10. Zažívání a vyměšování

Sledování video textu

 

 

Zažívání a vyměšování

Zažívání předpokládá napřed příjem potravy a je jeho důsledkem. Každý ví, že bychom zemřeli, kdybychom nejedli.

     Každému však není jasné, že odpadové látky, které se z těla neodstraní, způsobují tolik kvašení a zahnívání, že jejich nahromadění může vést, a často také vede, k pomalé smrti!

     Jestliže tedy nejíme, zemřeme, a jestliže naše tělo nečistíme, zemřeme předčasně. Musíme brát zřetel na obě skutečnosti.

 

     Vyměšování nestrávené potravy a jiných odpadových produktů z našeho těla je stejně důležité jako trávení a příjem potravy.

 

 

     Nedovedu si skutečně představit nic důležitějšího, neboť neodvratný účinek toxémie - otravy krve - jako důsledek nahromadění odpadů a nedostatečného vylučování stolice a jiných odpadových produktů z těla je nebezpečný. 

     Pro příjem výživných látek z potravy je pro tělo zažívání životně důležitým procesem. Jestliže není potrava správně strávená, nemůže být ani tělem bezezbytku přijata, tělu chybí důležité výživné látky, které potřebuje, a přinejmenším část potravy se rozplýtvá. Odpad musí být vyloučen a za tím účelem jste vybaveni velmi účinnou "čističkou": tlustým střevem. To znamená, že tlusté střevo pracuje účinně, jestliže je v dobrém stavu a jeho práce odpovídá vašemu tělesnému stavu.

 

 

Kolik času potřebuje potrava, aby prošla tělem?

     Jakmile přijmeme potravu, musí se dát na pochod asi sedm a půl metrovým zažívacím ústrojím (bez tlustého střeva). V průměru trvá tento pochod od úst až na konec tenkého střeva tři až pět hodin. Zkuste jít někdy vzdálenost sedmi a půl metrů tři až pět hodin a uděláte si obraz o tomto procesu.


 

 

     Tenké střevo končí u chlopně tlustého střeva. Potrava přeměněná v kaši zde opustí tenké střevo, dostává se do tlustého střeva, které je asi jeden a půl metru dlouhé. Jestliže je tlusté střevo čisté a normálně, přirozeně pracuje, trvá to další jednu nebo dvě hodiny, než se stolice dostane do konečníku a vyloučí se.

 

Vzestupný tračník ucpaný stolicí
Jen uprostřed je nepatrný průchod.

Toto je znázornění dolního úseku vzestupného tračníku. Dole je apendix a vpravo spojení tenkého střeva se vzestupným tračníkem a Bauhinská chlopeň.

 

Novinky

 

Pojistný ventil

     Záklopka tlustého střeva (Bauhinská chlopeň) je jakýsi pojistný ventil na rozhraní tenkého a tlustého střeva. Je v krajině pravého třísla. Má za úkol kontrolovat vstupní rychlost kašovité potravy do tlustého střeva a současně zabraňovat; aby se nežádoucí substance dostávaly zpět do střeva tenkého. 

     Pokud tento "ventil" normálně pracuje, můžeme předpokládat, že je zažívací systém buď v dobrém, nebo ne příliš poškozeném stavu. Jestliže je tlusté střevo ucpané, nastávají problémy (viz obrázek! Vzestupný tračník ucpaný stolicí).

 

     Chlopeň tlustého střeva je vybavena pojistným mechanismem, který se sám otevře, aby mohl projít obsah tenkého střeva, a zase se samostatně uzavře, aby se z tlustého do tenkého střeva nedostaly zpět ani tekuté, ani pevné substance. Tato chlopeň se otevírá ve výduti tlustého střeva, známé jako slepé střevo a je o něco větší než ostatní výdutě na tlustém střevě. Slepé střevo je první nádrž pro zbytky nestrávené potravy.

     Obsah slepého střeva se nevyprazdňuje vždycky hned do tlustého střeva. Ať se nám to líbí nebo ne, musíme toto téma od tohoto bodu studovat poněkud přesněji, protože se zde často začíná rozhodovat o našich potížích a nemocech na straně jedné, a našem dobrém zdravotním stavu na straně druhé.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze