16. Nervy

Sledování video textu

 

    

     Náš nervový systém je náš nejcennější majetek. Jakmile polevíme ve svém sebeovládání, splatí nám to naše nervy stejnou mincí. Mladé tělo je tak dlouho mladé, vitální, energické a zdravé, dokud je nervový systém v harmonii s funkcemi zbývajícího těla.

     Skončí-li tato harmonie, vidíme, jak na nás za rohem pokukuje stáří. Jak často jste slyšeli, že je někdo "nervák"? Jeho stav může mít duševní nebo tělesnou příčinu.

 

     Podvýživa nervového systému nebo poruchy způsobené odpadovými produkty - jsou tělesné příčiny. Nedostatek odpočinku, nedostatek spánku, znečištěný vzduch, povzbuzující prostředky - patří do druhé skupiny.

 

     Během spánku se nervový systém nabíjí jako baterie; obnovuje se životní síla a vytváří se energetická zásoba - proto je klid důležitý. Zdraví našeho nervového systému závisí na tom, co jíme a pijeme. Nemůžeme si vůbec dovolit ani jediný nerv našeho těla nějakým způsobem "vyprovokovat k vyššímu výkonu", protože celý nervový systém závisí na vitalitě každého jednotlivého nervu, ať by se zdál být jakkoliv bezvýznamným.

     Obrazné znázornění významu nervového systému vám pomůže lépe porozumět, co nám nervy říkají a co dělají. Každý orgán, každý úd a každá část našeho těla, má tři důležitá nervová zakončení. Jedno je v duhovce oka, jedno ve stěnách tlustého střeva a jedno v ploskách nohou.

 

     Jestliže na příklad užíváme medikamenty nebo natrium bikarbonát (zažívací sodu), tedy anorganické substance, které se hned z těla nevyloučí, pak se ukládají někde v organizmu. Natrium bikarbonát (zažívací soda) si vyhledává k tomu horní část hlavy, krajinu mozku. Užíváme-li ho, objeví se dříve nebo později stříbrný poloměsíc v horní části duhovky. Znamená to, že tělo ho nevyloučilo a že se usadil na mozku. Nervy v této oblasti to registrují.

     To je jenom jeden příklad. Kdybychom toto téma měli probrat podrobně, potřebovali bychom dvě knihy. Jestliže se v některé části tlustého střeva vyskytuje porucha, můžeme říct, ve které části těla se projevil nebo se pravděpodobně vyvine určitý symptom. Takto odpovídá například nerv dolní výdutě vzestupného tračníku hypofýze, žláze duševní a tělesné harmonie. V této výduti jsou často uhnízdění paraziti (červíci), kteří způsobují pokles nebo zánět této výdutě, což je snadno rentgenologicky prokazatelné. Opakovaně bylo dokázáno, že tento stav způsobuje duševní poruchy a často tělesnou nevyrovnanost, na příklad epileptické záchvaty. Tyto aspekty budou podrobněji probrány v kapitole o zácpě.

 

     Jiné nervy končí na ploskách nohou. Sestavil jsem přehlednou tabuli plosek nohou - "Léčba pomocí reflexních zón na nohou" - , do které jsem zakreslil různé části těla, kterým můžeme poskytnout pomoc a uvolnění tlakem na uvedené body.

 

     Jedna z mých žákyň použila tuto tabuli s vynikajícím úspěchem, když si myslela, že její otec dostal srdeční záchvat. Tlačila na bod na plosce jeho nohy, který podle tabule měl spojení se srdcem, ale nedosáhla žádného účinku. Potom zatlačila na bod, který má spojení s tlustým střevem ležícím pod srdcem a "srdeční záchvat" zmizel, protože odešla spousta plynů ústy a střevem. Napjaté nervy způsobily zúžení některé střevní výdutě, takže mohlo dojít k nahromadění plynů a tato enormně nafouklá část střeva vyvinula tlak na nervy a svaly a ovlivnila činnost srdeční. Když došlo k uvolnění nervů, mohly plyny odejít a srdeční činnost se mohla normalizovat.

 

     Hlavní nervové centrum těla leží na spodině mozkové, ve tkáni přesně nad týlem, která se nazývá prodloužená mícha (medulla oblongata). Odtud se rozprostírá do celého těla. Skládá se ze dvou částí. Z vegetativního nervového systému a z centrálního nervového systému, který je tvořen mozkem a míchou s mnoha svými větvemi. Vegetativní systém vykonává především příkazy nervových center. Ovlivňuje naše dýchání, reguluje teplotu našeho těla, obsah vody v organizmu, zažívací ústrojí, rozložení krve v těle, napětí krevních a lymfatických cév a mnoho jiných činností.

 

     Centrální nervový systém je nervová pleteň, kterou tvoří mozek a mícha. Odtud se rozprostírá do celého těla až ke kůži. Jestliže se píchnete do prstu, vyšle příslušný nerv signál k jinému nervu v míše. Tento předá vjem dalšímu nervu v míše, nervu "motorickému", který stimuluje svaly, a tím zařídí, že odtáhnete rychle prst od místa nebezpečí. Jiný nerv pohybuje vašima očima, abyste mohli kontrolovat, co se děje a další nerv vyrozumí mozek, abyste se zeptali, co mám teď jako první věc udělat. Udělejte si tento pokus: polkněte a dávejte pozor, jak se zvedá čípek a uzavírá dýchací trubici, zatím co se otevírá záklopka hrtanová - viz obrázek:

 

 

     Nervy se podílejí na každém tělesném pohybu a činnosti. Mimoto způsobí poplach, jestliže není v organizmu něco v pořádku, i kdyby to bylo třeba zdánlivě nedůležité - jako například když přijdeme domů podrážděni, protože jsme se přepracovali (mimochodem řečeno, jestliže říkám "my" tak nemyslím ani vás, ani sebe, protože my nejsme nikdy podrážděni). Toto podráždění nás vnitřně stáhne, jakoby "zauzlí", obyčejně v krajině solárního plexu, který reaguje jako první na zevní podmínky, kterými se necháváme ovlivnit. Jestliže se naučíme kontrolovat svůj solární plexus, udělali jsme na cestě k omládnutí velký krok dopředu.

 

     Rád bych vám popsal dobrý cvik, kterým se naučíte "pociťovat" napětí solárního plexu:

     Pohybujte břichem několikrát dopředu a zpět. Vyprázdněte plíce tím, že silně vydechnete se zaťatými zuby, přičemž současně vtáhnete břicho (nebo bránici). Uvolněte se na několik vteřin a opakujte cvik, když jste se předtím zhluboka nadechli. Cvik opakujte několikrát, i když máte dojem, že vám vaše nervy dělají těžkosti.

     Jestliže trpíme bolestmi hlavy, jsou to nervy, které zvoní na poplach: mělo by se stát něco rozumného, aby se uzdravilo to, co není v našem organizmu v pořádku. Vezmeme-li si například Aspirin, umrtvíme nervy a utlumíme alarm. Je to něco podobného, jako kdybychom přestřihli vedení zvonku u domovních dveří, protože přišel soused, aby nám oznámil, že nám hoří dům.

     Všechno co použijeme proti bolestem, umrtví nervy. Dalo by se to akceptovat, kdyby se jednalo o získání přechodné úlevy, ale kdybychom také udělali něco pro odstranění příčiny a postarali se také o odstranění medikamentu z těla. Bolesti hlavy jsou obyčejně známkou nadměrného ucpání tlustého střeva odpadem, nebo dokonce známkou přítomnosti jedů v krevním oběhu, které byly absorbovány ze střeva.

 

     Vyšetřil jsem tisíce případů bolestí hlavy. To, že tlusté střevo způsobuje nejčastěji bolesti hlavy, tkví v tom, že lidé neberou souvislost bolestí hlavy s tlustým střevem vážně.

     Bolesti zubů jsou dalším varovným signálem nervů, že tělo potřebuje důkladné vyčištění a ne vytržení zubu. Zuby potřebujeme tak dlouho, dokud žijeme. Na základě svých dlouholetých zkušeností jsem pevně přesvědčen o tom, že každý, kdo uposlechne rady a nechá si kvůli artritidě, revmatismu a jiným chorobám vytrhat zuby, obdrží to, co si zasloužil, protože nepoužil mozku, který nám Stvořitel vložil do lebky. Toho, kdo je se svými falešnými zuby opravdu šťasten, musím teprve najít.

 

Novinky

 

     Jeden z nejubožejších lidských vraků, který jsem kdy viděl, se zúčastnil jednoho z mých seminářů v San Francisku. Když narukoval k námořníkům, byl robustní, silný, zdravý, mladý muž.

     Podle platných medicínských předpisů u námořnictva byl očkován. Tak jako u stovek, ne-li tisíců, ostatních nešťastných obětí, zruinovaly tyto injekce úplně jeho zdraví a byl dopravován od jedné kliniky ke druhé, až skončil v San Francisku.

     Zde se zjistilo, že už bylo vykonáno všechno, co se dalo udělat a všechno, co se udělalo, zhoršovalo neustále jeho stav. Nakonec řekly "kapacity", které ho zevrubně vyšetřily: "Zkusme mu vytrhnout zuby, třeba to pomůže." Do té doby byly zuby snad jediná část těla, která se nezačala rozpadat.

     Krátce po té, co mu byly vytrženy zuby, ztratil skoro schopnost mluvit a sotva chodil. Svalová koordinace fungovala jen z poloviny, a to ho vyčerpávalo a dělalo bezmocným.

     Jsem přesvědčen, že i vy znáte takové případy, protože vojenské a námořnické nemocnice jich mají tolik, že neví, kam s nimi. Jeden z nich byl tedy před deseti léty poslán Klinikou pro veterány ke mně. Když přišel do mé praxe, byl tak nervózní a vyčerpaný, že sotva přešel místnost, aby se posadil. Podle chorobopisu měl rakovinu a podle našich vyšetření jsem usoudil, že rakovina může pocházet z očkování v armádě. Byl tak vážně nemocen, že byl sice poslán ke mně, ale současně byla vyrozuměna rodina, aby se připravila na všechno.

     Bylo mu 28 let, byl příliš mladý, než aby zemřel a on chtěl žít. Okamžitě přestal jíst zvláště na měkko vařenou potravu, která mu byla na klinice naordinována. Začal jíst "zakázané" syrové ovoce, saláty a zeleninu, potraviny, před kterými byl varován. Pil denně dva až tři litry čerstvých syrových šťáv: Téměř dva litry z nich byla šťáva z karotky.

     První tři až čtyři týdny absolvoval denně výplach střev, které se později zredukovaly na dvakrát týdně. Denně se slunil a od dubna při tom ležel na zeleném trávníku. Svěřil jsem ho potom do péče jednomu lékaři, který jednal podle mých pokynů a denně mně informoval o jeho pokrocích.

     Na podzim byl schopen jít do zaměstnání. To bylo asi před deseti lety. Před několika týdny se objevil v mé praxi zdravý a čilý a nevypadal ani o den starší než rok po našem prvním setkání, kdy jsme se naposledy viděli. Byl to mladý muž, který chtěl žít a zůstat mladým. Změnil svoji výživu a životní zvyklosti s neotřesitelnou rozhodností se uzdravit a vybudoval si znovu svůj nervový systém k nejvyšší spokojenosti.

 

     Zjistil jsem, že očkování všeho druhu jsou pro nervový systém škodlivá. Jsou však bezesporu "na místě", jestliže chceme dosáhnout degenerace a předčasné senility.

     Používám zdravý lidský rozum, který mám od Pána Boha k dispozici. Odečtu vždycky devadesát procent z toho, co se mi "lékařsky doporučuje", především tenkrát, jestliže se to nabízí zdarma. Nemusíme-li něco zaplatit, pak to zaplatí nemocenská pojišťovna, nebo město, nebo okres, nebo vláda a to z daní, které jsme společně nashromáždili. Výrobci léčiv dostanou své peníze vždycky. Viděno dlouhodobě - platíme však všechno sami. Nepřijímejte proto nic jako samozřejmost, ani to, co říkám já, aniž byste předtím nevyzkoušeli, co pro vás udělá příroda. Potom poznáte pravdu plynoucí ze zkušenosti. Naučme se podrobit své nervy za každých okolností své vlastní kontrole. Tím můžeme získat sebevědomí a sebejistotu, nutné k omládnutí. 17

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze