2. Zdravé střevo - klíč ke zdraví

Sledování video textu

 

 

     Dávejte si na svoje tělo dobrý pozor! Je to dům, ve kterém žijete. Analogicky to přesně odpovídá domu, ve kterém bydlíte. To nejmenší, co váš dům nebo byt potřebuje, je pravidelná péče, nebo začne zatékat střechou, ucpe se vodovodní potrubí, usídlí se mravenci nebo červotoči a vůbec začne se objevovat s postupem času spousta, z počátku malých, škod. Podobně je to s vaším tělem. Všechny funkce a všechny aktivity našeho těla, ve dne v noci, ať tělesné nebo duševní, závisí na naší vnitřní a zevní „péči o tělo“.

 

     Druh a kvalita potravy, kterou jíte, má vitální význam. Dobrá výživa neregeneruje jen buňky a tkáně vašeho těla, ale ovlivňuje také vylučovací procesy, kterými se z vašeho těla odstraňuje odpadové a škodlivé látky, aby se zabránilo jejich rozkladu formou kvašení a hniloby. Jestliže odpadové produkty v těle zůstávají a hromadí se, není potom možné dosáhnout dynamického zdravotního stavu.

 

     Vyloučení nestrávené potravy a jiných odpadových látek je stejně důležité jako dobré trávení a správný příjem potravy, neboť v důsledku nahromaděné, nevyloučené stolice a odpadu, musí nevyhnutelně dojít k toxémii - otravě krve. Většině lidí není jasné, že odpadové látky, které se z těla dokonale neodstraní, vytvářejí v tlustém střevě tolik kvašení a hniloby, že jejich hromadění vede k latentnímu churavění.

 

 

HLAVA, HRUDNIK A BŘICHO

 

SMRT SÍDLÍ VE STŘEVĚ

     To není jen řečnický obrat, to je realita.

 

     Význam problematiky tlustého střeva jsem si uvědomil, když jsem byl ještě velmi mladý. Byl jsem na návštěvě u tety ve Skotsku, když jednoho rána, nečekaně zazněl domem pronikavý křik z obývacího pokoje. Tam se svíjela na zemi v bolestech moje náctiletá sestřenice. Přivolaný lékař vysvětlil, že se musí jednat o prasklé slepé střevo. Byla ihned, za doprovodu lékaře, převezena do nemocnice, ale za několik hodin zemřela. Lékař nám řekl, že neví, proč k perforaci apendixu došlo. Od tohoto dne bylo střevo jádrem mého dlouholetého výzkumu.

 

 

 

Novinky

 

 

VAŠE TLUSTÉ STŘEVO A VAŠE STRAVA

      Vaše tlusté střevo nemůže správně pracovat, jestliže jíte průmyslově nebo i domácky „zpracované“, pečené a vařené potraviny, denaturované produkty ze škrobu a cukru, nebo nadměrně solíte, a to i tenkrát máte-li dvě až tři stolice denně! Takové potraviny nemohou dodávat stravu svalům, nervům a buňkám střevní stěny, tlusté střevo není vyživováno a zpravidla hladoví. Vyhladovělé tlusté střevo může propustit sice množství fekálií, ale je neschopné provést řádně zažívací a vstřebávací procesy.

 

     Lidské tělo musí být vyživováno, aby zůstalo na živu. Buňky a tkáně, ze kterých je složeno, jsou živé organizmy s obdivuhodnou mírou odolnosti, elasticity a regenerační schopností. Aby se buňky a tkáně mohly zase zotavit a posílit, musí se jejich potrava skládat ze živých, nezpracovaných elementů. Existují také potraviny, které mají za úkol přispět k vyloučení opotřebovaných buněk.

 

     Vláknina, která je pro správné a dokonalé strávení naší potravy velmi důležitá, je potřebná jak v tlustém, tak v tenkém střevě. Vláknina musí být ovšem složená z vláken SYROVÝCH potravin. Když se vlákna pohybují tenkým střevem, jsou obrazně řečeno, „nabitá“ a v tomto stavu velmi užitečná pro činnost v různých oddílech střeva. Tlusté střevo nepřevezme jen nestrávené zbytky naší potravy, ale přizpůsobí se vláknině, na které je závislé, a použije ji jako „střevní metlu“.

 

     Jsou-li minerální látky z potravin nasyceny olejem nebo tukem, nemohou být zažívacími orgány správně zpracovány a přejdou jako odpad z tenkého do tlustého střeva. Mimoto se musí tělo zbavit tlustým střevem spousty opotřebovaných buněk a tkání.

 

     Při procházení stravy tělem zanechávají potraviny na vnitřní stěně tlustého střeva hlenovitý povlak, podobný omítce na stěně. Časem může tento povlak pozvolna zesílit a obsah střeva, který je vylučován za takových podmínek, obsahuje mnoho nestrávené potravy, kterou tělo málo, nebo vůbec nemůže využít.

Následkem je vyhladovění, které si neuvědomujeme, které je však příčinou předčasného stárnutí a senility. Naše dnešní civilizace spočívá na principu finančního zisku. V zásadě není na finančním zisku nic špatného. Věc vypadá však docela jinak, jestliže se to děje na úkor našeho zdraví.

 

Pěchujeme-li do našeho těla „mrtvou“ potravu
a současně se nestaráme o dokonalé vyloučení odpadových látek,
dostaví se, jako bezprostřední následek - nemoc.

 

 

 

TLUSTÉ STŘEVO - ČISTIČKA TĚLA

     Tlusté střevo je přirozenou živnou půdou pro bakterie. Účel a úkol bakterií je zabránit vzniku toxického stavu v tlustém střevě. Jedy se neutralizují a rozkládají. Existují však dva druhy bakterií, za prvé ty zdravé „mrtvoly požírající“ Coli-bakterie a za druhé patogenní (nemoci způsobující) bakterie. Ve zdravém střevě drží „mrtvoly požírající“ bakterie patogenní pod kontrolou. Jestliže se však v tlustém střevě vyvine příliš mnoho kvašení a hniloby, protože nedbáme na jeho čistotu, mohou se patogenní, nemoci způsobující bakterie, rozšířit a následuje nemoc. Odpadové produkty se musí bezpodmínečně dostat z těla ven. Za tímto účelem je vaše tlusté střevo vybaveno účinným vylučovacím systémem. Účinným je tenkrát, je-li sám v bezvadném stavu, to znamená, že jeho práce odpovídá vašemu tělesnému stavu.

 

 

     Ta nejlepší jídla nejsou lepší než ta nejhorší, jestliže je „čistička“ ucpaná odpady a produkty vznikajícími při rozkladu. Jíme-li dvě, tři nebo více jídel denně je nemyslitelné, aby se v tlustém střevě nenahromadily nestrávené zbytky a konečné produkty strávené potravy. V tlustém střevě se nehromadí jen odpad z potravin, ale také miliony vysloužilých, odumřelých buněk.

 

     Tyto buňky jsou mrtvé bílkovinné látky, které jsou vysoce toxické, jestliže kvasí nebo zahnívají. Jistě znáte odpuzující zápach mrtvých zvířecích těl, která se začínají rozkládat. Buňky a tkáně v našem těle podléhají stejnému rozkladu, jestliže dovolíme, aby zůstaly déle v tlustém střevě, než je nutno.

 

     Vlastním účelem tlustého střeva jako vylučovacího orgánu je posbírat ze všech částí těla pomocí peristaltiky jeho svaloviny vyloučit všechny jedovaté, kvasící a hnijící odpadové látky. Jednoduše řečeno: tlusté střevo je čistička našeho těla. Přírodní zákony zachování a hygieny vyžadují, aby byla pravidelně čištěna, aby nedocházelo k chorobám.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze