Pohlavní žlázy - mužské

Rozmnožovací orgány a jejich vliv na tlusté střevo

MUŽSKÉ ORGÁNY: VARLE (testis)

 

     Varle je mužská pohlavní žláza, která odpovídá ženskému vaječníku. Produkuje spermie, které mají za úkol oplodnit vajíčko.

 

     Spermie je proti vajíčku velmi malá. Protože je živým organismem, je schopna samostatného pohybu, kterým se přibližuje nebo vniká do vajíčka.

 

     Podíváte-li se na obrázek s průřezem pánevní krajiny, uvidíte jak blízko je uložená prostata (předstojná žláza) u konečníku a pochopíte, jak důležité jsou střevní výplachy, které zabraňují stagnaci stolice a jiných odpadových látek v konečníku.

 

     Ucpání tlustého střeva v této oblasti může tlakem na prostatu vyvolat prostatické potíže, nebo potíže varlat.

 

     Napadá mně případ jednoho italského dělníka, jehož varlata byla zvětšená téměř do velikosti míče na rugby a jeho prostata byla zanícená. Toto onemocnění mělo bezpochyby spojitost s lahodnými pizzami, které mu připravovala jeho paní a které bohatě zapíjel vínem.

 

Měl strach jít k lékaři, protože se bál operace, která postihla jeho příbuzného se stejným onemocněním. Protože mluvím italsky, mohl jsem ho přesvědčit o nutnosti střevních výplachů. Za dva nebo tři měsíce přišel spontánně zase ke mně a vyžadoval další tucet výplachů. Asi za 18 měsíců byla jeho varlata téměř normální a prostatické potíže zmizely.

-----------------------------------------

 

Novinky

 

Rozmnožovací orgány a jejich vliv na tlusté střevo

PROSTATA (žláza předstojná) 

 

     Slovo prostata je anatomický odborný výraz, odvozený od řeckého slova „prostates“, které znamená představený, přednosta. Prostata, která u muže leží mezi konečníkem a krčkem močového měchýře, je složená částečně ze svaloviny a částečně ze žlázy Produkuje hustý, mazlavý sekret, který odevzdává do močové roury vývody umístěnými na její spodině. Močovou rourou se jednak odvádí moč z močového měchýře a jednak slouží pohlavním účelům.

 

     Uložení prostaty mezi močovým měchýřem a konečníkem by mělo nutit muže dbát na to, co tělu dodává. Mezi kvasícími a hnijícími odpady v tlustém střevě na jedné straně a mnohými škodlivými substancemi, které se dostávají do ledvin a močového měchýře, na straně druhé, nacházejí dvě nemoci - zánět a rakovina - kterým prostata často padne za oběť, perfektní živnou půdu. Zánět může tak zúžit močovou rouru, že se močení stane bolestivým. Při zhoršení tohoto stavu nejde močový měchýř někdy vůbec vyprázdnit. Mluvíme o prostatitidě.

 

     Nedbáme-li na vnitřní čistotu, může být prostata napadena i rakovinou. Hněv, stres, starosti, zlost, strach a mnoho jiných podobných stavů dělají nejen prostatu náchylnější k nemocem.

 

     Měli jsme jednoho mladého přítele, otce tří dětí, bylo mu něco přes třicet, který měl neustále strach, že neuživí rodinu. Pracoval až příliš těžce, bez přestávek. Svůj strach ukrýval před ostatními, hlavně před svojí ženou. Staral se v mezích možností o správnou výživu a i sebe. Zbytečně. Jeho prostata se zanítila a dostal rakovinu. Žena ho přinutila - proti jeho vůli - jít do nemocnice, kterou opustil na cestě k věčnému odpočinku. Podle lékařů zemřel na rakovinu, podle mne na svůj negativní duševní postoj.

 

     Jak pravdivé je rčení „člověk je takový, jak myslí“!

 

     Střevní výplachy jsou pro prostatu první obrannou linií, protože brání hromadění odpadových látek v tlustém střevě a tím jeho ucpání. Je to příliš závažné téma, než abychom se jím zabývali jen povrchně. Nedovedeme si ani představit fatální důsledky nemocí, které se mohou objevit, nedosáhneme-li mít pravidelnou stolici.

 

     Tato houževnatost není žádný fanatismus, je dobrá a rozumná. Zanedbáme-li tuto záležitost a dosáhneme bodu, od kterého není návratu, potom je pozdě si přát „...měl jsem být tenkrát pozornějším“. Nedostatečná prevence může být osudnou.

-----------------------------------------

 

Prostata

reguluje tekutost spermatu a výrobu spermií. Je-li zdravá, povzbuzuje pohlavní pud, je-li však nemocná, vyvolává impotenci.

 

     Asi 40 procent mužů, kteří dosáhli padesátky; je postiženo prostatickými potížemi. Prostata je základní princip, jádro a esence mužského pohlavního života. Muži měří svoji mužskou sílu a mužnost podle rozsahu jejich pohlavních reakcí. Všechno, co jejich mužské pudy podkopává nebo oslabuje, zapříčiňuje strach, zděšení a neklid.

 

      Prostata je svalově-žlázový orgán velikosti vlašského ořechu, který je podobný hlíze a který obepíná začátek močové roury.

 

     Uprostřed prostaty probíhá asi půl centimetru široká, tak zvaná prostatická část močové roury, která přechází přímo do močového měchýře. 

 

     Prostata je žláza s vnitřní a zevní sekrecí. Vylučuje tekutinu, která podporuje aktivitu spermií. Mužská zárodečná buňka, spermatozoid, se vyvíjí ve varlatech, je klidná a bez pohybu, skladuje se v semenných váčcích (vesiculae seminales), aby vyčkala uzrání. Jakmile přijde sperma do styku s prostatickým sekretem, oživne. Směs prostatického sekretu se spermiemi dává oplodnění schopné sperma.

 

     Prostatický sekret má mimoto za úkol "mazat" močovou rouru a chránit ji před možným drážděním protékající močí.

 

     Dalším úkolem prostaty je regulovat průtok moče, drží močovou rouru uzavřenou, dokud se močový měchýř plní. Když se dostaví pocit k močení, uvolní prostata východ močového měchýře, a když je měchýř prázdný, odstraní stahy prostatické svaloviny poslední zbytky moče z močové roury.

 

     Každé onemocnění prostaty vede zřejmě nejdříve k poruše kontroly moče v močovém měchýři a má na svědomí komplikace a trapné příhody.

 

     Rozmnožovací funkce prostaty spočívá v tom, že umožňuje oplodnění. 

     Jestliže je prostatická část močové roury zanícená, ztrácí muž kontrolu nad ejakulací a ejakulát má krátkou životnost.

 

     Jedna z hlavních příčin prostatických potíží je úmyslné zadržování moče. Pro svaly a žlázu je to nadměrná zátěž, která vede k zánětům a k jejich pozvolnému ochabování. Nevyprázdní-li se močový měchýř hned při prvním nucení na močení, stoupá značně tlak v měchýři a to pak vede ke změnám prostaty.

 

     Pohlavní choroby se staly velkým problémem na celém světě, takže zejména mladí lidé by měli být před jejich následky varováni. Měli by dbát na svoje zdraví. Promiskuita nepřináší štěstí a nemůže vést k zářícímu zdraví.

 

     Protože tlusté střevo leží v blízkosti prostaty, bylo by dobré si ho všímat a varovat se zácpy. Nahromadění stolice v tlustém střevě vede snadno k zvýšení tlaku v  prostatě, a tím k porušení jejích funkcí.

 

     Zjistil jsem, že zvyknout si vypít denně půl litru směsi karotkové a špenátové šťávy a podle možnosti půl litru směsi karotka - řepa - okurka je velice užitečné a zabrání zácpě a potížím s močovým měchýřem.

 

     Jestliže se staráte, aby vaše žlázy a orgány pracovaly bez závad, pak jste pokročili na cestě k zářícímu zdraví o pěkný kus dopředu. Dovolte mi vložit sem jednu otázku: Nebylo by lepší cvičit se v sebedisciplíně a v sebeovládání po stránce tělesné a duševní a tím předcházet nemocem, které by mohly zbytek vašeho života zruinovat a proměnit v horor?

 

     Myslete na to, aby každému činu předcházela myšlenka. 3

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze