33. Zdraví a hygiena

Sledování video textu

 

 

     Psal se rok 1875, když při parlamentní debatě o veřejném zdraví prohlásil ministerský předseda B. Disraeli v britské dolní sněmovně toto:

     "veřejné zdraví je základ, na kterém spočívá štěstí člověka a moc země. Starost o veřejné zdraví je první povinností státníka."

 

     Mohlo by se zdát, že vzhledem ke všem vědomostem o hygieně a čistotě, které jsou dnes k dispozici, by měli vědečtí pracovníci problém "nemoc" uchopit u kořene, to znamená uvnitř lidského těla, ale ne zevně.

 

     I když připustíme, že hygienicky čistá města a vesnice přispívají k poklesu úmrtnosti na infekční choroby, přesto zůstává jednotlivec vystaven nebezpečí infekčních nemocí svého okolí, jestliže je jeho střevní systém magnetem pro parazity. Je lhostejné, z kterého hlediska si problému všimneme, dnes je ale všeobecně známé, že neexistuje lepší výživná půda pro nemoci způsobené bakteriemi, než jsou lidské exkrementy, které mají teplotu třicet sedm až třicet osm stupňů, což je teplota těla. Protože tomu tak je, tvrdím, že obsah lidského tlustého střeva je první místo, kde bychom měli pátrat po příčině každé nemoci a každých potíží a starat se o vyčištění, místo odstraňování částí střeva skalpelem.

 

     Nemoc nepřekvapí člověka zčista jasna. Je následkem stálého zanedbávání fundamentálních pravidel zdraví a hygieny, stejně jako chybějící očisty a správné výživy vyměšovacích orgánů.

     Všeobecně se přehlíží skutečnost, že bacily, bakterie apod. potřebují ke své existenci potravu. Jsou požírači mrtvol. Odpad a rozkládající se látky v lidském těle jsou živnou půdou, na které prospívají a rozmnožují se. Vezme-li se jim potrava, zahynou!

 

     Jestliže udržujeme lidské tělo bez odpadků,
neexistuje nic, z čeho by se bakterie mohly živit.
Odumřou dříve, než by se mohly rozmnožit a zapříčinit problémy.

 

Novinky

 

     Zamyslete se třeba nad srdečními potížemi! Je hrozné, že nejde zabránit tomu, aby ročně umíraly miliony lidí na "srdeční choroby"'. Lidské srdce je to nejobdivuhodnější, nejvytrvalejší, nejneúnavnější zařízení, které kdy bylo vymyšleno. Je silnější než kterákoliv část lidského těla. Ono musí být tak silné, protože v necelých padesáti letech přepumpuje tělem sto osmdesát milionů litrů krve asi při sto tisících srdečních úderech za den. Starý patriarcha Metuzalém, narozený 3317 před Kristem, který zemřel v roce 2348 před Kristem, byl synem Enocha a dědečkem Noemovým, měl srdce, které během jeho přibližně 960 roků života muselo přepumpovat 3420 milionů litrů krve.

     Je nepředstavitelné, že je lidské tělo tak zdegenerované, že ročně musí zemřít předčasně miliony lidí na "srdce".

 

Mnoho lékařů odmítá teorii,
že by snad srdce brzy degenerovalo.
Já jsem zjistil, že srdeční problémy
začínají obyčejně účinkem rozkladu v tlustém střevě.

 

     Před mnoha lety jsem jednal obchodně s mužem, který byl jen o rok nebo o dva starší než já. V množství stravy se nikdy neomezoval, snědl vše; na co přišel. Posmíval se mému způsobu stravy a života. Vedli jsme spolu na toto téma žhavé diskuze a hádky. Jeho pas s patřičnou "pneumatikou" prozrazoval způsob života. Jenom zmínka o očistě tlustého střeva roznítila jeho hněv a temperament. Ještě před čtyřicítkou bylo na jeho úmrtním listě napsáno: "Uzávěr koronárních cév." Ten správný, pravdivý rozsudek by býval musel znít: "Ucpání střev a hniloba střevní." Zemřel příliš brzy, zatímco já jsem po čtyřiceti letech čilý, pozorný a plný nadšení, dík svým znalostem o péči vlastního těla.

 

 

    Prohlédněte si a prostudujte ilustraci zničeného tlustého střeva ve srovnání s mojí tabulkouo léčbě tlustého střeva  je toto tlusté střevo jen málo poškozené.

 

     Zářící zdraví je výsledkem udržování těla v čistotě zevně i uvnitř a jeho správné výživy. Potom je i hypotalamus v rovnováze a dává najevo, že i teplota, temperament a nálada jsou vyrovnané a pod kontrolou.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze