9. Kolik šťávy můžeme vypít bez váhání?

Sledování video textu

 

 

     Přesně tolik, kolik můžeme vypít, aniž bychom se k tomu nutili! Všeobecně se dá říci, že asi půl litru denně je to nejmenší množství, přinášející postřehnutelné výsledky. Lepší je jeden až dva litry denně. Musíme myslet na to, že výsledky se dostaví tím rychleji, čím více šťávy vypijeme

 

     Když byly šťávy poprvé doporučeny, navrhovalo se také pít je v malých množstvích. To souviselo beze sporu s tím, že nebyl vždycky na trhu přístroj, kterým se mohlo připravit rozumné množství šťávy. Získat šálek šťávy ručním odšťavovačem bylo těžké a pracné. Dnes jsou považovány elektrické odšťavovače, pracující hydraulicky, za nejúčinnější.

 

     Nezapomínejte ale, prosím, na některé důležité zásady. Za prvé musí být minerálie a chemické účinné látky, vitaminy a hormony z mikroskopicky malých buněk ovocné a zeleninové vlákniny uvolněny a za druhé musí být společně se šťávou odděleny od vlákniny.

 

     Nenašli jsme žádný praktický ruční odšťavovač, který by extrahoval z ovocných plodů a zeleniny všechny živé, účinné látky, protože vlákninu vlastně rozmačká, ale nerozmělní. Toto rozmělnění je důležité, aby se mohly živé látky uvolnit.

 

     Přístroje založené na odstředivé síle a jim podobné jsou rovněž účinné, jestliže není kvalita šťávy vysoce důležitá. Tyto přístroje jsou také lacinější.

     Princip odšťavování metodou odstředivky je založen na rychle rotujícím kotouči s ostrými krájecími ploškami. Protože obrátky jsou neobyčejně vysoké, je kaše, získaná strouháním na rotujícím kotouči, rozmetávána odstředivou silou proti dírkované stěně nádoby přístroje. Tím se oddělí šťáva od kaše.

 

     Fyzikálně ani mechanicky není možné extrahovat odstředivou silou všechnu šťávu. Šťáva, která se takto získá, je vcelku dobrá, nesmí se však před vypitím dlouho uchovávat.

     Nehledě k určitým nedostatkům této metody, mohou vám být získané šťávy také užitečné. Konec konců je ve šťávách obsažena přirozená, organická voda, která je velmi cenná. Vitaminy a minerálie, nastřádané v této šťávě, jsou velice prospěšné.

 

Novinky

 

 

     Jestliže mluvíme o vodě, myslíme přirozeně nejdříve na vodu z vodovodního kohoutku nebo z nějakého pramene, popř. na vodu dešťovou. Málo lidí ví, že existuje nejen živá, organická voda, ale i voda anorganická, a jen některým je jasný rozdíl. Příroda nám dala k dispozici laboratoř ve formě rostlin, v jejich molekulách se přeměňuje dešťová a říční voda ve vodu organickou. Voda z potrubí je nejen anorganická, ale pro potřebu lidí a zvířat více než nevhodná, protože skoro všechna města přidávají do pitné vody chlor a jiné chemikálie.

     Voda v potocích a řekách, stejně jako voda od pramene a voda dešťová, je anorganická.

 

Jediný pramen, který nás zásobuje živoucí,
organickou vodou jsou rostliny
- naše ovoce a zelenina a z nich připravené šťávy.

     Tyto šťávy musí být ale syrové, aby si zachovaly své živé a organické vlastnosti. Nesmí se ani vařit ani zpracovávat ani konzervovat nebo pasterizovat.

 

     Vařením, konzervováním a pasterizováním se rozruší všechny enzymy, a šťávy se stanou anorganickými. To platí pro H2O (vodu), stejně jako pro minerálie a chemikálie, z nichž je šťáva složena. Přeměnit ovoce a zeleninu v tekuté a polotekuté kaše, bez odstranění celulózy (vlákniny), nemá, ve srovnání se šťávami, žádnou velkou hodnotu.

 

Smysl pití šťáv spočívá vlastně v tom,
učinit tělo schopným přijímat všechny živoucí účinné látky
z ovoce a zeleniny co nejrychlejším způsobem,
bez zatížení zažívacího ústrojí prací,
potřebnou k zpracování celulózy.

 

     Jestliže pijete šťávy správně připravené, je vaše tělo schopné je během deseti až patnácti minut absorbovat. Proti tomu vyžaduje ovocná a zeleninová kaše daleko delší práci zažívacího ústrojí! 

     Pití šťáv, ze kterých nebyla odstraněna vláknina, zatěžuje zažívací ústrojí více než jedení ovoce a zeleniny vcelku. 

     Důkladné pokousání a promísení se slinami je však pro dokonalé strávení vlákniny nepostradatelné. Toto se ale obyčejně neděje, je-li vláknina obsažena v ovocné kaši. Naproti tomu nás zásobují šťávy, ze kterých byla vláknina odstraněna bez problémů, všemi částmi účinných látek, které ovoce a zelenina obsahují, a tělo je přijme rychle a bez prodlení.

 

     Teprve v poslední době se mezi lidmi rozšířil poznatek, že stav lidského těla je bezprostředně spjat s kvalitou potravy. Dovídáme se stále více o funkcích lidského organizmu, o tom, jak používá minerálie a vitaminy, ze kterých je potrava složena.

     Dosažené výsledky při léčbě snad každé poruchy nebo nemoci jsou na celém světě fenomenální především na úseku léčby šťávami. Poznejte proto blíže hodnotu a důležitost čerstvých ovocných a zeleninových šťáv pro výživu a rekonvalescenci.

 

     Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy ukázaly, co v nich vězí, a jejich hodnota je nyní uznávaná jak lékaři, tak laiky. Důvod účinnosti šťáv spočívá ve skutečnosti, že se tato tekutá potrava během několika minut stráví, jestliže byly předem odděleny minerálie a destilovaná voda od vlákniny. Jinak by potřebovaly zažívací pochody čas a práci zažívacích orgánů, aby oddělily minerálie od vlákniny. K trávení ovoce a zeleniny se potřebuje energie, která se odejme stráveným potravinám. Část pevné potravy, kterou sníme, je tedy výživnému účelu odcizena a je použita jako palivo k výrobě této energie.

 

Dbejte prostě na to,
abyste použili tu nejčerstvější a nejlepší kvalitu,
kterou najdete,
nezávisle na tom,
jestli vaši zeleninu kupujete
k přípravě salátu nebo šťávy.

 

 

předchozí   …   další

Upozornění

Je pochopitelné, že při závažných onemocněních je lékařská pomoc nevyhnutelná a omezit se v takových případech na léčení svépomocí může být životu nebezpečné. Rady a doporučení, se kterými se setkáte na těchto stránkách, tedy v žádném případě nemají nahradit lékaře. Jejich cílem je spíše prevence různých onemocnění rozšíření všeobecných znalostí a informování o významu přírodních léčivých sil, aby si čtenář v případě potřeby mohl sám pomoci jednoduchými a přirozenými prostředky. Autoři nemohou ručit za následky vyplývající ať už ze správného, či nesprávného použití metod a receptů, které jsou prezentovány.


Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze