10-01. Alfalfa šťáva ***

Sledování video textu

 

 

     Alfalfa (vojtěška, lucerka) je zvláště hodnotná luštěnina. Není jen bohatá na důležité minerálie a chemické prvky, ale obsahuje mnoho stopových prvků z hlubokých vrstev půdy, neboť její kořeny dosahují devíti až třiceticentimetrové hloubky.

 

     Minerálie, bohatě v lucerce obsažené, jako vápník, hořčík, fosfor, chlor, sodík, draslík a křemík, jsou zvláště hodnotné, protože jsou dobré kvality a ve vyváženém poměru. Všechny tyto prvky jsou nezbytné k bezvadné funkci různých orgánů našeho těla.

 

     I když je alfalfa rozšířená hlavně jako krmivo pro dobytek, přesto je ve formě šťávy velice cenná. Zvláště tehdy, můžeme-li si ji obstarat čerstvou. Používají se jen listy.

 

     Protože se lucerka dovede přizpůsobit nejrozmanitějším půdám a klimatickým podmínkám a prospívá dokonce i na alkalické půdě, je neomluvitelné, jestliže ji nepěstujeme na vlastním pozemku, neboť se obyčejně těžko shání, zvláště žijeme-li ve městě.

 

     Jestliže si nemůžeme obstarat čerstvou lucerku, nechte si vyklíčit alfalfa-semena a jezte výhonky. Semena klíčí snadno a výhonky jsou zvláště hodnotné pro ty, kteří se stravují podle zásad přirození výživy.

(Pozn. Semena koupíte v obchodech, biologickými potravinami, semena zemědělská jsou nevhodná, protože jsou preparována proti škůdcům.)

     Rostliny přemění neživé substance v živoucí buňky a tkáně.

     Dobytek se živí syrovými rostlinami. Přijme něco živého do svého těla a přemění to v něco ještě komplexnějšího, v živý organismus.

 

     Na druhé straně přijímají rostliny, ovocné plody, saláty, zelenina nebo trávy, anorganické prvky ze vzduchu, vody a půdy a přemění je v živé, organické elementy. Vezmou si dusík a kysličník uhličitý ze vzduchu, dusík, minerálie a minerální solí z půdy a kyslík s vodíkem z vody.

     Nejdůležitější faktory v tomto přeměnném procesu jsou enzymy a život darující účinek slunečního záření, které vyrábí chlorofyl.

     Chlorofylová molekula je složena ze sítě tvořené molekulami uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku. Je zajímavé srovnat tento vzorec s hemoglobinem, barvivem našich červených krvinek, který má podobné složení, jen místo atomu hořčíku má atom železa.

 

     V této analogii nalézáme jedno z tajemství užitku chlorofylu pro lidské tělo. Přísní vegetariáni, jejichž strava neobsahuje škroby a zrní, ale hojnost čerstvých šťáv s převahou šťáv zelených, žijí déle a téměř netrpí degenerativními chorobami, na rozdíl od lidí, živících se hlavně vařenou potravou a málo, nebo vůbec ne, potravou syrovou a šťávami. Zde máme logický důkaz toho, která strava je pro lidi správná a přirozená.

     Jedna z živin, která obsahuje nejvíce chlorofylu, je alfalfa. Je to potravina, která napomáhá jak zvířatům, tak lidem k zdravému, vitálnímu a vysokému věku a vytváří fenomenální odolnost proti infekcím.

 

Šťáva z čerstvé lucerky je příliš silná a vydatná,
než aby se mohla pít čistá.
Nejlepší
je pít ji smíchanou se šťávou z karotky.
V tomto složení se její přednosti ještě znásobí.
Ukázalo se, že tato šťáva pomáhá při cévních potížích a poruchách,
které mají co do činění se srdcem.

 

Novinky

 

     Plynatost a střevní potíže vedou u překvapivě velkého počtu pacientů k srdečním potížím, které ovšem nemají původ v organické srdeční vadě, ale v nadměrné tvorbě plynů v tlustém střevě. Rozepnuté střevní stěny tlačí na okolní orgány, které mají spojení se srdcem. Tyto potíže odstraní často nálev nebo výplach střev. Srdeční potíže zmizí až k příštímu nahromadění plynů, které je varovným signálem, že tlusté střevo, a ne srdce, potřebuje pořádnou "údržbu".

 

     Chlorofyl není užitečný jen u krevních a srdečních chorob, ale je účinný i při mírnění dýchacích problémů a potíží, především nosních dutin a plic. Hlavní příčina infekcí a bolestí vedlejších dutin, stejně jako průduškových potíží a astmatu, včetně senné rýmy, je hlen.

     Vegetariáni, kteří se vyhýbají kravskému mléku, mouce, obilí a koncentrovaným produktům z cukru, těmito potížemi netrpí, hlavně pak tenkrát, když k tomu byli od dětství vedeni. Toto nemá vůbec nic společného s fanatismem. Je to věc zdravého lidského rozumu, je to úplně přirozené a zkušenostmi dokázané.

 

     Lidé, kteří přijmou vegetariánský způsob života, jsou schopni se zbavit takových potíží bez chirurgie a bez medikamentů.

     Konec konců je zánět vedlejších nosních dutin dílem našich přátel v boji proti nemocem, dílem bakterií, které se nám snaží pomoci tím, že začnou nahromaděné hleny rozpouštět, čímž podporují jejich odstranění z těla. Místo toho, abychom je podpořili a pomocí střevních výplachů a nálevů osvobodili tělo od odpadových látek, zkoušíme hleny adrenalinem, epinephrinem nebo jinými medikamenty vysušit a sliznice splasknout. Někdy použijeme i sulfonamidy, o kterých dnes víme, že jsou škodlivé, aniž bychom si uvědomili, jaké škody a jaká nebezpečí nám mohou vzniknout jejich použitím.

     Ty nejškodlivější účinky se dostaví, dovolíme-li odpadovým látkám, které jsou složeny především z těchto medikamentů a výměšků bakterií, zůstat v infikovaných a s nimi sousedících částech těla, místo toho, abychom je pokud možno co nejrychleji odstranili.

     Máme v našem těle dokonalé vylučovací systémy, které je třeba přivést do takového stavu, aby účinně pracovaly.

 

     Naše plíce musí být osvobozeny od špatného vzduchu, tabákového kouře atd.; naše kůže musí být aktivní, aby póry mohly vylučovat jedy, které obdrží od lymfy; ledvinám musí být dovoleno nerušeně pracovat, bez zátěže alkoholem a produkty obsahujícími kyselinu močovou; našemu tlustému střevu se musí dát k dispozici všechny možnosti vnitřní očisty, které potřebuje, aby mohlo všechny, za 30, 40, 50 nebo více let nahromaděné odpadové látky, odstranit. Toto je jen část programu. 

 

Buňky a tkáně v celém těle
musí dostat živou, organickou potravu.

 

To znamená,
že bychom se měli zříci, přinejmenším na určitou dobu,
každé potravy, které byla horkem nebo zpracováním
zničena životní energie
- životní síla.

 

     Můžete se nechat vést mojí knížkou Zdraví & salát, kde najdete jednoduchá pravidla a recepty, které se dají lehce převést do praxe.

 

     Ke šťávě z karotky a lucerky se může přidat šťáva z hlávkového salátu, čímž se tato směs obohatí o účinné látky, které jsou nutné především pro kořínky vlasů. Denní pití této směsi (půl litru denně) může pozoruhodně podpořit růst vlasů.

 

 

předchozí   …   další

Upozornění

Je pochopitelné, že při závažných onemocněních je lékařská pomoc nevyhnutelná a omezit se v takových případech na léčení svépomocí může být životu nebezpečné. Rady a doporučení, se kterými se setkáte na těchto stránkách, tedy v žádném případě nemají nahradit lékaře. Jejich cílem je spíše prevence různých onemocnění rozšíření všeobecných znalostí a informování o významu přírodních léčivých sil, aby si čtenář v případě potřeby mohl sám pomoci jednoduchými a přirozenými prostředky. Autoři nemohou ručit za následky vyplývající ať už ze správného, či nesprávného použití metod a receptů, které jsou prezentovány.


Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze