18. Oči

Sledování video textu

 

    

    

     Budete-li studovat oči lidí, se kterými mluvíte, uvidíte, jaká je to pravda, že oči jsou zrcadlo duše.

     Uvidíte oči, které jsou v každém věku mladé a oči, které předčasně zestárly. Uvidíte oči, které jsou poctivé, upřímné a přátelské a takové, které jsou vychytralé, prohnané a neupřímné. Uvidíte oči, které jsou užaslé, zasněné a zmatené a ty, které jsou jisté, rozhodné a spolehlivé. Uvidíte oči, které jsou radostné a šťastné a jiné, které jsou zasmušilé, nepříjemné a tvrdé.

 

 

     Co se týče vás - prostudujte si svoje oči. Oči vyjadřují osobnost a mezi nejobtížnější věci na světě patří vyjádřit pozitivního ducha negativní osobností. Jste-li negativní osobnost, pozná to každý inteligentní člověk, který si jednou "přečetl" vaše oči. 

 

     Do vašich očí přeskočí však magnetická síla vaší duše, jestliže jste náhodou nebo plánovaně, pozitivní osobnost. Abyste omládli, potřebuje vaše duševno celou řadu pozitivních nadání, která budou viditelná ve vašich očích. My skutečně vlastníme všechny tyto talenty, ale mnoho lidí je tak dlouho potlačuje, až se ta pozitivní, radostná, bystrá a spolehlivá osobnost z mládí promění v negativní a uzavřenou. Jaký div, že vypadají potom mnohem starší, než ve skutečnosti jsou!

 

     Jste-li negativní osobnost, znamená to, že nevěříte v Boha ani v sebe sama. Vrozeně jste tak dobří jako všichni ostatní. Jestliže jste tuto skutečnost, o které jste jako dítě nikdy nepochybovali, zapomněli, znamená to, že jste svůj život nevzali dosti pevně do vlastních rukou a místo abyste život ovládli, dovolili jste, aby život ovládl vás. 

 

     Toto všechno je vždycky v lidských očích dobře viditelné.

 

     Jsme-li pozitivní osobnost, ovládáme život. Neznamená to ovšem, že obdržíme všechno, co chceme. To by mohlo být dokonce to nejhorší, co by nás mohlo potkat. Znamená to, že jsme se naučili akceptovat lidi a vztahy kolem nás a že dobře víme, že všechno je trvalé, kromě změny. Naučili jsme se, že jsme jen tenkrát připraveni zlepšit své okolí, když uděláme tak, jak nejlépe dovedeme to, co se má udělat jako "další" a co je naším úkolem.

 

     Všechny tyto vztahy se ukazují zřetelně v našich očích: jakým způsobem žijeme a jak řešíme zmíněné úkoly.

 

     Znal jsem jednoho muže, jehož Bohem byly peníze. Samozřejmě to nechtěl přiznat a byl by býval dokonce těžce uražen, kdyby mu to byl někdo řekl. Nazýval to "dobrým obchodem", "zaopatřením přítomnosti", "šetrností" a měl pro to ještě spoustu názvů. Jeho zdraví se najednou zhroutilo a byl nucen přestat pracovat. Měl chytré oči, byl mimořádně čestný a o jeho poctivosti se nedalo pochybovat.

     Spřátelil se s ním jeden lékař, kterého jsem dobře znal. Převedl ho pomalu na syrovou stravu a podařilo se mu postavit ho za dvanáct nebo patnáct měsíců zase dokonale na nohy. Jednoho dne potkal tento muž jiného, velice zaměstnaného muže a rychle se spřátelili. Jedli teď oba syrovou stravu a pili čerstvé šťávy. Jeho nový přítel byl, co se týkalo peněz, pravý opak. Nedělal si nikdy takové starosti, byl štědrý, ať se jednalo o jeho volný čas, peníze nebo majetek, měl-li dojem, že tím může někomu pomoci. Úzký vztah obou mužů změnil toho prvního tak dokonale, že celá jeho osobnost se přeorientovala.

     Nehledě k tomu, že mu jeho výživa vrátila zdraví a omladila tělo, začaly jeho oči tak magneticky zářit, že celá jeho osobnost tím zkrásněla.

     Byl svobodný, a to byl jeho velký problém, protože skoro každá žena, kterou potkal, se do něho zamilovala. Poznal však, že dosáhl vyšší duchovní úrovně, že životu lépe rozumí a že je schopen nyní svůj život utvářet. Tyto ženy žily naopak ve stavu jakési všeobecné frustrace a dovolily životu, aby je ovládl. Jejich oči to jasně ukazovaly.

     Přirozeně není chyba být do někoho zamilovaný. Problémy nastanou teprve tenkrát, až zamilovanost začne vycházet ze sobectví, které pohrdá hodnotami pravého přátelství a milovaná osoba se začne chorobně považovat za vlastnictví. Na vyšším stupni sebevědomí nemá toto "přivlastňování si" místa ve vztahu mezi lidmi. Právě naopak: největším štěstím je sdílet s někým, za úplného a dokonalého pochopení, "univerzální lásku", která nezná žádné lidské hranice nebo pouta. Zahrnuje všechny živé bytosti.

 

     Čím víc milujeme naše bližní, tím víc jsme schopni milovat zbytek lidstva a naopak - čím víc milujeme jiné lidi, tím větší je naše schopnost milovat naše bližní.

     V této univerzální lásce není nic tělesného. Je to láska, kterou pociťoval Bůh ke každému stvoření ve své nekonečné dobrotě.

 

Novinky

 

     Znal jsem jednu krásnou ženu, jejíž přirozená schopnost dělat lidi šťastnými by bývala byla enormně veliká, kdyby - a toto je velice velké KDYBY - nebývala byla tak žárlivá. Její manžel byl dobrý, přímý, domácký, věrný muž s výnosným, vzrůstajícím obchodem. Kdyby byl býval schopen, zaslepen láskou, číst v jejich očích, nebyl by nikdy udělal tu chybu, že by se byl s ní oženil.

     Za dva roky udělala z ní žárlivost nesnesitelnou negativní osobu. On prodal obchod, opustil ji a odstěhoval se na druhý konec světa. Ona nepochopila pravou podstatu tohoto rozchodu, za který byla přirozeně sama zodpovědná a uzavřela se do sebe. Její myšlenky kroužily chaoticky mezi žárlivostí a záchvaty vzteku. Její oči, které mohly být dokonale krásné, odpuzovaly lidi, kteří se chtěli stát jejími přáteli.

     Byla to politováníhodná hra dokonale krásné duše, která degenerovala v nevrlého, zasmušilého člověka, protože jí chybělo pochopení a schopnost ke společnému životu.

 

     Nauč se zdolávat život, aby ti tvoje duše a zářící život jiskřily z očí a ukaž světu, že chceš omládnout. 17

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze