30. Odpověď na vaše dilema

Sledování video textu

 

 

     Původně byl člověk dokonalý. Všemohoucí Bůh stvořil Adama "k obrazu božímu" jako živý chrám. Potom stvořil Pán Bůh pro Adama rajskou zahradu obklopenou stromy, překypující ovocem všeho druhu - příjemným pro oko, dobrým, k jídlu.

     Pak řekl Pán Bůh Adamovi, že může jíst ovoce ze všech stromů, až na jednu výjimku. Tato výjimka byl "strom poznání dobrého a zlého" a z toho stromu neměl Adam ovoce jíst.

     Potom stvořil Pán Bůh pro Adama Evu, dokonalou ženu, a věnoval jim ráj jako domov. Eva uposlechla Satana a nedbala zákazu Božího.

     Jedli ovoce ze zakázaného stromu. Následek: ztratili svůj krásný domov. Od té doby je údělem člověka žít v nouzi! Člověku byla propůjčena svobodná vůle a stal se vlastním pánem. Všemohoucí Bůh ustanovil pravidla, zákony a zákazy jako vodítko pro lidstvo.

     Říkaly člověku, že bude požehnán, jestliže se podle nich bude řídit, a že bude zatracen, jestliže bude neposlušný.

     Zřejmě se lidstvo rozhodlo porušovat Boží zákazy, což vedlo k dnešnímu zmatku na světě. Také první svět byl stvořen z chaosu. Jestliže tedy chceme vytvořit nový svět, máme už připravený stavební materiál. Každý z nás může k tomu přidat své, aby se změnil současný nepořádek. Musíme začít sami u sebe.

 

     Každý člověk má tělo, které je vybaveno silou bojovat a schopností přizpůsobit se duševně i tělesně.

     Dnešní zběsilé tempo na nás dolehlo takřka přes noc. Hodiny utečou jako minuty a měsíce jako dny, než pocítí člověk potřebu zařadit zpátečku, odpočinout si a dívat se na přítomnost ve vztahu k budoucnosti.

 

 Člověk zmeškal zařazení nižší rychlosti
a nepřemýšlí o cestě, kterou jde.
Důsledkem je trvalý stav duševní a tělesné podnikavosti.

A tak je člověk vydán na pospas životním událostem
svého okolí a své denní práci.

 

Novinky

 

     Za tento stav platíme špatným zdravím, starostmi, frustrací a všemi s tím spojenými negativními vlivy, které vedou k předčasné senilitě, chátrání a zbytečně k předčasné smrti.

 

     Lidské tělo si ve svém nitru uchovává stále ještě schopnost opětovně se přizpůsobit přírodnímu způsobu života a výživy, jestliže je tu snaha změnit postoj k chuti k jídlu a zvyklostem. Zákony přírody jsou velice jednoduché: 

Jezte hlavně potravu v syrovém stavu,
vypěstovanou organicky bez chemických hnojiv a jedovatých postřiků. Dýchejte čerstvý, čistý vzduch.
Myslete pozitivně a děkujte Bohu za to,
že jste tyto zákony objevili dříve, než bylo pozdě.

 

     Potřebujeme mnoho pozemků, aby se dobytek uživil, a když se jí maso, usazuje se v těle nadměrné množství kyseliny močové.

 

     Ve srovnání s tím potřebujeme malý kousek země, abychom vypěstovali salát, zeleninu a ovoce pro jednu rodinu a konzumace této potravy je zdravá.

 

     Nejlepší sladidlo je med. Včely ze dvou nebo tří úlů jsou schopny nasbírat med z okruhu několika kilometrů. Neexistuje žádné sladidlo, které by se mohlo jako potrava srovnat s medem.

 

     S ohledem na zářící zdraví je řešení jednoduché: začněte studovat bibli - Písmo svaté - a přečtěte si především pátou a šestou kapitolu páté knihy Mojžíšovy - a přeměňte vše v činy.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze