Hypofýza - podvěsek mozkový

 

     Hypofýza, podvěsek mozkový se skládá ze tří laloků - předního, středního a zadního. Je dalekosáhle kontrolována, regulována a ovlivňována hypotalamem.

 

     Prostřední lalok je ve srovnání s velikostí celé žlázy malý. Jeho vliv na člověka je obrovský v tom směru, že reguluje výron spermatu při pohlavním styku a kontroluje a ovlivňuje typ vznikajícího embrya. Obyčejně reprodukuje znaky otce.

 

     Přední lalok hypofýzy reguluje sekreci a tvorbu hormonu štítné žlázy, nadledvinek, jater, mužských a ženských pohlavních žláz, stejně jako vylučování inzulínu ve slinivce břišní.

 

     Zadní lalok hypofýzy, který je také ovlivňován hypotalamem, reguluje a kontroluje tělesnou teplotu. Tento regulační mechanizmus je zázrak komplexnosti. Podílí se na teplotě krve, tvorbě potu na celém těle od hlavy až k patě, na činnosti kožních pórů, které se za horka otvírají a v zimě zavírají.

 

     Zadní lalok hypofýzy reguluje vodní hospodářství

v těle. Jestliže si uvědomíme, že je tělo složeno z velké části z vody, pak je to úloha enormně důležitá. Do této funkce patří neustálá výměna vody mezi krví a tkáněmi. To je důvod, proč se musí voda v těle udržovat čistá.

 

     Úlohou hypofýzy je také regulovat vylučování vody ledvinami. Jako regulátor teploty jsou ledviny za chladného počasí aktivnější, protože jsou kožní póry uzavřeny a zabraňují tak odevzdání tepla kůží: Na druhé straně se v horkém prostředí póry otvírají, aby odvedly teplo, a tím dochází k odpovídající redukci činnosti ledvin.

 

     Hypofýza vyrábí několik druhů hormonů. Jeden se zabývá látkovou výměnou tuků a sacharidů tím, že zvyšuje tvorbu glykogenu pro srdeční i ostatní svaly. Ovlivňuje také růst kostí a svalů.

 

     Jiný hormon reguluje vylučování hormonů nadledvinek.

 

     Další hormon stimuluje sekreci a distribuci hormonů štítné žlázy a jiných hormonů stejné důležitosti a účinnosti.

 

     Nejužitečnější potravou pro hypofýzu jsou následující druhy zeleniny, zvláště když jsou konzumovány ve formě šťáv nebo šťávových směsí: řepa, karotka, okurka, celer a petržel.

Sezónní ovoce je stejně hodnotné. 3

----------------------------------------------

 

    Pohled na kresbu normálního tlustého střeva vám ukazuje formu zdravého tlustého střeva. Na neštěstí najdeme tyto dokonalé obrysy pravděpodobně jen u malých dětí, než dostane špatná výživa příležitost je změnit.

 

     Člověk se svobodnou vůlí ničí potraviny a nápoje, které konzumuje stále víc a víc a ty vedou s přibývajícím věkem k bizarnímu znetvoření tlustého střeva. Tlusté střevo neonemocní přes noc. Vždy, když se v něm nahromadí odpady vedoucí ke kvašení a hnilobě, dojde k poruchám jednak v postižené oblasti, ale i v odpovídající části těla. Ty současně postižené části těla se vztahem k různým vydutím tlustého střeva, jsou znázorněny na obrázku

 

     Tlusté střevo začíná na vaší pravé straně, přesněji řečeno v pánvi nad tříslem. První výduť na pravé straně obrazu a na konci vzestupného tračníku, tvořící jakýsi vak, se nazývá slepé střevo, dole, přesně uprostřed tohoto vaku, stojí slovo „hypofýza“. To znamená, že mozkový podvěsek (hypofýza) má spojení s tímto úsekem tlustého střeva. Ukazuje-li rentgenový snímek že tento vak má formu písmene V, jak je to ilustrováno skice, můžeme si být jisti, že se zde uhnízdili paraziti (červi). Zjistil jsem, že se obyčejně jedná o tasemnici. Toto onemocnění vaku zvaného slepé střevo, vede často ke stavu trvalé únavy.

 

     Jak je zřejmé z nákresu, skládá se hypofýza ze tří částí: ze zadního laloku, zvaného také neurohypofýza; název naznačuje zvláštní vztah této části k nervovému systému těla; z předního laloku, který se nazývá také pars glandularis; část třetí je nejmenší a leží mezi oběma shora jmenovanými.

 

     Každá vážnější porucha v oblasti slepého střeva se dotýká všech tří laloků hypofýzy. Zadní lalok hypofýzy, který má přímé spojení s mozkem, se podílí prakticky na všech aktivitách těla, takže všechno nenormální může mít neočekávané účinky na odpovídajícím místě ve slepém střevě.

 

     Zadní lalok hypofýzy kontroluje také tělesnou teplotu. Při horkém počasí se kožní póry otvírají a vy se potíte, zatímco za chladného počasí jsou póry uzavřeny, aby se zabránilo odpařování a teplo zůstalo v těle. Mimoto má zadní lalok hypofýzy na starosti také vodní hospodářství těla. Tělo obsahuje 75 - 80 % destilované vody, která je životně důležitá pro tok lymfy. Tato voda přijímá všude v těle nečistoty, které předává jednak ledvinám a jednak tlustému střevu. Jedna z poruch slepého střeva může způsobit nahromadění tekutiny v tlustém střevě, která vede k průjmu. Jiná porucha brání vodě, aby se dostala do tlustého střeva, což může vést zase k bolestivé zácpě. Existuje tedy úzký vztah mezi zadním lalokem hypofýzy a slepým střevem. Přední lalok hypofýzy se podílí na funkci žláz a produkuje hormony pro pohlavní žlázy, nadledvinky, štítnou žlázu, játra a slinivku břišní.

 

 

     Všechny tyto žlázy si v následujících kapitolách probereme. Je zřejmé, že poruchy v krajině slepého střeva mohou mít mnoho následků.

 

     V mé knize „Omládněte“ jsem citoval případ mladého muže, který se jako voják podrobil všem předepsaným očkováním a trpěl potom na všeobecnou slabost imunitního systému. Medikamenty zhoršily jeho stav, byl propuštěn z armády, ačkoliv u odvodu byl shledán zcela zdráv Když přišel ke mně; byl zhotoven rentgenový snímek jeho tlustého střeva. Typické obrysy slepého střeva ukazovaly na hnízdo parazitů. Vyloučil velké množství červů a dařilo se mu líp.

 

     Jen málo lidem je jasné, jak bezprostředně souvisí stav tlustého střeva se stavy slabosti, zvláště se stresem a nervozitou. Dříve než se u těchto nemocí dosáhne nebezpečného stupně, pokouší se tlusté střevo vysílat varovné signály, někdy pomocí křečí, ale obyčejně ve formě zácpy. Nezasáhnou člověka „zčista jasna“. Je-li práh tolerance dosažen, mohou být problémy vyvolány negativním zážitkem, jako na příklad úmrtím v rodině, finančními nesnázemi, nebo desítkami jiných osobních katastrof. Je téměř nemožné zachovat klidnou hlavu a správnou duševní rovnováhu, když jsme se příliš dlouho nestarali o vlastní tlusté střevo. Souvislosti mezi hypofýzou, slepým střevem a funkcemi těla jako celku, jsou spolu příliš úzce spjaty, než aby mohly být přehlédnuty.

 

     Zjistil jsem, že lidé si nejsou vědomi toho, kolika nemocem mohou zabránit výplachy střev. Nestačí provést jeden nebo dva výplachy a tím skončit. Mělo by se provést tolik výplachů, kolik je k dokonalé čistotě střeva nutných. Když je tlusté střevo jednou řádně vyčištěno, měly by následovat nejméně dvakrát do roka dva výplachy - až do konce života. Za prvé je prevence lepší než léčení a za druhé lze zabránit předčasnému stárnutí.

-----------------------------------------------

 

Novinky

 

         Další žláza, kterou se budeme zabývat, je podvěsek mozkový (hypofýza). Stará se o rovnováhu celého žlázového systému v těle. Už toto by byl dostatečný důvod, kdyby nebylo jiných, abychom svoji chuť k jídlu drželi na uzdě a tím nejlepším možným způsobem ji vyškolili. Přivede nás to na cestu k omládnutí.

 

     Přední část této žlázy se zabývá růstem těla a rozmnožováním. Jeden z hormonů této žlázy řídí pohlavní žlázy. Zadní část žlázy má co do činění s koordinací svalovou, s tlakem v krevním oběhu a kožním pigmentem. Ovlivňuje také činnost ledvin tím, že určuje množství vody, které jimi protéká. Střední část této žlázy má naopak brzdicí účinek na činnost ledvin.

 

     Jak vidíte, jsou obě funkce jednoho orgánu nebo jedné žlázy regulovány různými částmi jiné žlázy. Je tedy snadné pochopit, že porucha hypofýzy by vedla k nadměrnému nebo nedostatečnému odtoku moče. 

     Zjistili jsme, že molekuly škrobu ve výrobcích z obilí a mouky mohou být zodpovědny za četné poruchy hypofýzy, které ovlivní funkci ledvin. To mě napadlo hlavně u dětí, které se počurávaly. Když se u nich úplně vysadilo obilí, chléb a jiné škrob obsahující potraviny, nahradily se syrovou stravou a mléko se nahradilo šťávami, přestalo noční pomočování. Není to náhoda. Potíže, které mají staří lidé s udržením moče, se dají obyčejně také vysvětlit bohatou konzumací potravin obsahujících škrob.

 

     Správná výživa a péče o všechny buňky našeho těla umožní žlázám pracovat co nejlépe a umělé vitamíny nebo hormony jsou naprosto zbytečné. Jenom když naše žlázy pracují naplno, víme, že náš omlazovací proces probíhá. 17

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze