Slavné osoby bez masa

 

      Nejstarší záznamy "o lidech, kteří nejedli maso" pocházejí ze 7. století před Kristem a jsou spojovány s harappskou kulturou, jež vštěpovala toleranci vůči všem živým bytostem. Bezmasá strava se pak nejvýrazněji objevuje v indické kultuře, kde byla hojně podporována myšlenka nenásilí vůči zvířatům.

     Pythagoras hovoří o tom, že "zlatý věk" byl šťastný a neposkvrňoval se zabíjením. Lidé přece mají dosti dokonalých pokrmů, které jim dává příroda bez zabíjení a prolévání krve. Jak jsou nevděční, když zabíjejí pokojné ovce, krávy, voly, kterým se takto odvděčují! Antický básník Ovidius podtrhuje především etický aspekt vegetariánství. Ostatně mnoho starověkých filosofů žilo vegetariánsky, tak např. Buddha, Zarathustra, Pythagoras, Sókratés, Platón, Plútarchos, Hippokratés, Ovidius, Seneca, Klement Alexandrijský, král Ašóka a jiní.

     Pythagoras, známý svými objevy v geometrii a matematice, řekl: "Ó, moji bratři, neposkvrňujte si svá těla hříšnými pokrmy. Máme obilí, máme jablka ohýbající větve svojí vahou a hrozny nalévající se na révách. Jsou zde lahodně vonící byliny a zeleniny, které můžeme vařit a zjemnit na ohni, a ani nám není odpíráno mléko nebo mateřídouškou vonící med. Země poskytuje štědře bohatství potravin a nabízí nám hostiny i bez krveprolití; pouze zvířata uspokojují svůj hlad masem, a dokonce ani ne všechna, protože koně, dobytek a ovce žijí z trávy." Lev Nikolajevič Tolstoj upozornil, že "pokud jsou naše těla živými hrobkami zabitých zvířat, jak můžeme očekávat, že na Zemi zavládne mír?"

     Mezi starověkými Řeky a Egypťany pak lékaři doporučovali vegetariánské kúry jako očistný rituál. Se šířením křesťanství vegetariánství z Evropy prakticky zmizelo, podobně i z jiných kontinentů, s výjimkou Indie.

     Ve středověku několik mnišských řádů omezovalo nebo zakazovalo konzumaci masa především z asketických důvodů, kompenzovali to ovšem konzumací vodních živočichů. Jistý záchvěv vitality mělo vegetariánství v období renesance, ale vážně o něm lze mluvit až od 19. století. Od té doby se vyzkoumalo, že dobře živený vegetarián žije déle než všežravec, méně často ho postihne infarkt, cukrovka či obezita.

     V novější době bez masa žili Leonardo da Vinci, Michelangelo, Izaak Newton, Spinoza, Rousseau, Goethe, Richard Wagner, Schiller, Byron, Shelley, Schopenhauer, Maeterlinck, Abraham Lincoln, Nietzsche, Voltaire, Ibsen, Selma Lagerlöfová, George Bernard Shaw, Rabíndranáth Thákur, Mahátma Gándhí, Lev Nikolajevič Tolstoj, Maxim Gorkij, Lester Smith - objevitel vitaminu B12, Nurmi, Osho, Srí Chinmoy, Albert Schweitzer a Albert Einstein .

Podstránky

Sri Chinmoy

Albert Einstein

George Bernard Shaw

Thomas Alva Edison

Leonardo da Vinci

Mahátma Gándhí

Lev Nikolajevič Tolstoj


Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze