19-5. Brzlík

Sledování video textu

 

    

    

     Brzlík je méně známá žláza, jejíž funkce se během našeho života několikrát mění. Od nejranějšího dětství až asi do věku osmnácti měsíců štěpí kasein a jiné součásti mateřského mléka a připravuje tělo, aby mohlo mateřské mléko přijmout.

 

     Když si odpracovala 18 měsíců tvrdé práce, zažije pozoruhodnou funkční změnu a začne se až do puberty podílet na vývoji pohlavních žláz. Na začátku mladistvého věku se stává důležitým faktorem při rozvoji charakteru a lidských citů, a to jak do šířky, tak do hloubky. Jestliže funkce brzlíku neodezní s vyvinutím pohlavních žláz, roste mladý člověk dál, až do nadměrné velikosti. Když se ale například pohlavní orgány vyvinou příliš brzy a brzlík předčasně začne přejímat jinou funkci, přestane tento mladý člověk růst a zůstane podprůměrně malým.

 

     Před nedávnem vešlo ve známost, že brzlík hraje velmi významnou roli v obranném imunitním systému.

 

       Je-li dosaženo "zralého" mládí, převezme brzlík úlohu udržování rovnováhy mezi vyššími a nízkými instinkty. Je kontrolován vůlí, rozumem a přáními člověka až do dosažení dospělosti. Toto je kritický čas v životě. Teď se ukáže, jak rozsáhlá a silná je disciplína člověka. V tomto čase se pokládá základní kámen pro budoucí upřímnost a poctivost člověka. Jestliže mu dovolíme jít životem bezuzdně, nedisciplinovaně a nekontrolovaně, ochabne tkáň brzlíku a po letech se člověk ocitne na nízké, ne-li nejnižší duševní úrovni. V tomto úseku života spolupracuje brzlík úzce s epifýzou - "spirituální" žlázou.

     Je-li disciplína slabá nebo žádná, sklouzávají mladí lidé ke kriminalitě a chuligánství. Výchovné tábory a věznice jsou plné těchto politováníhodných lidí, ačkoliv je tam jistě spousta těch, kteří tam nemají co pohledávat a venku jsou zase mnozí, kteří tam jednoznačně patří.

 

Novinky

 

     Aby se mohl vyvinout charakter, poctivost a upřímnost příštích generací, musí si rodiče uvědomit, že děti v každém věku potřebují porozumění a náklonnost, stejně jako správnou výživu. Vývoj těchto dvou nanejvýš důležitých a charakter tvořících žláz - brzlíku a epifýzy - leží zcela v rukou rodičů. Vyrostou-li děti a mladiství v poctivé, spolehlivé lidi; přestože neměli správné vedení, pak je to zásluha vrozené inteligence, která byla vyšší než u jejich rodičů. 

    Chceme-li omládnout, potom musíme dát i příležitost našim potomkům naučit se jednoduchá pravidla, aby i oni mohli zůstat mladými. 17

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze