7. Šťávy nejsou koncentrované potraviny

Sledování video textu

 

 

     Náš stvořitel nám dal potraviny jednak jako výživu a jednak jako lék. Proto je přirozené dbát při jídle na oboje. Není správné nazývat šťávy koncentrovanou potravou. Koncentrovaná potrava je produkt, který byl dehydratován, jeho obsah vody byl redukován. Šťávy jsou tekuté potraviny, které obsahují čistou, organickou vodu nejlepší kvality.

      Při extrakci šťáv je důležité vlákninu správně rozmělnit, aby se uvolnily živé, účinné látky.

 

     Moje výzkumy ukázaly, že vláknina musí být nejdříve důkladně rozemleta. Pak musí být šťáva hydraulickým nebo stejně hodnotným lisem vytlačena, jinak nenajdete ve šťávě vitaminy, enzymy a ostatní živé látky.

     Jestliže však byly syrové šťávy správně extrahovány, budou lidským tělem lehce a rychle přijaty. A protože jsou organickou, živou potravinou, obnoví překvapivě rychle celé tělo.

 

 Nevěřte proto, že čerstvé syrové šťávy
jsou koncentrované potraviny nebo jen lék.

Jsou to jedny z našich nejméně koncentrovaných potravin,
a přece jsou nejvýživnější.

 

      Uvědomte si, o kolik jsou následující potraviny koncentrovanější než šťávy: sójové boby a sójová mouka jsou o 870% koncentrovanější než šťáva z karotky a o 940% koncentrovanější než celerová šťáva. Popcorn (pražená kukuřice) je o 2100% koncentrovanější než karotková a o 2300% než celerová šťáva. Bílý cukr je o 4200% koncentrovanější než šťáva z karotky a o 4600% než šťáva z celeru.

 

     Když si ujasníme, jak velká je koncentrovanost těchto potravin ve srovnání se šťávami, začneme si uvědomovat příčinu překyselení těla. Je následkem konzumace sójových produktů, popcornu, cukru, obilovin a podobných potravin.

 

     Můžete také srovnat mrkvovou šťávu s čerstvým, nezředěným kravským mlékem. Obsah vody je v těchto dvou produktech při jejich přirozeném chemickém složení téměř identický.

     Přirozeně je paradoxní srovnávat kravské mléko s karotkovou šťávou. Kravské mléko je potravina, která vytváří nejvíce hlenů. Obsah kaseinu v kravském mléce je velice vysoký, asi o 300% vyšší než v mléce mateřském. (Kasein je vedlejší mléčný produkt, který se používá např. k výrobě lepidla na dřevo.) Kasein přispívá mimo jiné k zahlenění u dětí i dospělých, kteří pijí velké množství mléka.

     Kravské mléko vede mimoto k chorobám z nachlazení kapáním z nosu, k chorobám krčních a nosních mandlí, stejně jako k  průduškovým potížím
- zatímco karotková šťáva je jeden z nejlepších prostředků, jak hleny odstranit!

 

     Přílišná tvorba hlenů v těle, jako následek konzumace velkého množství kravského mléka, se netýká jen mladých lidí. U dospělých je tento účinek většinou ještě horší. S přibývajícím věkem je tělesná odolnost menší než u mladé generace.

     Jestliže chcete pít mléko (což vám nedoporučuji), pak existuje jedno mléko, které je lidským zažívacím ústrojím lépe snášeno než kravské mléko. Je to syrové kozí mléko.

 

     Syrové kozí mléko není skoro vůbec hlenotvorné. Jestliže dojde k zahlenění po kozím mléce, je to obyčejně zapříčiněno předešlou konzumací většího množství škrobových a cukrových produktů, ne však kozím mlékem. Toto mléko se musí pít syrové, nesmí se ohřát na vyšší teplotu než 48 °C a nesmí se pasterizovat.

     Pro děti neexistuje přirozeně žádné lepší mléko než mléko mateřské. Syrové kozí mléko je jeho nejbližší a  nejlepší náhrada. Je dobré k němu přidat trochu čerstvé karotkové šťávy. Syrové kozí mléko můžeme přidat i k jiným syrovým zeleninovým šťávám. 

 

 Při zpracovávání ovocných a zeleninových šťáv myslete vždycky na to,
že jejich kvalita má velký vliv na jejich účinek.

 

Novinky

 

 

     Jestliže šťáva z ovoce a zeleniny není úplně extrahována, je její účinnost oslabená, protože chybí vitaminy a enzymy, které zůstaly ve vláknině a odpadu. Má samozřejmě vlastnost živé organické vody a jako taková je vždycky užitečná. Všechny části našeho těla a orgánů jsou složeny z mnoha malých buněk, ve kterých jsou obsaženy různé, výše uvedené elementy. Tyto buňky se během lidské existence opotřebovávají, a musí být stále obnovovány. Potrava nutná k tomuto účelu musí být živá, organická a musí bohatě dodávat živé organické minerálie, které jsou potřebné k zachování těla.

 

     Strava, která se skládá převážně z denaturovaných potravin, vede nezadržitelně ke zhroucení těchto buněk, čímž vznikají choroby a chronická onemocnění.

     Proto je nutné zásobovat tělo potravou překypující živými, účinnými látkami. Jestliže zanikání buněk již začalo nebo dokonce proběhlo, pak je nejlepší organismus pořádně vyčistit půstem za pomoci syrových šťáv.

 

 Je jasně dokázáno, že
doplnění naší stravy syrovými ovocnými a zeleninovými šťávami
je tou nejlepší a nejrychlejší metodou,
jak dodat tělu účinné látky,
kterých se mu nedostává.

 

 

předchozí   …   další

Upozornění

Je pochopitelné, že při závažných onemocněních je lékařská pomoc nevyhnutelná a omezit se v takových případech na léčení svépomocí může být životu nebezpečné. Rady a doporučení, se kterými se setkáte na těchto stránkách, tedy v žádném případě nemají nahradit lékaře. Jejich cílem je spíše prevence různých onemocnění rozšíření všeobecných znalostí a informování o významu přírodních léčivých sil, aby si čtenář v případě potřeby mohl sám pomoci jednoduchými a přirozenými prostředky. Autoři nemohou ručit za následky vyplývající ať už ze správného, či nesprávného použití metod a receptů, které jsou prezentovány.


Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze