Průdušky a plíce

 

Hrudní koš - centrum života vašeho těla

PRŮDUŠKY A PLÍCE

 

 

     Průdušnice (trachea), průdušky (bronchy) a plíce (pulmo) jsou nepřetržitá roura, kterou při dýchání musí proudit vzduch, aby krev mohla přijmout kyslík a tím udržet tělo při životě.

 

     Obě hlavní průdušky rozdělí vzduch do pravé a levé plíce a tím se zabrání nadměrnému nahromadění vzduchu na jedné straně.

 

     Průdušky a průdušinky jsou vystlány buňkami opatřenými řasinkami kmitajícími směrem k hrtanu, aby dopravovaly hleny a ostatní cizí látky z plic do hrdla k vyloučení. Mimoto je tato výstelka složená z lymfatických cév, nervů a drobných krevních cév Ve spodní vrstvě, zvané submukaza, jsou větší krevní cévy a seromucinozní žlázky, jejichž vývody pronikají sliznicí na povrch.

 

     Průměr pravé průdušky je větší než levé a odstupuje z trachey pod menším úhlem než levá průduška; toto slouží jednoznačně ochraně člověka. Dostane-li se do hlavní průdušky předmět, který nemá v plících co pohledávat, dostává se „pohodlněji“ do pravé průdušky a neovlivní levou plíci.

 

    Kdybyste mohli vidět průřez svého těla asi ve výši kosti hrudní, uviděli byste uprostřed srdeční krajiny s hrudní kostí vpředu a páteří vzadu. Na obou stranách byste viděli plíce s jejich stopkou v rovině jednoho z hrudních obratlů.

 

     Plíce je bezezbytku potažena elastickou tkání zvanou pohrudnice (pleura), která vystýlá i dutinu hrudní.

 

     Je-li tělo ve špatném zdravotním stavu, může nepříznivými zevními vlivy dojít k bolestivému zánětu pohrudnice, někdy s výpotkem v dutině hrudní.

 

     Nepříjemné bodavé bolesti při dýchání jsou zaviněny rozvíjející se a stahující se plící, která stlačuje tekutinu v dutině hrudní.

 

     Protože játra leží těsně pod bází pravé plíce, tlačí často plíci nahoru. Tím se stává pravá plíce kratší a širší; její volumen je však větší než vlevo. Levá plíce je sice delší, má ale menší obsah, protože srdce zabírá podstatnou část levé poloviny hrudníku.

 

     Dýcháním zásobují plíce krev kyslíkem, bez něhož bychom mohli zůstat jen několik minut na živu. Plícní tkáň je lehká, porézní, houbovitá a ve vodě plave. Je složená z velkého počtu rozvětvujících se bronchů, které jsou stále menší a menší, až nakonec mají průměr jen 1 milimetr. Těm říkáme bronchioly - průdušinky

 

     Plíce jsou přebohatě vybaveny obrovským množstvím malinkých váčků - alveolů, které se mikroskopicky podobají vinnému hroznu. Alveoly předávají krevním cévám, zde bohatě rozvětveným, nadechnutý vzduch a odejmou z krve kysličník uhličitý, který musí být vydechnutím z těla odstraněn. Tímto způsobem

dýcháme. Přes velký počet alveolů v plících má znečistěný vzduch, který vdechujeme do plic jednoznačně škodlivý účinek na naše zdraví.

 

     Městská atmosféra s oxidem uhelnatým (výfukový plyn spalovacích motorů), benzínem , kerosinem a jinými produkty uhlovodíků, je zodpovědná za mnoho onemocnění dýchacích cest a za nemoci, které vedou k intoxikaci krve oxidem uhelnatým. Toto je bez pochyby jeden z mnoha důvodů, proč se v posledních letech mnoho lidí stěhuje na venkov.

 

     Tabákový kouř je zvláště nebezpečný, jak to ukazují pitvy zemřelých, kteří větší část svého života kouřili. Alveoly jsou v nebezpečném rozsahu zničeny a plíce jsou zbarveny dočerna.

 

     Zatím co vaše krev znamená váš život, je vzduch, který vdechujete faktorem, který spolurozhoduje o délce vašeho života a o stavu v jakém prožijete svoje poslední roky života - zdraví a šťastní nebo ve stařecké slabosti a senilitě.

 

     Stav celého dýchacího systému od úst a nosních otvorů, přes průdušnici a průdušky až do plic, závisí na čistotě tlustého střeva právě tak, jak na čistotě plic. Tato část péče o tělo je neodmyslitelná. Kvašení a hniloba v tlustém střevě působí na zdraví každé jednotlivé části těla, tedy na tělo jako celek. V průběhu let jsem mohl konstatovat, že lidé s nemocemi dýchacích cest, které jsem poznal a kteří si provedli očistu těla střevními výplachy, se zbavili svých potíží a často zjistili, že zmizely i ostatní choroby, kterými trpěli.

--------------------------------------------

 

 

Plíce pravá (se 3 laloky plicními)16

 

a) hrot plicní

b) plicní báze (okraj)

c) mramorovaný povrch plic

 

 

     Plíce (pulmo) jsou párový orgán uložený v dutině hrudní. Vazivovou mezihrudní přepážkou jsou rozděleny na plíci pravou a levou. V mezihrudní přepážce je uložen osrdečník se srdcem. Větší plíce pravá má 3 laloky, plíce levá má 2 laloky. Laloky se dále dělí na segmenty. Každá plíce má 10 segmentů. Na vnitřní straně plic se nacházejí plicní stopky (hilus), kde vstupují do plíce průdušky a vstupují a vystupují cévy a nervy.

     Vdechovaný vzduch bývá znečištěn různými pevnými látkami (např. prachem).

 

     Na povrchu plic je vazivová blána poplicnice, přecházející na vnitřní stranu hrudníku jako pohrudnice. Pod poplicnici se ukládají v mízních cévách různé nečistoty, např. uhelný či kouřový prach, což vytváří na povrchu plic dospělého člověka typický mramorovaný vzhled.

     Mezi pohrudnicí (nástěnnou pleurou) a poplicnicí je štěrbina pohrudniční vyplněna několika mililitry vazké tekutiny. V pohrudniční štěrbině vzniká podtlak, a proto plíce pasivně sledují dýchací pohyby hrudníku, které podmiňují svou činností mezižeberní svaly, bránice a další pomocné svaly dýchací. 16

 

 

Příčný průřez hrudníkem

 

 

 

  Podélný průřez dutinou hrudní
 

 

d) průdušnice (trachea)

e) srdečnice (aorta)

f) srdce (cor)

g) bránice (diaphragma)

h) pohrudnice (pleura parietalis)

ch) poplicnice (pleura visceralis)

i) hrudní kost (sternum)

j) obrate) (vertebra)

k) žebra (costae)

-------------------------------------------------------

 

Novinky

 

Nachlazení

     Máte ucpané dýchací cesty? 

     Kýcháte? 

     Máte pocit celkové ochablosti'? 

 

     Po mnoho a mnoho roků zkouší vědečtí pracovníci najít, izolovat a identifikovat těžko postižitelnou bakterii, kterou by mohli učinit zodpovědnou za rýmu.

 

     Několikrát od poloviny dvacátých let oznamovali výzkumníci tučnými titulky objev bakterie, která jednoznačně způsobovala rýmu.

 

     Pokrokem při zvětšování objektivů se vyvinuly elektronické mikroskopy tak daleko, že prakticky neviditelné se může tisíckrát, ba deseti tisíckrát zvětšit. 

 

     Vědečtí pracovníci stále ještě věří, že ta bakterie může být polapena. Podle mých vědomostí, po všech výzkumech a vyšetřeních, které jsem vykonal, nebyla ještě taková bakterie viděna nebo izolována.

 

     Od padesátých let se honí několik vědců za bacilem nebo bakterií nebo virem, který by mohl být obviněn z vyvolávání rýmy.

 

     Dodnes nebyli s to nějakého původce najít. Zcela určitě byla spousta bakterií a virů identifikována, ale žádný z nich nemohl vyvolat rýmu. Všem se daří na hlenu rýmy, a právě k tomu účelu byly stvořeny, aby totiž rozpustily, rozložily a odstranily hlen, který se při rýmě ukazuje.

 

     Ve skutečnosti neexistuje žádná bakterie nebo virus, které by způsobily, že se nachladíme. Považuji na tomto místě následující analogii mezi elektřinou a nachlazením za vhodnou.

 

     Elektrické zařízení ve vašem domě je vybaveno pojistkami. Co se stane s elektrickým proudem, když se vedení přehřeje, protože je přetíženo mnoha spotřebiči? Sdělí vám nějaká bakterie. že se pojistka může spálit nebo přehřáté vedení zapálit váš dům? Jistě ne. Jestliže se pojistka nespálí, vznikne přehřátím a přetížením vedení požár.

 

     Srovnejte, co se stane, když se nachladíte.

 

     Neodstraňují-li se z těla odpadové látky, zapříčiňují normálně kvašení a horko. Jestliže tímto kvašením bylo dosaženo dostatečně jedovatého stadia, dělá si příroda starosti, protože jsme zanedbali vnitřní očistu našeho těla, a varuje nás tvorbou hlenů, což nazýváme nachlazením.

 

     Tak je to jednoduché! Viděli jsme znovu a znovu důkazy, že když se tohoto varování nedbá, vznikají vážnější choroby, které dobře známe ze seznamů medicínských lexikonů.

 

     Neproklínejte rýmu, která vás postihne. Buďte raději vděčni za včasné varování a udělejte něco. Není znám žádný medikament, který by nachlazení vyléčil.

 

     Stručně řečeno, nachlazení je důsledek nadměrného vylučování odpadových látek a nedostatečného vyměšování. Tlusté střevo je příjemce všech produktů kvašení. Jedy se rozšiřují po celém těle a tvoří nezdravé hleny ve vedlejších nosních dutinách. Nadprůměrné množství odpadových látek podporuje tvorbu hlenů. Důsledek je nachlazení (viz také Léčba hlenuprostou stravou od prof. A. Ehreta).

 

     Kdo je rozumný, zamyslí se nad touto skutečností a udělá samozřejmě to, co by udělalo nespočetné množství lidí při prvních příznacích nachlazení, aby odstranilo příčinu, totiž, výplachy střeva a nálevy. Ovocné šťávy a jedno až dvoudenní půst, jsou během tohoto očistného procesu mimořádně účinné a zkrátí trvání nachlazení.

 

     Jako nejlepší strava se osvědčily syrové potraviny a  šťávy, které nezpůsobují další hromadění odpadových látek, a tím tvorbu hlenů. Naše tělo, a především naše tlusté střevo, musí být stále udržováno čisté. 2

 

 

  …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze