2. Vliv vnějšího světa

 

     Negativní myšlenky mají moc vyvolat symptomy nemoci, jak to bylo působivě prokázáno na následujícím příkladu. Ve své pozoruhodné knize "Zázrak, který sami konáte" popisuje Napoleon Hill experiment, který sám provedl několikrát jako demonstraci, aby tak dokázal, že člověk může onemocnět pouhou sugescí. Demonstrace byla provedena za asistence 4 pomocníků. Jeden posluchač byl tajně vybrán za "oběť" a potom následovalo toto: Pomocník řekl muži: "Necítíte se dobře? Vypadáte jako byste byl nemocný."

     Pomocník číslo dva přikročil vzápětí rychle k "oběti" a rozčileně vykřikl: "Promiňte, ale jste nápadně bledý. Podle toho, jak vypadáte, brzy omdlíte. Mám vám donést sklenici vody?"

 

 

     Za chvíli přišel pomocník číslo tři a ustaraně muže oslovil: "Dovolíte podepřu vás. Vypadáte, že se zhroutíte."

     Potom se otočil na kolemstojící a vyzval je: "Lidi, pomozte mi tady udělat místo, kam toho muže položíme. Je nemocný."

     Jestliže "oběť" potom nebyla v bezvědomí, tak se obyčejně skácela, když pomocník číslo čtyři přistoupil, uchopil ji za paži a zděšeně vykřikl: "Rychle zavolejte lékaře. Ten muž musí být ihned ošetřen."

    "Provedl jsem tento experiment čtyřikrát a výsledkem vždy bylo, že oběť přechodně onemocněla," napsal Napoleon Hill.

     Podvědomí tedy uskutečňuje v logickém sledu zcela věrně to, co se mu navodí, jak ukazuje tento příklad názorně. 8

 

 

Novinky

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze