3. Zdraví je předpoklad spokojeného života

Sledování video textu

 

 

      Každá radost a každý úspěch v povolání je založen na dobrém zdravotním stavu a vitalitě těla.

 

     Strava musí být živá (organická). Soli a minerálie musí být živé, to znamená organické, aby je lidské tělo mohlo přijmout a použít k regeneraci svých buněk a tkání.

 

     Sluneční paprsky přenášejí energii do rostlinného života a přitom aktivují enzymy. Za pomocí této síly se přeměňují vhodné elementy v potravě z anorganických na organické neboli život obsahující. 

 

     Díky vědeckým výzkumům jsme dnes schopni analyzovat a přesně určit prvky obsažené v potravinách a tyto potom přivést do harmonické rovnováhy, odpovídající potřebám těla.

 

     Naše tělo sestává z mnoha prvků. Ty nejdůležitější jsou:

 

kyslík

vápník

sodík

chlór

uhlík

fosfor

hořčík

fluor

vodík

draslík

železo

křemík

dusík

síra

jód

mangan

 

 

       Mimo úrazů musí každá oprava a každá regenerace našeho těla přicházet zevnitř. Když nejsou tyto prvky obsaženy v krvi, buňkách, tkáních, orgánech, žlázách a zbývajícím těle ve správném poměru, nebo když je jednoho prvku nedostatek, tělo ztratí rovnováhu a vznikne stav, který je známý jako toxémie. A toxémie je, jednoduše řečeno, otrava.

 

     Abychom získali správnou zdravotní rovnováhu, musí být většina potravy, kterou jíme, živá, vitální obsahující organické prvky. Tyto prvky jsou obsaženy v čerstvých, syrových plodech, salátech, zelenině, ořechách a semenech. Podrobnosti najdete v mé knize "Zdraví & salát".

 

     Kyslík je jedním z nejdůležitějších prvků. Vařením však potrava kyslík ztrácí. Většina enzymů se při 54°C rozruší, a ztrácí se převážná část živé síly, které je k výživě třeba.

 

     Skutečnost, že žily a ještě žijí generace milionů lidí, které nejedly skoro nic jiného než vařenou stravu, není důkazem toho, že existovaly proto, že se živily vařenými potravinami. Ve skutečnosti se nalézají tito lidé ve stavu jakéhosi dekadentního existování, což potvrzují jejich otrávená těla. Proč by byly jinak nemocnice přeplněné a přetížené? Proč se ročně prodají vagóny prášků od bolesti? Proč jsou tak časté srdeční choroby, cukrovka, rakovina, plicní nemoci, předčasná senilita a předčasná smrt?

 

Novinky

 

     Náš stvořitel vybavil lidské tělo nesmírnou odolností proti tělesným prohřeškům. Když jíme něco "nevhodného" nebo něco, co se nesnáší s naší potřebou výživných látek nebo jejich rovnováhou, potom trpíme. Jsme varováni například bolestmi, které vedou nakonec k nemocem a konec konců k nespočetným chronickým chorobám, kterými je postižena velká část lidstva.

     Příznaky se neprojeví většinou ihned, ale potřebují, vzhledem k enormní odolnosti těla, dny, měsíce nebo roky k propuknutí vážné choroby.

 

     Jakmile se dáme přirozenou cestou, abychom znovu získali a uchovali si zdraví, pocítíme štěstí ze zlepšení, které se dostaví přenesením přirozených zásad do denní praxe. Považujeme za zvláštní a politováníhodné, že tolik lidí o tomto tématu nepřemýšlí, ale úmyslně a zvolna znovu a znovu upadá do toxémie a dekadence.

 

     Malé poučení by jim pomohlo uniknout předčasnému a často bolestivému zhroucení. Přes 170 let existuje "Učení o přirozeném zdraví", které již mnoha lidem pomohlo, ale ještě se nerozšířilo tak, aby byli informováni všichni a mohli se podle něj řídit. Moje knihy ve Spojených státech jistě již zapůsobily, ale je důležité, aby mnoho dalších lidí tyto informace rozšiřovalo, jako to dělají například Harvey a Marilyn Diamondovi svými knihami Fit pro život I. a II. a Sluneční strava - nová kultura jídla na celém světě.

 

 

předchozí   …   další

Upozornění

Je pochopitelné, že při závažných onemocněních je lékařská pomoc nevyhnutelná a omezit se v takových případech na léčení svépomocí může být životu nebezpečné. Rady a doporučení, se kterými se setkáte na těchto stránkách, tedy v žádném případě nemají nahradit lékaře. Jejich cílem je spíše prevence různých onemocnění rozšíření všeobecných znalostí a informování o významu přírodních léčivých sil, aby si čtenář v případě potřeby mohl sám pomoci jednoduchými a přirozenými prostředky. Autoři nemohou ručit za následky vyplývající ať už ze správného, či nesprávného použití metod a receptů, které jsou prezentovány.


Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze