12. Žlázy s vnitřní sekrecí

Sledování video textu

 

 

     Lidské tělo by nemohlo bez systému žláz s vnitřní sekrecí existovat. Žlázy v našem těle jsou ty aktivující orgány, které zodpovídají za každou funkci, za každé dění v našem těle nebo se na nich podílejí.

 

     Existují žlázy s vnitřní a zevní sekrecí. Všechny tyto žlázy produkují nepatrné množství substancí, které nazýváme hormony. Hormony jsou produkty, které žlázy vytvoří a ve většině případů předají do krve a do lymfy. V některých případech vytvoří na určitém místě jistý druh elektrického kontaktu, aby na jiném, třeba vzdáleném místě, působily, činnost zastavily nebo zmírnily.

 

     Endokrinní znamená, že hormon se tvoří uvnitř žlázy a že žláza nemá žádný vývod. Hormon z vnitřní části žlázy se předává přes její obal do krve a lymfy osmózou (prolínáním).

     Žlázy se zevní sekrecí mají jeden nebo několik vývodů, kterými se hormon odvádí přímo ze zdroje, ze žlázy, do krve, do lymfy nebo do okolí žlázy. I mandle a apendix (červovitý výběžek slepého střeva) produkují své substance, které odevzdávají svému okolí, a to mandle do hrtanu a apendix do tlustého střeva.

     Množství vyloučeného hormonu je tak nekonečně malé, že bychom například museli vzít hormony z 20 milionů žláz, abychom získali sedm gramů hormonu epifýzy (šišinka mozková)!

     Tak jako každá jiná část těla potřebují žlázy neustále výživu, aby mohly účinně pracovat. Tato výživa by měla být nejlepší kvality, protože se od žláz vyžaduje důležitá komplikovaná a delikátní práce.

 

     Nakreslil jsem přehlednou tabuli endokrinního systému, na které jsou obrysy člověka a kolem něj jsou všechny žlázy, včetně vzájemných vztahů, popsány a vysvětleny. Obrázek ukazuje jejich funkce a jejich poruchy, dává přehled o tom, co podporují a co brzdí, vypočítává prvky, z kterých jsou složeny a ukazuje, které šťávy, podle mých zkušeností, jsou pro jejich zdraví užitečné.

 

 

     Další rozvětvení hormonálního systému je fantastické. Už jen povrchní studium tabule stačí, abychom děkovali našemu stvořiteli, že vybavil naše tělo takovým zázrakem a genialitou. To nejmenší, co můžeme učinit, aby náš žlázový systém co nejúčinněji pracoval, je udržovat naše tělo čisté, bez odpadových produktů, živit je těmi nejlepšími, přirozenými, živými, syrovými potravinami a šťávami a učit se ovládat naši duši a city.

 

     Jestliže budeme tomuto programu věnovat potřebnou péči a pozornost, dosáhneme té energie, kterou potřebujeme, abychom vedli šťastný, užitečný a radostný život.

 

 

Novinky

 

předchozí   …   další

Upozornění

Je pochopitelné, že při závažných onemocněních je lékařská pomoc nevyhnutelná a omezit se v takových případech na léčení svépomocí může být životu nebezpečné. Rady a doporučení, se kterými se setkáte na těchto stránkách, tedy v žádném případě nemají nahradit lékaře. Jejich cílem je spíše prevence různých onemocnění rozšíření všeobecných znalostí a informování o významu přírodních léčivých sil, aby si čtenář v případě potřeby mohl sám pomoci jednoduchými a přirozenými prostředky. Autoři nemohou ručit za následky vyplývající ať už ze správného, či nesprávného použití metod a receptů, které jsou prezentovány.


Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze