23. Jaký musíme mít postoj k životu, chceme-li omládnout?

Sledování video textu

 

    

    

     Než vám navrhnu pár jídelníčků a receptů abych vám pomohl přejít od vašich starých návyků v jídle na přirozené, výživné potraviny, musím vás důrazně upozornit na to, že si musíte vytvořit novou životní filozofii, jestliže chcete omládnout. První zásada je správně myslet. Řekl jsem v této knize už dost o pozitivním a negativním myšlení a mluvení. Chtěl bych teď jít trochu do detailů, aby váš život mohl být  krásnějším zážitkem, než jste si sami vysnili.

 

     Žvanění je nejhorší způsob ztráty času, ledaže by bylo konstruktivní. Nekritizujte druhé a nemyslete si o nich nic špatného. Myslete jen na to dobré ve vás. Nemohli bychom myslet špatně o druhých, kdyby v nás nebyla aspoň jiskra špatnosti. Myslíme nebo mluvíme-li o někom špatně, vkládáme jen něco špatného do svého charakteru, ať už jsme si toho vědomi nebo ne.

 

     Nepokračujte nikdy v diskusi, jestliže pozorujete, že se druhá strana nedá přesvědčit nebo přemluvit. Je lepší v diskusi podlehnout a zachovat přátelství, než zvítězit a ztratit přítele.

 

     Posloucháme-li někoho třeba na přednášce, doma nebo někde jinde, a dostaneme užitečnou radu - použijme ji nejdřív sami na sobě! Máme sklon chtít změnit a zlepšit všechny ostatní, které známe. Přehlížíme skutečnost, že my pravděpodobně potřebujeme tu změnu a zlepšení daleko naléhavěji než všichni ti, které známe.

 

     Existují kritické momenty v životě každého muže a každé ženy. Nemluvte nikdy o svých problémech, starostech, nedostatcích nebo chorobách - ledaže by z vašich zkušeností mohli posluchači těžit. Vaše problémy nikoho nezajímají. Každý je velmi zaměstnán sám se sebou.

 

     Výraz sklíčenosti se svraštělým čelem, sklopenýma očima a svěšenými ústními koutky, k  nám zve na návštěvu stáří a zahání sluneční paprsky našeho života. Zvedněte oči a ústa k úsměvu, smějte se od srdce, smějte se "jako kdyby" - a než se nadějete, budete se smát radostí ze života. Nic nepovznáší tak, jako smích. Úsměv může účinkovat tak, že i v hněvivých situacích vidíme to kosmické a humor je atribut mládí. Smát se nestojí nic a smích nám může odejmout břemeno trápení a sebelítosti.

 

     Každý se pídí po štěstí, míru a jistotě. Nenajdeme je mimo sebe samých. Pokud jsme je neobjevili nebo nevyvinuli v sobě, ve svých srdcích a duších, budeme po nich marně pátrat. Jakmile objevíme, jak je jednoduché a snadné najít štěstí, mír a jistotu v sobě, budeme vidět život úplně jinýma očima. Potom budeme moci snadno posoudit, jak velice se vyplatí omládnout.

 

Novinky

 

     Rozhodnete-li se pro tento program, který zpravidla vyžaduje změnu vašich zvyklostí v jídle, pití a způsobu života, narazíte skoro vždycky na odpor své rodiny a přátel. Musíte se naučit s nimi vycházet. Abyste mohli tomuto odporu vzdorovat a překonat jej, potřebujete odvahu a odvaha vzejde z vědomostí, které můžete získat studiem a tím, že budete věnovat pozornost mému programu.

 

     Budete vždycky potkávat víc lidí, kteří budou ochotni shazovat a zatracovat, než takových, kteří pomohou a dodají odvahy. Jestliže jste jednou s tímto programem začali a začnete pociťovat, jak do vás vtéká nový život, energie a mládí, mělo by vám to pomoci k  jistotě, že jste na správné cestě k omládnutí. Jistota vám ukáže prostředky a způsob, jak zvítězit nad odporem, s kterým jste museli počítat u těch, kteří nemají ty nejmenší vědomosti o vašich objevech.

 

     Omládnout znamená dosáhnout
stavu samostatnosti a soběstačnosti,
který vám nikdo nemůže vzít,
stavu, ve kterém vás nedokáže rušit nic,
co leží mimo vás.


Jenom tehdy jste pánem sami nad sebou a nad každou situací. 17

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze