Sri Chinmoy

 

Jsem vegetarián

      Jsem vegetarián. Přestal jsem jíst maso a ryby, když mi bylo dvanáct, ve věku, kdy jsem se vážně začal věnovat duchovnímu životu.

 

Vegetariánská strava v mém učení

      V mém učení hraje vegetariánská strava velmi významnou roli. Do značné míry nám pomáhá v tom, abychom se pročistili. Čistota je v duchovním životě nesmírně důležitá. Tuto čistotu musíme získat ve fyzickém, ve vitálnu a v mysli. Když jíme maso, ryby a tak podobně, vstupuje do nás agresivní zvířecí vědomí. Naše nervy jsou podrážděné, nevědomě začínáme být neklidní a agresivní. Mírné kvality rostlin nám naopak pomáhají získat ve vnitřním i vnějším životě kvality sladkosti, jemnosti, jednoduchosti a čistoty.

 

Realizace Boha

      Když se mě ale na druhou stranu zeptáte, zda tím, že se stanete přísný vegetariánem, realizujete Boha, řeknu: „Ne, jednoznačné Ne.“ Na zemi jsou milióny a milióny lidí, kteří jsou přísnými vegetariány, ale nemyslím si, že jsou na zemi milióny a milióny duší, které realizovaly Boha. Pro realizaci Boha potřebujeme aspiraci. V odpověď na vaši otázku bych ale rád řekl, že pokud to jde, vegetariánskou stravu je vždy možné doporučit. Člověk tím podporuje svůj pokrok vnitřní disciplíně a může tak cítit, že dokonce i tělo se svou čistotou může pomoci jeho vnitřní aspiraci, aby se stala intenzivnější a oduševnělejší.

 

Agresivní kvality zvířete

      Všichni víme, že jsme přišli ze zvířecího království. Věříme ve znovuzrození. Kdysi jsme tedy všichni byli zvířaty. Teď jsme vešli do lidského stvoření. Pokračujeme a vyvíjíme se a silou své aspirace všichni realizujeme Boha. Pro aspiranta je vhodné být vegetariánem především proto, že když jí maso, vstupují do něj agresivní kvality zvířete. Snažíme se žít život míru a klidu. Jestliže upřímně chceme takovýto život, je od nás hloupé, abychom jedli něco, co náš mír a klid zmenší a bude to stát v cestě naší meditaci, koncentraci a dalším věcem. Vždy se tedy doporučuje přijmout vegetariánský styl života.

 

Výjimky

      Na druhou stranu jsou části světa, kde je neobyčejná zima a kde není možné žít jen z rostlin. Tam mohou vydržet na zemi, jedině když budou jíst maso. Pak jsou také někteří upřímní hledající, jejichž fyzická stavba je velmi slabá. Například některé velmi nemocné děti potřebují na krátký čas maso, aby znovu získaly sílu. Jiní jedí maso od samého začátku života a nyní si již vytvořili takový zvyk, můžete říci takový zlozvyk, že bez masa nevydrží ani jeden den. Co nadělají? Na jedné straně mají upřímnou aspiraci, opravdovou aspiraci, ale jejich tělo se bouří. V takovýchto vzácných případech cítím, že by maso měli jíst.

 

Odstranit zvířecí vlastnosti a sklony

      Jako všeobecné pravidlo je ale vždy vhodné být vegetariánem, neboť se snažíme odstranit ze své přirozenosti zvířecí vlastnosti a sklony. Už když se ponoříme hluboko do sebe, vidíme, že máme dvě rozdílné kvality či přirozenosti - božskou a nebožskou. To nebožské je zvířecí v nás a zvířecí v nás bude vždy agresivní a ničivé. To božské v nás bude vždy osvícené a bude směřovat kupředu. Chceme-li jít a běžet ke svému cíli, musíme se zbavit svého zvířecího života. Abychom to dokázali, musíme do sebe přestat přijímat jakékoliv zvířecí kvality v podobě masa nebo jiné podobě.

 

Maso a realizace Boha

      Pokud ovšem někdo řekne, že aby člověk realizoval Boha, musí být vegetarián, nebo že člověk nemůže realizovat Boha, dokud není vegetarián, je to čirá hloupost. Je mnoho těch, co jedli maso, a realizovali Boha: Kristus a Svámí Vivékánanda, když zmíním jen dva. Před několika měsíci mi někdo řekl, že aby měl spoustu čistoty, přestal jíst maso, ale zároveň měl pocit, že tím, že se stane vegetariánem, bude schopen realizovat Boha. Nebude muset meditovat, nebude se muset koncentrovat. Jen tím, že se stane vegetariánem, bude moci dosáhnout jednoty s Absolutním. Řekl jsem mu tedy, že v Indii je všem vdovám bez výjimky zakázáno jíst maso. Když jejich manžel zemře, v ten samý den musí přestat jíst maso. I přes svou nejhlubší lásku a úctu k indickým vdovám si nemyslím, že jsou to všechno duše, které realizovaly Boha. Takovýto pocit z vegetariánského způsobu života je absurdní. Musíme dosáhnout rovnováhy. Upřímnému aspirantovi se určitě doporučuje a dozajista mu pomůže, když se stane vegetariánem.

 

 

 

 

Novinky

 

 

 

Maso a meditace

      Někteří lidé si stěžují, že když jí maso, nemohou příliš dobře meditovat; cítí se neklidní. Víme, že zvířata jsou neklidná, agresivní, ničivá a nevinutá. My jsme do určité míry překročili zvířecí vědomí a vyšli jsme ze zvířecího království. Na žebříčku evoluce jsme pouze o jeden krok napřed, ale rozdíl mez zvířetem a lidskou bytostí je veliký. Je přirozené, že když něco jíme, vstřebáváme kvality té věci. To, co máme uvnitř, se nevyhnutelně nějakým způsobem projeví navenek. Když jíme maso, okamžitým výsledkem jsou neklidné, agresivní a ničivé impulsy a myšlenky a snížení vědomí.

 

Vnitřní potrava

      Není pravda, že pokud nejíte maso, ztratíte sílu nebo energii. Na zemi jsou milióny lidí, kteří nejedí maso, ale fyzicky jsou silní a zdraví. Můžete namítnout, že vaše tělesná stavba se liší od jejich, ale rád bych řekl, že v Božím stvoření existuje něco, čemu se říká vnitřní potrava. Co je tou potravou? Je to Mír, Světlo a Blaženost a všechny ostatní božské, naplňující kvality. Pokud správně aspirujete, správně meditujete, budete schopni do svého těla přitáhnout tuto vnitřní potravu.

 

Maso nedává sílu

      Může vám trvat pěknou řadu let, než dosáhnete tohoto stupně vnitřní dovednosti, ale mezitím se snažte jít hluboko dovnitř a dívat se, co vám skutečně dává většinu vaší síly. Znám lidi, kteří prohlašovali, Že je to maso, co jim dává sílu, ale když šli hluboko dovnitř, objevili, že je to jejich vlastní pocit nebo představa o masu, jim dává sílu.

 

  …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze