k předčasnému klimakteriu (přechodu) spojenému s obtížemi. Všechno, co narušuje chod přírody, ovlivňuje negativně kvalitu života.

 

     Jestliže se zanedbává včasné vyprazdňování močového měchýře a jestliže je tlusté střevo přeplněno kvasícími a zahnívajícími látkami, vede to obyčejně k menstruačním potížím, kterými trpí spousta žen a dívek. I zde vám mohou výplachy střeva ušetřit mnoho nepříjemností.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze