1. Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy

Sledování video textu

 

 

     Teprve v posledních dvou stoletích vzali lidé na vědomí, že stav lidského těla je bezprostředně spjat s kvalitou potravy, a začali si všímat, jestli potrava vůbec odpovídá potřebám lidského těla. Pozvolna se stále více soustřeďuje pozornost na funkce lidského těla a na způsob, jakým využívá vitální látky, jako minerálie a vitaminy, ze kterých se potrava skládá.

 

     Na celém světě se dosahuje fenomenálních úspěchů při pomáhání tělu zbavovat se nemocí a potíží, především však na úseku léčby šťávami. Avšak stále ještě nejsou lidé dostatečně informováni o výživné hodnotě a léčebné síle čerstvých ovocných a zeleninových šťáv.

 

     Čerstvé šťávy ukázaly již na rozhraní dvacátého století, co v nich vězí. Jejich hodnota je dnes uznávána mnoha lékaři, léčiteli, stejně jako dietetology. Účinnost šťáv se odůvodňuje tím, že se tekutá potrava, získaná oddělením vitálních látek a vody od vlákniny, obzvláště rychle stráví. Zažívací pochody, nutné k oddělení vitálních látek od vlákniny, vyžadují práci zažívacích orgánů a čas. Strávení celých ovocných plodů a celé zeleniny potřebuje energii a zdroj této energie je v potravě. Část "hutné" stravy, kterou sníme, se použije jako "pohonná hmota" k získání této energie.

 

     Toto je odpověď na často kladenou otázku: Proč se místo přípravy šťáv nemají jíst ovocné plody, saláty a zelenina vcelku? Vláknina nemá žádnou výživnou cenu, ale působí jako "metla" v zažívacím ústrojí a podporuje trávicí pochod. Když projde vláknina žaludkem, dvanácterníkem a konečně asi sedm a půl metru dlouhým tenkým střevem, dosáhne tlustého střeva jako mikroskopicky malé části celulózy, které jsou pro něj i v této formě balastem a jako takový jsou použity. Bez vlákniny jako balastu se nemůže udržet tlusté střevo - a tělo jako celek - zdravé.

 

     Je proto nevyhnutelné, aby dobře vyvážená výživa vždycky také obsahovala celé čerstvé ovocné plody a saláty z různých druhů syrové zeleniny. Bližší informace a více než sto receptů o volbě a přípravě salátů, najdete v mé knize "Zdraví & salát."

 

     K novému vydání této knihy jsem připojil dodatek o obsahu minerálií v nejdůležitějších potravinách. Je prakticky nemožné, i organickým pěstováním, získat z některého semene plnohodnotný produkt, protože při pěstování rostlin hraje důležitou roli mnoho faktorů, které se mohou místy podstatně lišit.

 

     V dnešní době má skoro každá potravina více druhů. Různé druhy karotky se například liší svým obsahem minerálií a toto platí i o jiných rostlinných potravinách.

 

     Pokládejte moje informace o účinných látkách v potravinách jen za všeobecná doporučení, protože půda, klima, území, stejně jako způsob pěstování, mohou být rozdílné.

 

     Pokud bereme při sestavování naší stravy zřetel na rozmanitost plodů, salátů a zeleniny, nemusíme si dělat starosti o minerálie a vitaminy, které naše tělo potřebuje.

 

     Máme štěstí, jestliže můžeme mít potraviny organicky vypěstované, než když musíme vzít ty, které jsou k dispozici, bez ohledu na kvalitu. Je ale chyba, být fanatickým nebo přehnaně puntičkářským při výběru potravin, které musíme koupit v samoobsluze nebo v  obchodě se zeleninou. Jestli však je ve vás vaše osobní mínění o správném pěstování potravin hluboce zakořeněno, pak je, podle mého názoru, nejlepší odstěhovat se na venkov a pěstovat si vlastní potravu.

     Doporučuji, abyste si přečetli mou knihu Zpět na venkov.

 

     Jestliže nedostanete vždycky koupit přesně ty potraviny, které byste si přáli, kupujte alespoň zboží nejlepší kvality.

 

     Dávejte pozor na to, abyste koupili to nejčerstvější a nejkvalitnější, co můžete najít. Je jedno, jestli se jedná o ovoce a zeleninu na váš salát nebo na šťávu.

 

Novinky

 

CO CHYBÍ VAŠEMU TĚLU?

     Jestliže nepiji dostatečné množství čerstvých syrových šťáv, pak vím, že moje tělo nemůže plně pokrýt svoji potřebu enzymů.

 

     Jak je to s vámi?

     Jste sami zodpovědni za to, jak svoje tělo vyživujete. To, co platí, je život ve vaší potravě.

 

     Vaše tělo je složeno z miliard mikroskopických buněk. Na nich závisí vaše existence. Buňky potřebují potravu, živou potravu.

 

Záleží zcela na vás, jestli to, co jíte,
vede k výživě, nebo k podvýživě!

 

 

  …   další

Upozornění

Je pochopitelné, že při závažných onemocněních je lékařská pomoc nevyhnutelná a omezit se v takových případech na léčení svépomocí může být životu nebezpečné. Rady a doporučení, se kterými se setkáte na těchto stránkách, tedy v žádném případě nemají nahradit lékaře. Jejich cílem je spíše prevence různých onemocnění rozšíření všeobecných znalostí a informování o významu přírodních léčivých sil, aby si čtenář v případě potřeby mohl sám pomoci jednoduchými a přirozenými prostředky. Autoři nemohou ručit za následky vyplývající ať už ze správného, či nesprávného použití metod a receptů, které jsou prezentovány.


Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze