5a. Hypotalamus

Sledování video textu

 

 

KONTROLNÍ CENTRUM VAŠEHO TĚLA

     Žádná funkce nebo aktivita se bez energie nemůže uskutečnit. Co se týká lidského těla, je to bezvýhradná pravda. Od okamžiku oplodnění stoupá aktivita, aby lidský fetus mohl růst. Od porodu a během celého života se bez energie nic neděje: krev se nemůže obnovovat, červené krvinky, nositelky hemoglobinu (krevní barvivo) se nemohou v kostní dřeni tvořit, žlázy nemohou produkovat hormony, nervy a svaly nemohou pracovat. Hypotalamus, který je umístěn uprostřed mozku, je zodpovědný za rozdělení energie v těle. Dodnes víme o organizátorské činnosti hypotalamu poměrně málo.

 

     Když se podíváte na kresbu, vidíte, že hypotalamus není žláza, ale pleteň vláken, nervů a krevních cév, které vycházejí z thalamu rozprostírajícího se nad dutým prostorem zvaným třetí mozková komora a to po obou stranách. Dvě větve hypotalamu - metathalamus a epithalamus - jsou spojeny s epifýzou (šišinka mozková). Tkáň hypotalamu tvoří největší část spodiny třetí mozkové komory. Energie, kterou tělo potřebuje, neproudí do něj bez plánu, bez kontroly nebo vedení. Kde se bere energie pro naše tělo a jak se přiděluje? Pro laika je těžké pochopit skutečnost, že primární energie, která uvádí žlázy do činnosti je ta těžko pochopitelná síla, která tvoří základnu pro život a veškeré aktivity všude ve vesmíru.

 

CO JSOU KOSMICKÉ VIBRACE?

     Celý vesmír se skládá z nekonečného množství vibrací, které, když zhoustnou, tvoří hmotu, substance nebo těžko pochopitelné věci, podobně jako tisíce vláken na tkalcovském stavu formují různým křížením vláken část oděvu. Energetické vibrace jsou vibrace (nebo vlny) ve vesmíru o nepředstavitelně obrovské délce v milimetrech (nebo počtu vibrací) za vteřinu.

 

     Můj lexikon definuje vibrace jako periodické pohyby částeček elastického tělesa nebo media, vždy v protisměru k rovnovážné poloze, jestliže je rovnováha porušena. Slovo „kosmický“ znamená „náležející ke kosmu“, kosmos je totožný s vesmírem nebo universem. Můj lexikon uvádí rozsáhlou definici o energii, kterou bych rád takto shrnul: to co je ten pravý stav materie, co způsobuje život; síla, která působí účinně a s důrazem; schopnost vykonávat práci.

 

     Na základě jmenovaných definicí jsme teď schopni závěrem říct, že vibrace způsobují nebo tvoří energii a energie je důsledkem vibrací.

Člověk je schopen kosmické vibrace rozmanitými způsoby využít pro sebe. Jednou metodou je elektrický generátor, který „zhustí“ obrovský počet vibrací na bezvýznamných 50 vibrací za sekundu pro elektrický proud našich domácností, kanceláří a obchodů.

     Porovnejte těch 50 vibrací za sekundu v elektrickém vedení vašeho domu s 49.390.000.000 vibrací, ze kterých je složeno zdravé mužské tělo! Zdravé ženské tělo potřebuje o 20 milionů méně než mužské, totiž 49.370.000.000 vibrací.

     Protože počet vibrací je astronomicky veliký a mohl by nezasvěceného lehce zmást, byla více než před 100 léty zavedena jednotka pro 10 milionů vibrací na milimetr, tzv. Angström.

     Barvy jsou vlastně z vibrací utkané sítě s nekonečně velkým počtem variací u každé barvy, které převyšují počet vibrací čisté, základní barvy. Vyjádřeno v Angströmech mají barvy následující počet vibrací:

 

fialová

4.500 A.E.

zelená

5.000 A.E.

modrá

4.750 A.E

žlutá

6.000 A.E.

oranžová

6.500 A.E.

červená

8.000 A.E.

 

 

     Všechny části těla a všechny žlázy mají svůj vlastní, individuální počet kosmických vibrací, nezávisle na celkové sumě kosmických vln, ze kterých je tělo složeno. Například život člověka závisí především na červených krvinkách a hemoglobinu. Můžeme zjistit, že se „zdravý“ hemoglobin skládá z 82.500 milionů vibrací za vteřinu. Přiměřeně k tomu je počet vibrací plic 67.500 milionů za vteřinu, hypofýzy 58.000 milionů za vteřinu, ucha 47.750 milionů za vteřinu. Každá část lidského těla má svoji vlastní, charakteristickou, individuální vibraci.

 

     Je-li lidské tělo zatíženo nemocemi, je jeho vibrace redukována, snížena. Po vyléčení chorob se vrací vibrace na normální úroveň niveau zpět a člověk se cítí opět silným a energickým.

 

     Na těchto několika příkladech o vibraci se dá snadno pochopit, že konkrétní diagnostický systém může spočívat na odečtení vibrace. Podle vibrace lze určit druh a rozsah onemocnění. Tím že určíme vibrace všech nemocných částí těla, můžeme potom snadno eliminovat a léčit ty skutečně nemocí postižené orgány.

 

 

 

 

Novinky

 

 

 

ŠIŠINKA (EPIFÝZA)

     Epifýza a hypotalamus jsou uloženy nad talamem, se kterým jsou bezprostředně spojeny. Epifýza slouží tělu jako anténa nebo přijímací stanice, která má nevysvětlitelný, přímý kontakt s kosmickými vibracemi ve vesmíru. Kdyby tělo přijalo celou sílu kosmických vln, mělo by to větší zpustošující následky než miliony elektrických voltů. Proto tvoří talamus nárazník mezi epifýzou, která shromažďuje kosmickou energii a hypotalamem, který funguje jako transformátor a snižuje energetické napětí na úroveň, kterou tělo potřebuje. Hypotalamus, jako transformátor, vede, řídí a kontroluje přívod této energie ke každé žláze, orgánu a vůbec ke každé části těla.

 

 

VÁŠ HYPOTHALAMUS STÁLE BDÍ

 

     Vzhledem ke své vedoucí funkci je hypotalamus přirozeně velice citlivý na stav jednotlivých orgánů těla. Jestliže v některé části těla dojde ke kvašení nebo hnilobě, je úkolem hypotalamu alarmovat všechny orgány, které jsou tím postiženy. Nakonec jsou lymfatické žlázy vybídnuty k činnosti, aby zkusily postiženou část těla chránit.

 

     Například: je-li tlusté střevo ženy ucpáno, nebo je v jeho úseku korespondujícím s mléčnou žlázou nápadné kvašení, je více než pravděpodobné, že lymfatické žlázy v oblasti prsu vychytávají a skladují odpadové látky - pravděpodobně z tlustého střeva. Tím se mohou stát lymfatické uzliny hmatným varovným signálem. Znám případy, kdy se po střevních výplaších hmatné uzliny ztratily. Poruchy lymfatických žláz jsou důležitými varovnými znameními zanedbaného tlustého střeva.

 

     Ne náhodou by mělo být centrum příčného tračníku spojováno s hypotalamem. Na tomto místě střeva končí totiž absorpce tekutin a živin (které přešly z tenkého střeva a postupovaly vzestupným tračníkem dál) a odpad, ve formě stolice, je transportován přímo do konečníku. Nečistoty v těle mají přímý vztah k psychice a charakteru. Znečistěné tělo odráží úroveň, na které pracuje rozum. Hrubou řeč, drsné chování a vulgárnost nelze spojovat s tělem, které je čisté zevně i uvnitř.

 

     Pokusíme-li se odhadnout rozvětvenou činnost a úkoly hypotalamu, dojdeme k fantastickým výsledkům. Může to ještě dlouho trvat, než bude věda tak daleko, aby mohla zachytit nepochopitelné problémy matematickými symboly i toho nejrafinovanějšího computeru. I naše myšlenky jsou více méně závislé na funkci hypotalamu. Když uvážíme fyzikální skutečnost, že se nervy rozšiřují z hypotalamu do celého mozku a že kosmické vibrace, které má mozek k dispozici, jsou tím silnější, čím je tělo čistší, potom se zajisté vyplatí tělo čistit a tlusté střevo udržovat ve zdravém, čistém stavu.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze