32. Stopové prvky, mořská voda, mořské chaluhy a řasy

Sledování video textu

 

 

     Na žádné pevnině se nevyskytuje půda, která by byla tak bohatě zásobena všemi životně důležitými mineráliemi a chemickými prvky, jako je dno oceánu. Miliony let byla povrchová vrstva hor, údolí a polí deštěm a sněhem smývána přímo nebo nepřímo do moří.

 

Ryby z řek, rybníků a moří s ploutvemi a šupinami patří mezi poživatelné
bílkovinné potraviny, které jsou pro člověka nejvhodnější,

jestliže vůbec - a všimněte si, prosím toho "vůbec„
 
- chcete jíst živočišnou bílkovinu.

 

     Je to způsobeno tím, že ryby přišly na svět v tom nejvýživnějším a nejzdravějším elementu na zemi, v mořské vodě. Mořská voda obsahuje všech 59 prvků, ze kterých se lidské tělo skládá.

 

     Šestnáct z nich nazýváme "základními" atomovými prvky, zbývající čtyřicet tři jsou prvky stopové, ty jsou skoro nezjistitelné, ale pro zdraví člověka životně důležité. V následujícím seznamu jsou "základní" prvky označeny hvězdičkou (*).

 

aktinium

jód*

síra*

argon

kobalt

skandium

arzen

křemík*

sodík*

baryum

kyslík*

stříbro

bór

lanthan

stroncium

bróm

lithium

tantal

cer

mangan*

thallium

cezium

měď

thorium

cín

neptunium

thullium

dusík*

olovo

uran

draslík*

osmium

uhlík*

erbium

platina

vápník*

fluor*

plutonium

vodík*

fosfor*

radium

vizmut

hliník

rhedium

yttrium

hořčík*

rtuť

zinek

chlór*

rubidium

zirkonium

chrom

ruthenium

zlato

indium

samarium

železo*

iridium

selen

 

 

     Za předpokladu, že je člověk úplně zdravý, obsahuje jeho tělo všechny tyto prvky Kdo je ale úplně zdravý? Požadavky dnešního civilizovaného života prakticky znemožňují člověku v každém věku, ať dítěti nebo starci, dosáhnout zářícího zdraví, protože jde cestou nejmenšího odporu - co se týká jídla, pití, vzduchu a tělesné činnosti.

 

     Zdravý člověk je od přírody proti nemocem imunní. Potravou udržuje tělo a duši na živu a potrava má dodávat tělu živé elementy, které jsou nutné k regeneraci buněk a tkání.

 

     Jestliže tělo není zdravé,
pak je zřejmě příčina v nedostatku nebo chybění prvků nutných k regeneraci,
což je základem všech druhů chorob, které tělo napadají.

 

 

 

 

Novinky

 

 

 

     Na předcházejících stránkách jsem se pokusil dokázat, že žádné pevné anorganické substance se nemohou dostat do jater, nebo jimi projít, nebo být použity k regeneraci buněk a tkání těla. Takové minerálie a chemické látky můžeme však v jejich specifickém a přírodním stavu vpravit do půdy, rostliny je mohou přeměnit na koloidní a tekuté substance, které se později vrátí tělu jako výživa.

 

     Všechny minerálie a chemické prvky v mořské vodě jsou v koloidním nebo tekutém stavu. Jsou v ní přirozeným způsobem tak koncentrované, že potřebujeme zcela nepatrné množství, totiž několik kapek, abychom naplnili sklenici zeleninové nebo ovocné šťávy životní silou a energií.

 

     Například: pomeranče dnes nejsou tak dobré, jak byly před dvaceti nebo třiceti léty, protože jak půda, tak atmosféra jsou velmi "otrávené". Kupoval jsem vždycky bednu pomerančů od sedláka, který byl, co se týkalo jeho ovoce, velice vybíravý. Po léta nás zásoboval pomeranči a já jsem časem zjistil, že mají zvláštní, ostřejší chuť, která se stávala pořád výraznější, přestože kvalita pomerančů byla vynikající.

     Přidáním čtvrt kávové lžičky mořské vody "Catalina" se okamžitě tak zlepšila chuť a kvalita šťávy, že jsme si zase mohli pochutnávat na výborném nápoji.

     Máme stát v kuchyni vždycky půllitrovou láhev mořské vody "Catalina" a přidáváme si několik kapek ke každému nápoji, třeba i do destilované vody, jestliže ji pijeme a samozřejmě i do salátů a ostatních jídel.

 

     Nedovedete si představit, jak nepatrné množství každého stopového prvku tělo potřebuje, aby bylo zdravé. Některé části těla potřebují jen jeden nebo dva stopové prvky.

 

Kloubní tekutina potřebuje například vizmut.
Kůže zase chrom.
Apendix potřebuje erbium,
epifýza iridium a lithium.
Pro kostní dřeň jsou nutné fosfor a železo.
Ledviny potřebují železo a neptunium, žlučník neptunium.
Pro mozkomíšní tekutinu je nutné
aktinium, bróm, lanthan, kyslík, radium a uran,
zatím co krevní oběh v mozku potřebuje
bróm, kyslík, platinu, selen a thalium.

 

     Seznam částí těla a funkcí těla, které potřebují určité stopové prvky, aby mohly podat nejvyšší výkon, stejně jako seznam zúčastněných prvků, je příliš dlouhý, než aby se vtěsnal do této malé publikace. Těch několik vyjmenovaných příkladů by mělo ukázat, jak je důležité dodávat neustále tělu tyto nedocenitelně vzácné, sotva měřitelné stopové prvky, aby se dosáhlo zářícího zdraví.

 

     Mořské rostliny, jako řasy a chaluhy, přispívají k udržení dostatečné tělesné rovnováhy, a jestliže se nic nepředvídatelného nestane, zůstane zdraví zachováno. Vylučování odpadů z těla byste měli věnovat úzkostlivou pozornost a při sebemenším náznaku, že není něco v pořádku, provést nálev nebo výplach.

 

    

Nenechte se odradit názory, že tento výkon je škodlivý.
Nevěřte tvrzením, že se jím ztratí střevní bakteriální flóra.
To není pravda.

 

     Žádná bakteriální flóra nemůže existovat nebo se rozmnožovat, jestliže jsou střevní žlázy, které podporují její růst, ucpány stolicí. Jestliže vypláchneme nebo "vymyjeme" tlusté střevo, můžeme pomoci střevním bakteriím plně se zregenerovat tím, že vypijeme půl litru šťávové směsi karotka - špenát.

 

     Zjistil jsem, že mezi těmi 59 stopovými prvky je jeden, který se podílí skoro na každé funkci a aktivitě lidského těla, a to je zinek.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze