Pohlavní žlázy

    

     Pohlavními žlázami se nazývá skupina žláz uložených v podbřišku, která má silný vliv na tělesný a duševní život člověka. Jejich vliv je tak mocný, že slouží jako milíř pro rozdělení úseků života na dětství (kdy jsou žlázy ve vývoji), dospělost (kdy dosáhly stadia plodnosti) a stáří (když jejich rozmnožovací schopnost přestala).

 

     Rozdělení života na tyto úseky je sice zcela všeobecné, ale musíme si uvědomit, že civilizace omezila dobu trvání lidské plodnosti. Dnes je doba lidského života všeobecným chyběním pohlavní výchovy doma i ve škole úplně zkreslená. Rozmnožovací schopnost člověka se zmenšuje jeho stravovacími návyky a stylem života na jedné straně a nevázaností s chybějícím sebeovládáním na straně druhé.

 

     Kdyby se muži a ženy naučili, že zdrženlivost a sebeovládání spolu s vynecháním denaturované potravy, jim pomohou zregenerovat tělo a znovu získat sílu a mládí, pak se naučili jednu důležitou lekci o omládnutí. Jestliže chceme omládnout jen z vlastní zištnosti, pak dosáhneme spíše urychlení senility. Jenom tenkrát, jestliže chceme omládnout, abychom vedli užitečný a inteligentní život, můžeme mít z této knihy užitek a načerpat z ní potřebné znalosti.

 

     Přede mnou leží poznámky jedné z mých žákyň. Jsou asi pětadvacet let staré. Bylo jí tenkrát asi pětačtyřicet a poprvé se provdala. Její manžel měl dost přes padesát a ona vypadala asi stejně stará jako on. Přáli si dítě, ale jejich lékař se této myšlence smál. Říkal, že je příliš stará, aby měla dítě a i kdyby otěhotněla, nepřežila by toto trápení.

 

     Začala studovat zásady učení o přirozeném zdraví a přenesla je do praxe. Dodržovala tyto metody takřka s náboženskou oddaností. Za dva roky mně oznámil její muž, že je těhotná a dělal si velké starosti. Žili v trýznivém čekání a dodržovali syrovou stravu přísněji než kdy jindy. Paní pila každý den skoro litr a půl karotkové šťávy, půl litru šťávy z karotky a špenátu, půl litru šťávy z karotky, červené řepy a okurků a ještě půl litru směsi karotka - celer - petržel - špenát.

 

     V předurčený den přišel lékař pro případ komplikací s chirurgem a ještě jedním kolegou. Rodička měla malé bolesti a odmítala jakékoliv umrtvení. Když si ho později přála, neúčinkovalo už a porod proběhl lehce a přirozeně, jak to má být. Všichni přítomní byli velmi překvapeni. Viděl jsem rodiče s  jejich synem dva roky později. Byl to výstavní exemplář zářícího dítěte a rodiče nevypadali ani o den starší než ve svatební den. Naučili se, jak omládnout. 

 

     Potraviny, které škodí pohlavním žlázám, jsou nejen cukr, škrob a alkoholické nápoje, ale také kořeněná, pepřená jídla.

Pohlavní žlázy spolupracují úzce s epifýzou, hypofýzou, štítnou žlázou a nadledvinkami. Všechny tyto žlázy se podílejí na produkci "pohlavních hormonů". Pokud ovládáme své myšlenky a city, trénujeme i tyto žlázy, aby ovládaly naše sexuální impulzy a chování.

 

     Pohlavní žlázy hrají významnou roli v omlazovacím programu a reagují obdivuhodně na myšlenkové podněty, ale také na správnou potravu.

 

     Každý druh masa provokuje pohlavní žlázy nezdravým způsobem. Dráždí nadměrně to tělesné a zdůrazňuje to zvířecí v člověku. Znám jednoho muže, který se po léta stravoval přísně syrovou potravou a byl velice zabrán do filozofie duševna na vyšší úrovni vědomí. Byl velice mužný typ a svým studiem se vyvinul k vysoce spirituální osobnosti. Jednoho dne poznal ženu a došlo ke vzniku silného vzájemného vztahu.

 

     Byla dobrá kuchařka a on se brzy přizpůsobil jejím jídelním zvyklostem, jedl maso a potraviny obsahující škrob. Netrvalo dlouho a jeho vysoce duševně orientovaná povaha byla přemožena animálními chtíči. Tuto svoji přeměnu ospravedlňoval vysvětlením, že muž potřebuje maso, aby zůstal při síle.

 

     Tato změna se zakrátko projevila i na jeho zevnějšku. Za rok nebo dva ztratil všechnu dříve získanou podstatu pro svoji energii a vitalitu a stáří ho začalo poznamenávat. Dnes vypadá starší než je a když jsem se ho zeptal, proč se nevrátí k našemu způsobu života, odpověděl, že jeho paní neuznává syrovou stravu!

 

     Nemá cenu přesvědčovat lidi proti jejich vůli. Jestliže je uchvátily přechodné radovánky a vzrušení tohoto života, a jestliže nepřemýšlejí o jejich účincích na lidské tělo, potom je necháme sklidit to, co zaseli. Jednoho dne, až hodně vytrpí, možná pochopí, že se musíme vzdát všeho, co vede ke stárnutí, senilitě a degeneraci těla a duše - chceme-li omládnout. 17

-----------------------------------

 

Novinky

 

     Pohlavní orgány nám byly přírodou dány k dispozici k jedinému důležitému účelu: k zachování rodu.

 

     Regulace, dráždění nebo poruchy těchto žláz mají vliv na každý úsek lidské existence, protože tyto žlázy ovlivňují, kontrolují a regulují funkci a aktivitu skoro každé žlázy v těle.

 

     Mléčná žláza. Hlavní funkcí této v prsu uložené žlázy je vylučování mléka. Její aktivita se však rozšiřuje také na "spoluregulaci" nadledvinek, příštítných tělísek; štítné žlázy a žláz pohlavních. Řídí příjem uhlíku z potravy.

 

     Je-li zdravá, reguluje menstruaci, jestliže nepracuje normálně, má to za následek nepatrnou nebo nadměrnou menstruaci. Je-li mléčná žláza poškozená, ovlivní tato porucha všechny rozmnožovací orgány

 

     Odstranění prsů vede k poruchám shora uvedených funkcí a aktivit. Pacienti poznají - často pozdě - že operace byla chybným rozhodnutím. Zastávám se vší vážností názor, že prsy se nemají nikdy odstraňovat, stejně jako ostatní žlázy, které jsou pro lidské tělo nutné.

 

     Jestliže jsou pohlavní žlázy a orgány porušeny, zvyšuje se náklonnost k tvorbě cyst nebo nádorů, trpí duševní vyrovnanost a duševní síla, oběť je přemožena skleslostí, melancholií a pesimistickou náladou. Poruchy rozmnožovacích orgánů vedou mimoto k nervozitě, podrážděnosti, zbabělosti, impotenci a k nadměrné tvorbě tukové tkáně.

 

Aby se tyto orgány udržely zdravé, je důležité udržovat tělo vnitřně i zevně čisté a bohatě ho živit množstvím čerstvé syrové zeleniny, ovocem a jejich šťávami.

 

 

     Zde je na místě varovné slovo. Vaše myšlenky mají bezprostřední vliv na vaše tělo. Musíte mít nebo produkovat zdravé myšlenky, hlavně jste-li sami.

 

    Zdrženlivost ve všem vás i příslušníky druhého pohlaví, se kterými jste v kontaktu, uchrání sklouznout do nadměrných duševních i tělesných stavů vzrušení!

 

     Zdravý duch ve zdravém těle je nutný, nepostradatelný předpoklad pro zářící zdraví. 3

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze