19-8. Pohlavní žlázy

Sledování video textu

 

    

    

     Pohlavními žlázami se nazývá skupina žláz uložených v podbřišku, která má silný vliv na tělesný a duševní život člověka. Jejich vliv je tak mocný, že slouží jako milíř pro rozdělení úseků života na dětství (kdy jsou žlázy ve vývoji), dospělost (kdy dosáhly stadia plodnosti) a stáří (když jejich rozmnožovací schopnost přestala).

 

     Rozdělení života na tyto úseky je sice zcela všeobecné, ale musíme si uvědomit, že civilizace omezila dobu trvání lidské plodnosti. Dnes je doba lidského života všeobecným chyběním pohlavní výchovy doma i ve škole úplně zkreslená. Rozmnožovací schopnost člověka se zmenšuje jeho stravovacími návyky a stylem života na jedné straně a nevázaností s chybějícím sebeovládáním na straně druhé.

 

     Kdyby se muži a ženy naučili, že zdrženlivost a sebeovládání spolu s vynecháním denaturované potravy, jim pomohou zregenerovat tělo a znovu získat sílu a mládí, pak se naučili jednu důležitou lekci o omládnutí. Jestliže chceme omládnout jen z vlastní zištnosti, pak dosáhneme spíše urychlení senility. Jenom tenkrát, jestliže chceme omládnout, abychom vedli užitečný a inteligentní život, můžeme mít z této knihy užitek a načerpat z ní potřebné znalosti.

 

     Přede mnou leží poznámky jedné z mých žákyň. Jsou asi pětadvacet let staré. Bylo jí tenkrát asi pětačtyřicet a poprvé se provdala. Její manžel měl dost přes padesát a ona vypadala asi stejně stará jako on. Přáli si dítě, ale jejich lékař se této myšlence smál. Říkal, že je příliš stará, aby měla dítě a i kdyby otěhotněla, nepřežila by toto trápení.

     Začala studovat zásady učení o přirozeném zdraví a přenesla je do praxe. Dodržovala tyto metody takřka s náboženskou oddaností. Za dva roky mi oznámil její muž, že je těhotná a dělal si velké starosti. Žili v trýznivém čekání a dodržovali syrovou stravu přísněji než kdy jindy. Paní pila každý den skoro litr a půl karotkové šťávy, půl litru šťávy z karotky a špenátu, půl litru šťávy z karotky, červené řepy a okurek a ještě půl litru směsi karotka - celer - petržel - špenát.

     V předurčený den přišel lékař pro případ komplikací s chirurgem a ještě jedním kolegou. Rodička měla malé bolesti a odmítala jakékoliv umrtvení. Když si ho později přála, neúčinkovalo už a porod proběhl lehce a přirozeně, jak to má být. Všichni přítomní byli velmi překvapeni. Viděl jsem rodiče s jejich synem dva roky později. Byl to výstavní exemplář zářícího dítěte a rodiče nevypadali ani o den starší než ve svatební den. Naučili se, jak omládnout. 

 

Novinky

 

     Potraviny, které škodí pohlavním žlázám, jsou nejen cukr, škrob a alkoholické nápoje, ale také kořeněná, pepřená jídla.

     Pohlavní žlázy spolupracují úzce s epifýzou, hypofýzou, štítnou žlázou a nadledvinkami. Všechny tyto žlázy se podílejí na produkci "pohlavních hormonů". Pokud ovládáme své myšlenky a city, trénujeme i tyto žlázy, aby ovládaly naše sexuální impulzy a chování.

 

     Pohlavní žlázy hrají významnou roli v omlazovacím programu a reagují obdivuhodně na myšlenkové podněty, ale také na správnou potravu.

 

     Každý druh masa provokuje pohlavní žlázy nezdravým způsobem. Dráždí nadměrně to tělesné a zdůrazňuje to zvířecí v člověku. Znám jednoho muže, který se po léta stravoval přísně syrovou potravou a byl velice zabrán do filozofie duševna na vyšší úrovni vědomí. Byl velice mužný typ a svým studiem se vyvinul k vysoce spirituální osobnosti. Jednoho dne poznal ženu a došlo ke vzniku silného vzájemného vztahu.

     Byla dobrá kuchařka a on se brzy přizpůsobil jejím jídelním zvyklostem, jedl maso a potraviny obsahující škrob. Netrvalo dlouho a jeho vysoce duševně orientovaná povaha byla přemožena animálními chtíči. Tuto svou přeměnu ospravedlňoval vysvětlením, že muž potřebuje maso, aby zůstal při síle.

     Tato změna se zakrátko projevila i na jeho zevnějšku. Za rok nebo dva ztratil všechnu dříve získanou podstatu pro svou energii a vitalitu a stáří ho začalo poznamenávat. Dnes vypadá starší než je a když jsem se ho zeptal, proč se nevrátí k našemu způsobu života, odpověděl, že jeho paní neuznává syrovou stravu!

 

     Nemá cenu přesvědčovat lidi proti jejich vůli. Jestliže je uchvátily přechodné radovánky a vzrušení tohoto života, a jestliže nepřemýšlejí o jejich účincích na lidské tělo, potom je necháme sklidit to, co zaseli.

     Jednoho dne, až hodně vytrpí, možná pochopí, že se musíme vzdát všeho, co vede ke stárnutí, senilitě a degeneraci těla a duše - chceme-li omládnout. 17

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze