Ledviny

 

a) kůra ledviny (s nefrony)

b) dřeň ledviny (soustředění kanálků)

c) pánvička ledvinná (pelvis renalis)

d) močovod (vesica urinaria)

e) ledvinné cévy (tepna a žíla ledvinná)

 

 

     Anatomicky a funkčně je ledvina tvořena korou a dření.

      Korová vrstva obsahuje asi 1 milión základních stavebních a funkčních jednotek nefronů. Nefron se skládá z glomerulu a z ledvinných kanálků a svou funkcí připomíná filtr. Glomerulem protéká krev, která se zbavuje odpadních látek. V kanálcích dochází ke zpětnému vstřebávání vody, minerálních látek a živin. Moč tvoří pouze voda a odpadní látky, které již tělo nepotřebuje. Dřeň je žíhaná.

 

      Žíhání se sbíhá vějířovitě k tzv.papilám ledvinným. Každá z papil ční do kalichu ledvinných (drobných,nálevkovitě rozšířených trubiček spojujících se do pánviček ledvinných). Z nich vystupují močovody vyúsťující do močového měchýře.

      Tzv. glomerulární filtrát je buňkami ledvinných kanálků upravován v zahuštěný filtrát (definitivní moč). Definitivní moč přitéká sběracími kanálky do kalichu ledvinných, z nich pak do pánvičky ledvinné a dále do močovodu. 16

 

 

     Ledviny společně s močovody, močovým měchýřem a močovou trubicí tvoří močový systém, vylučující z těla dusíkatý odpad v podobě močoviny. Současně s odstraňováním rozpustných odpadních produktů ledviny udržují rovnováhu solí, tekutin a stopových prvků v organizmu a podílejí se na regulaci krevního tlaku. Aby mohly všechny tyto úkoly úspěšně plnit, jsou bohatě zásobeny krví, a to vlastní tepnou vycházející přímo z aorty – minutu co minutu proteče ledvinami 1,2 litru krve..

     Ledviny jsou párovým orgánem; jsou uloženy symetricky v zadní části břišní dutiny asi 5 cm od páteře přímo pod dolními žebry. Průměrná ledvina dospělého člověka je asi 10 centimetrů dlouhá a váží přibližně 150 gramů.

 

80 kilometrů nefronů

     Základní funkční jednotkou ledvin, ve které se vytváří moč, je nefron. Podobá se dlouhé trubičce, jejíž jeden konec je rozšířený a slepě uzavřený (tzv. Bowmanův váček), v němž je uloženo cévní klubíčko (glomerulus) skládající se z 20 až 40 vlásečnicových kliček – tento útvar se nazývá ledvinné tělísko (viz obr. dole). Z glomerulu vychází kanálek nefronu nejprve v podobě tzv. Henleovy kličky a poté jako sběrací kanálek ústící do ledvinné pánvičky.

     V každé ledvině je kolem jednoho milionu nefronů a plocha jejich vnitřního povrchu měří celkem 6 až 7 m2. Kdyby se kanálky všech nefronů rozvinuly a poskládaly za sebou, dosáhly by délky asi 80 kilometrů.

 

 

1 Bowmanův váček

2 Glomerulus

3 Kanálek nefronu

4 Přívodní tepénka

5 Odvodní tepénka

 

 

     Vlastní filtrační plocha tvořená stěnami vlásečnic v glomerulu, vnitřním listem Bowmanova pouzdra a tzv. bazální membránou nalézající se mezi nimi činí 1,5 m2. Tímto filtrem přechází z krve do začátku nefronu tekutina, obsahující nízkomolekulární látky do velikosti 4 nanometrů. Molekuly krevních bílkovin do tohoto filtrátu, kterého se denně vytvoří 170 až 180 litrů, nepřecházejí. Tato takzvaná primární moč dále protéká kanálky nefronu a postupně se redukuje na 1,5 až 2 litry konečné moči denně. 

 

     Zpět do krve se tedy vstřebá 99 procent vody a s ní i veliké množství látek, které tělo nezbytně potřebuje a o něž nesmí být ochuzeno.

 

     Moč je z ledviny transportována vývodnými močovými cestami do močového měchýře, v jehož stěně se nalézá hladká svalovina, která se uplatňuje při vypuzování moči. S přítokem moči stoupá v močovém měchýři tlak, zprvu jen zvolna, při větším naplnění prudčeji. Výraznější nucení k močení nastává při náplni 350 až 400 ml, kdy je v močovém měchýři tlak přibližně 13 kPa. Za normálních okolností se u dospělého člověka vytvoří za den 1,5 až 2 litry moči. Klesne-li množství vylučované moči za den pod 500 ml, zadržují se v těle odpadní produkty dusíkového metabolismu, zvláště močovina, a vyvolají otravu organizmu, která se nazývá urémie. 21

 

Podle J. Šimka: Čísla o lidském těle a jak jim rozumět.

 Praha 1995

----------------------------------------------

 

Novinky

 

     Ledviny jsou dva orgány nebo žlázy velikosti pěsti. Jsou uloženy v bederní krajině. Jsou zavěšeny blízko páteře, drženy vazivem. Jejich úkolem je filtrovat vodu v těle přinášenou krevním oběhem. Přestože jsou tak malé, přece přefiltrují ročně asi 20 000 litrů tekutin. Denně přefiltrují asi 140 až 150 litrů tekutin, ale jen litr až dva se vyloučí do močového měchýře. Zbytek se vrací krví do těla.

 

     Každá kapka tekutiny, která se dostane do těla, musí projít filtrem ledvin. Krev obsahuje asi tři pětiny vody. Jinými slovy: skoro tři litry z celkových čtyř a půl litrů krve v těle je voda. Je úplně jedno, kolik tekutin vypijeme, obsah vody v krvi se nemění. Všechna voda nad, tři litry, kterou vypijeme, se skladuje ve svalech a játrech. Přesto protéká každá kapka vody neustále ledvinami, aby se filtrovala. Náš Stvořitel zřejmě věděl, co se s námi nazlobí, protože se budeme stále snažit bránit svému omlazovacímu procesu. Udělal naše tělo a zvláště ty životně důležité části tak přizpůsobivé; že můžeme nějakou dobu, navzdory svým chybám, dále žít nebo existovat.

 

 

     Vezměte si ledviny jako příklad za všechny: jsou skutečně vynikající filtr. Jsou složeny z více než třiceti miliard buněk. Některé z nich tvoří skupinu klubíček z kapilár. Jednotlivé klubíčko není větší než zrnko prachu a přece je složeno z 15 tisíc buněk. Jestliže si dovedete představit něco tak mikroskopicky malého a přitom tak vynikajícího, potom jistě pochopíte, co za vynikající jemný, orgán vlastníme. Dokud žijeme, chrání nás ve dne v noci před našimi choutkami a zvyklostmi. 

 

     Všechny medikamenty a alkoholické nápoje jsou pro ledviny nanejvýš škodlivé, i když mohou přechodně prospět některému jinému orgánu. Pivo je pravděpodobně ta nejškodlivější tekutina, kterou tělu nabízíme.  

 

     Vyšetřil jsem při pitvách, kterých jsem se mohl zúčastnit, velký počet ledvin a mohl jsem bez váhání určit zvyklosti zemřelého, co se týká alkoholu. Zjistil jsem, že pivo zničí ledviny velmi rychle. V Anglii, kde dělník považuje konzum svého "ale" za rodné právo, jsou choroby ledvin nejrozšířenější nemocí. Ve Spojených státech, kde lákají pivovary své zákazníky reklamou, stoupá počet ledvinových chorob denně. V časovém rozmezí deseti roků se zvýšila produkce alkoholu z méně jak 1,3 miliardy litrů na víc než 4,4 miliardy.

 

     Jenom dík obrovskému počtu buněk v ledvinách a jejich výborné výkonnosti je mnoho lidí schopno se vléct dvacet roků životem, přestože nalévají do těla škodlivé tekutiny.

 

     Limonáda a nápoje typu coly jsou skoro vždycky slazeny cukrem. Díky tomu se tvoří v těle alkohol, který musí projít ledvinami, aby se přefiltroval. Škoda vznikající tím, že takové nápoje konzumují děti, mladiství, dospělí, ale i starší lidé, je neuvěřitelná. To záludné na celé věci je, že se neprojeví hned. Vede k přechodnému zvýšení výkonu, ale ten následující, hodiny nebo dny trvající útlum, se už obvykle těmto nápojům nepřipisuje.

 

     Voda v lidském těle je element, jehož význam předčí všechny ostatní s výjimkou kyslíku ve vzduchu. Mladistvost mužů a žen se určuje hlavně podle jejich vitality. Vitalita musí neustále proudit volně celým organizmem a závisí na čistotě a tekutosti krve a lymfy - to znamená, na kvalitě vody v těle.

     Voda, která se stále nevyměňuje, je nečistá a kazí se. V těle vede takové váznutí výměny vody k nemocem a projevuje se pachem těla nebo bledostí obličeje. To znamená předčasné stáří.

 

     Kdo pije bohatě syrové zeleninové a ovocné šťávy, zásobuje tělo tou nejlepší organickou vodou, která vůbec existuje. Jestliže pijeme dostatek těchto šťáv, nepotřebujeme skoro pít vodu.

 

     Já sám nepiji vodu celý rok, až na sklenici horké vody s citronem každé ráno. Piji však tolik čerstvých šťáv, kolik jen mohu. Myslím, že horká voda s citrónovou šťávou propláchne výborně játra a ledviny. Mimoto jsem zjistil, že studená podporuje peristaltiku střev a provokuje ranní vyprazdňování.

 

     Ptáte se, proč jsou tak často vychvalovány ledvinové a jaterní pilulky? Protože ledvinových a jaterních chorob přibývá. To je známá skutečnost. Příčina je ve stoupající spotřebě organizmu škodlivých nápojů a potravin a neznalost předností čerstvých, syrových šťáv. V mé knize "Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy" je shrnuto studium a výzkum jednoho celého života. Najdete v ní seznam těch nejužitečnějších a nejúčinnějších šťáv a ty nejlepší metody jak je připravit. Píší mi nespočetní lidé, že pro ně byla tato kniha omlazujícím prostředkem, kterým skutečně omládli. 17

----------------------------------------

 

Filtrovací a vylučovací systém

LEDVINY

     Máme dvě ledviny; které jsou uloženy v pravé a levé bederní krajině, přibližně ve výši 12. žebra. Vzhledem k velikosti jater, leží pravá ledvina níže. Jsou asi 12 cm dlouhé, 6 cm široké a 3 cm tlusté.

 

     Struktura ledvin je velmi komplexní a tato kniha není místem, kde by se mělo zacházet do detailů. Jsou vylučovacími orgány pro tekuté odpadové látky a práce, kterou vykonávají je úžasná.

 

     Bez výjimky každá buňka v těle potřebuje potravu, aby zůstala na živu a mohla pro nás pracovat. Každá buňka může sama asimilovat a v průběhu této činnosti musí také vylučovat odpadové látky. Tento odpad je složen z produktů látkové výměny. Látková výměna je proces tvorby a likvidace buněk a tkání. K látkové výměně patří chemické změny v tkáních a jejich živých buňkách, kterými se vyrábí energie pro jejich životní funkce. Přijímá se nový materiál k náhradě opotřebovaných buněk. Látková výměna funguje dvoukolejně. V konstruktivní části jde o tvorbu komplexní, živé protoplazmy z potravy. V destruktivní části se rozkládají a oxidují složky protoplazmy na jednoduché substance, při čemž se uvolňuje energie. Tyto budující a bourající pochody probíhají sice vedle sebe, ale každý z nich může získat převahu nad druhým a to vede k porušení rovnováhy.

 

     Pozorujeme-li proces látkové výměny je zřejmé, že v převaze odbourávající fáze dochází, když nedopřejeme tkáním živou, organickou potravu. Pokračuje-li to až k překročení hranice tolerance, vyklíčí „zasetá toxémie“ (viz také knihu Dr. J. Tildena „Toxémií začínají všechny choroby“).

 

     Protože buňky a tkáně těla spotřebovávají živiny a kyslík, vyrábí přirozeně také odpad jako je kysličník uhličitý, který se s malým množstvím vody vyloučí plícemi. Stejným vylučovacím systémem se odstraňuje voda a sekrety některých žláz. Močové orgány se starají o vylučování tekutin, které se oddělí od produktů látkové výměny

 

     Ledviny plní komplexní úlohu odstraňování odpadových látek z krve ve formě močoviny a kyseliny močové, které vznikly při „zpracování“ bílkovin. Mimoto vychytávají z krevního a lymfatického proudu vyřazené, opotřebované minerálie a jiné elementy, stejně jako využitou vodu.

 

     Ledviny musí splnit nejen shora jmenované úkoly. Regulují také aktivity, které probíhají v jejich okolí, na příklad kvalitu a množství vody v tkáních, osmotické procesy a rovnováhu kyselin.

 

     Ledviny produkují sekret zvaný renin, který přechází do krve a je dopravován tam, kde je nutné zúžit krevní cévy.

 

     Nedostatečná činnost ledvin se projevuje hromaděním odpadových látek v krvi, které měly být odstraněny.

 

     Tento stav se nazývá urémií a projevuje se mnoha symptomy, jako bolení hlavy, závratě, zvracení, křeče, zrakové potíže, typicky zapáchající dech atd.

 

     Močové kameny vznikají nahromaděním minerálií a jiných elementů v důsledku poruchy látkové výměny. Přispívá k tomu také konzumace potravin v nesprávné kombinaci. Látková výměna zažívacího systému není sto tuto potravu zpracovat, odsunuje ji do krve k dalšímu zpracování do ledvin. Nejsou-li ani ledviny schopny tento odpad přefiltrovat a vyloučit jako moč, může dojít k pozvolné tvorbě kaménků. Stejně jak žlučové rozpouštějí se ve zkumavce během dvou až čtyř dnů i močové kameny, působením odvaru ze svízele syřišťového (galium verum). Znalci bylinek doporučují čaj ze svízele při podezření na tvorbu kamínků.

 

     Vaše ledviny jsou nanejvýš cenné orgány, které se musí pozorovat, protože je ovlivňuje stav tlustého střeva.

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze