7c. Průdušky a plíce

Sledování video textu

 

 

Hrudní koš - centrum života vašeho těla

PRŮDUŠKY A PLÍCE

 

 

     Průdušnice (trachea), průdušky (bronchy) a plíce (pulmo) jsou nepřetržitá roura, kterou při dýchání musí proudit vzduch, aby krev mohla přijmout kyslík a tím udržet tělo při životě.

     Obě hlavní průdušky rozdělí vzduch do pravé a levé plíce a tím se zabrání nadměrnému nahromadění vzduchu na jedné straně.

 

     Průdušky a průdušinky jsou vystlány buňkami opatřenými řasinkami kmitajícími směrem k hrtanu, aby dopravovaly hleny a ostatní cizí látky z plic do hrdla k vyloučení. Mimoto je tato výstelka složena z lymfatických cév, nervů a drobných krevních cév. Ve spodní vrstvě, zvané submukaza, jsou větší krevní cévy a seromucinozní žlázky, jejichž vývody pronikají sliznicí na povrch.

 

     Průměr pravé průdušky je větší než levé a odstupuje z trachey pod menším úhlem než levá průduška; toto slouží jednoznačně ochraně člověka. Dostane-li se do hlavní průdušky předmět, který nemá v plících co pohledávat, dostává se „pohodlněji“ do pravé průdušky a neovlivní levou plíci.

    Kdybyste mohli vidět průřez svého těla asi ve výši kosti hrudní, uviděli byste uprostřed srdeční krajiny s hrudní kostí vpředu a páteří vzadu. Na obou stranách byste viděli plíce s jejich stopkou v rovině jednoho z hrudních obratlů.

 

     Plíce je bezezbytku potažena elastickou tkání zvanou pohrudnice (pleura), která vystýlá i dutinu hrudní.

 

     Je-li tělo ve špatném zdravotním stavu, může nepříznivými zevními vlivy dojít k bolestivému zánětu pohrudnice, někdy s výpotkem v dutině hrudní.

 

     Nepříjemné bodavé bolesti při dýchání jsou zaviněny rozvíjející se a stahující se plící, která stlačuje tekutinu v dutině hrudní.

 

         Protože játra leží těsně pod bází pravé plíce, tlačí často plíci nahoru. Tím se stává pravá plíce kratší a širší; její volumen je však větší než vlevo. Levá plíce je sice delší, má ale menší obsah, protože srdce zabírá podstatnou část levé poloviny hrudníku.

 

     Dýcháním zásobují plíce krev kyslíkem, bez něhož bychom mohli zůstat jen několik minut na živu. Plicní tkáň je lehká, porézní, houbovitá a ve vodě plave. Je složená z velkého počtu rozvětvujících se bronchů, které jsou stále menší a menší, až nakonec mají průměr jen 1 milimetr. Těm říkáme bronchioly - průdušinky.

 

     Plíce jsou přebohatě vybaveny obrovským množstvím malinkých váčků - alveolů, které se mikroskopicky podobají vinnému hroznu. Alveoly předávají krevním cévám, zde bohatě rozvětveným, nadechnutý vzduch a odejmou z krve kysličník uhličitý, který musí být vydechnutím z těla odstraněn. Tímto způsobem dýcháme. Přes velký počet alveolů v plících má znečistěný vzduch, který vdechujeme do plic jednoznačně škodlivý účinek na naše zdraví.

 

     Městská atmosféra s oxidem uhelnatým (výfukový plyn spalovacích motorů), benzínem , kerosinem a jinými produkty uhlovodíků, je zodpovědná za mnoho onemocnění dýchacích cest a za nemoci, které vedou k intoxikaci krve oxidem uhelnatým. Toto je bez pochyby jeden z mnoha důvodů, proč se v posledních letech mnoho lidí stěhuje na venkov.

     Tabákový kouř je zvláště nebezpečný, jak to ukazují pitvy zemřelých, kteří větší část svého života kouřili. Alveoly jsou v nebezpečném rozsahu zničeny a plíce jsou zbarveny dočerna.

 

Zatím co vaše krev znamená váš život,
je vzduch, který vdechujete faktorem,
který spolurozhoduje o délce vašeho života
a o stavu v jakém prožijete své poslední roky života
- zdraví a šťastní
nebo ve stařecké slabosti a senilitě.

 

 

 

 

Novinky

 

 

 

     Stav celého dýchacího systému od úst a nosních otvorů, přes průdušnici a průdušky až do plic, závisí na čistotě tlustého střeva právě tak, jak na čistotě plic. Tato část péče o tělo je neodmyslitelná. Kvašení a hniloba v tlustém střevě působí na zdraví každé jednotlivé části těla, tedy na tělo jako celek. V průběhu let jsem mohl konstatovat, že lidé s nemocemi dýchacích cest, které jsem poznal a kteří si provedli očistu těla střevními výplachy, se zbavili svých potíží a často zjistili, že zmizely i ostatní choroby, kterými trpěli.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze