2. Organická potrava a enzymy

Sledování video textu

 

 

Čeho si člověk nejvíc váží?
Svého života!

 

Život je něco, co se ještě nepodařilo stvořit žádnému chemikovi,
vynálezci nebo vůbec nějakému člověku.

 

      Život je výhradní právo jedině všemohoucího Boha, našeho stvořitele. Pán Bůh daroval však lidstvu výsadu mít vlastní vůli.

      Zachování rodu je cíl muže, ženy a dítěte. Dokonce dítě pochopí, že nemůže současně existovat život a smrt. Život plodí život a nemůže vzniknout žádným jiným způsobem!

     Není potom inteligentní, chytré, rozumné a moudré myslet na základě této skutečnosti na to, že regenerace (obnova) života v našem těle musí přicházet také z něčeho živoucího, tedy z živé potravy? Není zřejmé, že život v potravě má vlastnosti a schopnosti denně obnovovat a osvěžovat život v buňkách a tkáních našeho těla?

Jakým způsobem můžeme život „jíst“?
Přírodní potraviny ve svém přirozeném, syrovém stavu obsahují život.

 

 

Novinky

 

     Potraviny, bohaté na enzymy a vyrostlé na správné půdě, jsou organická strava. Ty, jejichž enzymy byly zničeny zpracováváním za horka, jsou anorganické.

     Dovolte mi zdůraznit význam pojmu organickýanorganický: používám název „organický“ pro potravu, která vyrostla z nepreparovaných semen na půdě správně kompostované a bohaté na dešťovky, bez chemických hnojiv a postřiků proti škůdcům. Každá syrová strava je přirozeně organická, ale ne každá syrová potrava je organicky vypěstovaná!

     Organicky vypěstovaná potrava je daleko hodnotnější. Trvá roky než se vyčerpaná nebo chemikáliemi otrávená půda znovu zkultivuje. Počet roků nutných k obnovení přirozené úrodnosti různých půd kompostem a organickým obděláváním se určí rozborem půdy. Jen potom je půda skutečně způsobilá k osetí a k tomu, aby z ní vyrostly krásné, zdravé rostliny, které jsou chráněny proti bakteriím, škůdcům a chorobám, stejně jako je zdravý člověk odolný proti nemocem.

     Důvod, že dnes trpíme tolika chorobami, není jen v současné koncepci výrobní a obchodní politiky s produkcí obrovského množství méněcenných potravin, ale také v tom, že naše půda je nemocná, protože jí chybí správná péče a výživa.

 

ZDRAVÁ PŮDA = ZDRAVÁ POTRAVA = ZDRAVÉ TĚLO

 

     Protože enzymy jsou základem naší výživy, měli bychom při výběru naší stravy myslet především na ně. Jsou to substance, které člověk nemůže vytvořit a které se nedají uměle vyrobit. Enzymy jsou princip života ve všech živých, organických buňkách, ať už rostlinných, lidských nebo zvířecích. Jenom Pán Bůh může stvořit život. Z toho plyne, že také enzymy mohou být stvořeny jen Bohem.

     Enzymy dávají každé buňce a každé tkáni tu aktivující jiskru tak dlouho, dokud tělo žije. V okamžiku smrti vyhasne život, který byl symbolizován enzymy, a od této chvíle nepodléhají již buňky a tkáně organizmu regeneraci, ale začínají se rozkládat.

 

Život v atomech a molekulách,
ze kterých je vaše potrava složena,
jsou enzymy.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze