6. Zachovejte si jasnou hlavu - 6a. Oči

Sledování video textu

 

 

     Mezi chlopní ležící na rozhraní tenkého a tlustého střeva a nejbližší výdutí tlustého střeva je úsek, který má spojení s očima. I toto je choulostivá situace. Náš optický systém je ve skutečnosti zázrak, nad kterým bychom se měli zamyslet.

 

     Je to téměř hřích, považovat svůj zrak za samozřejmost - tak dlouho, než začne slábnout nebo než člověk oslepne. Tomuto místu bychom snad měli věnovat zvláštní pozornost. Náš optický systém je vlastně příliš komplikovaný, než aby se dal slovy zevrubně popsat. Oči jsou pomocné orgány našeho vizuálního vnímání viditelných věcí. Stejně jako u sluchu jsou to vibrace, které předávají tvar a barvu do mozku, kde vyvolají určitý vjem, který lze vyjádřit slovy: „Vidím“.

 

     První krok při vidění se odehrává na sítnici (retině), která je citlivou částí oka a koncem zrakového nervu. Přestože je retina tenounká, tvoří ji několik vrstev. Stav každé jednotlivé vrstvy se zrcadlí v kvalitě a rozsahu zrakové síly, jako při nastavení čočky v kameře.

 

V první vrstvě sítnice jsou tyčinky a čípky, které předávají vibrace sítnice ve formě zpráv nervovým buňkám a chiasmatu (křížení zrakových nervových vláken), které leží na thalamu a končí ve třetí komoře mozkové. Třetí komora mozková je důležitý otevřený prostor uvnitř mozku, který se rozprostírá mezi optickým thalamem a mozkem (srovnej obr. - Hypotalamus).

 

     Měli byste vědět, že existuje asi 125 milionů tyčinek a čípků, vedle asi 1.250.000 vláken zrakového nervu. Nyní bychom si mohli myslet, že vzhledem k těmto číslům, máme v naší sítnici velkou zrakovou jistotu. Uvědomte si však, že tyto nekonečně malé, nepatrné objekty potřebují od vás dvě důležité věci, aby vám umožnily vidět, a to VÝŽIVU A ČISTOTU. Potřebují přírodní, dobrou potravu a čisté vylučovací kanály k odstranění toxických odpadů z těla. Obrysy, tvar, barvy a perspektivy objektů v rozsahu vašeho zorného pole, jsou vibračními impulzy předávány nervové pleteni, která je vede do mozku, kde se uspořádají, aby vám mozek mohl až do detailů objasnit objekt, který vidíte.

 

     Oční specialista potřebuje mnoho let, aby porozuměl činnosti vašeho zraku a mohl jeho poruchy diagnostikovat a korigovat. Znám jenom jednoho takového odborníka, který znal můj způsob práce a jednou mně řekl: „Běžte a nechejte si provést několik výplachů střeva, pijte čerstvé šťávy a přijďte za dva až tři měsíce znovu ke mně a uvidím, co pro vás mohu udělat.“

 

     Dostal jsem tuto radu, když jsem se vrátil domů z tříměsíční přednáškové cesty po východní a jižní části Spojených států. Jel jsem ve 45 °C vedru v otevřeném autě s přívěsem. Když jsem dorazil domů, podobal se můj obličej vařenému humru. Příštího rána jsem jel do Los Angeles a šel jsem na poštu, abych telefonoval. V telefonním seznamu jsem však viděl jen černé proužky, ale nerozeznával jsem žádná písmena! Vyděsil jsem se. Nato se mě zeptala jedna neznámá dáma „jaký make up používáte, vypadá tak přirozeně“. Odpověděl jsem: „Slunce na poušti“. „Kde to dostanu koupit?“ zeptala se dál. Řekl jsem: „Jeďte otevřeným autem při 45 °C arizonskou pouští!“ Šel jsem k mému příteli očnímu lékaři a uposlechl jeho rady. Po tři týdny jsem absolvoval třikrát týdně střevní výplach a pil jsem, kromě mých obvyklých šťáv, ještě litr směsi z karotky, celeru, petržele a endivie. Asi za čtyři týdny jsem šel opět k lékaři a on označil můj nález za zázrak!

     Předepsal mi brýle, které jsem používal asi pět týdnů na čtení. Jednoho dne jsem si na ně z neopatrnosti v autě sedl a již jsem je neobnovil. Ani šťávy samy, nebo samy střevní výplachy by nebyly tak účinné, jako kombinace obou.

 

Novinky

 

     Chtěl bych se také zmínit o škodách, které mohou očnímu systému způsobit anorganické minerálie z vody. Tyto látky nemohou být tělem správně asimilovány. Tělo potřebuje minerálie, ale ty mu musí být dodány rostlinnou potravou, ve které byly anorganické elementy z půdy přeměněny na život dodávající živiny. Při pití půl až jednoho litru vody denně ze studny, pramene nebo vodovodu, vtéká do našeho těla během 40 roků asi 90 až 140 kg vápna. Naštěstí se z velké části zase vyloučí, ale část zůstane vázaná v těle. Podle toho, ve které části těla se zbytky usadí, nastanou tam dříve nebo později problémy. Mnohé srdeční potíže by mohly být vysvětleny usazením anorganických minerálních látek v cévách. I zrakový systém je k těmto potížím náchylný.

 

     Pijte jen destilovanou vodu, kterou jste si sami doma připravili v destilačním přístroji. Kniha „Šokující pravda o vodě“ vám vysvětlí nebezpečí nečisté vody. Čerstvé zeleninové a ovocné šťávy jsou čistá, přírodní voda.

 

     Téměř každý, kdo má dobrý zrak, považuje své oči za samozřejmost, což je veliká chyba. Jestliže zanedbáme starat se o svoje oči, připravíme si sami předpoklady pro budoucí potíže. Lidé si nedovedou vůbec představit, že by třeba jednou neviděli. Každý starší člověk s oslabeným zrakem vám může vyprávět smutné příběhy. Tlusté střevo je příliš často spoluviníkem očních potíží.

 

     Před léty jsem měl anglického přítele v New Yorku – ještě mu nebylo ani padesát - a ve Velké Británii byl jeho zrak vynikající. V USA jedl běžná, americká, hotová a převážně pečená jídla, aniž by věděl, jak jsou škodlivá. Dostal těžkou zácpu, kterou doma neznal. Jednoho dne si stěžoval na potíže s očima a řekl mi: „Zajímalo by mě, jestli škodí očím, když se kvůli mé zpropadené zácpě s každou stolicí tolik natrápím“. Řekl jsem mu, že je to bez pochyby jeden z faktorů, který přispívá ke změnám na sítnici. Oční lékař mu to potvrdil.

 

Nepodceňujte význam čistého tlustého střeva.

 

Udělejte všechno co je ve vašich silách,
abyste zabránili oslabení zraku a předčasné senilitě.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze