8. Ochrana před pesticidy a postřikovými látkami

Sledování video textu

 

 

     O účinku pesticidů na naše potraviny existuje jedna méně známá skutečnost, které by dnes mělo být věnováno daleko víc veřejné pozornosti. Zjistil jsem, že kvůli pesticidům a postřikům může být konzumace ovoce a zeleniny škodlivá. Vláknina těchto potravin tyto jedy ukládá. Enzymy a molekuly na ně reagují alergicky (přecitlivěle).

 

     Je dobře známo, že nedostatek účinných látek v přírodních potravinách, případně jejich nerovnováha, je v přímé souvislosti s nedostatky v půdě, ve které byly tyto produkty vypěstovány.

 

     Jestliže je půda, ve které pěstujeme ovoce, saláty a zeleninu, denaturovaná chybným kompostováním nebo hnojením, resp. jejich neodborným použitím, trpí všechny produkty, na této půdě vypěstované, nedostatkem živých, účinných látek, a to přímo úměrně k nedostatkům živin v této půdě.

 

     I na půdě nejlepší kvality vnikají postřiky a pesticidy do rostlin a jejich kořenů a jsou vlákninou a kořeny absorbovány. Rostliny dále rostou a prospívají. Ne proto, že byly pohnojeny, ale přesto, že byly pohnojeny. Proč? Protože enzymy a molekuly plní dále svoji úlohu, i když je vláknina prosycena jedy.

 

     Teď vyvstává otázka, jak dostaneme enzymy a molekuly z našeho ovoce a zeleniny, aniž bychom použili jedy zatíženou vlákninu? Enzymy a vitaminy jsou konečně ty výživné vitální látky, které bychom chtěli. Vláknina nemá prakticky žádnou výživnou hodnotu.

 

     Odpověď je jednoduchá. Během rozmělňování ovoce a zeleniny se rozruší buňky vlákniny a uvolní se účinné látky. Výsledkem je kaše, která je téměř tak jemná jako povidla. Tyto účinné látky jsou tak citlivé na jedy, jako olej na vodu, proto se nesmíchávají rády s postrouhanou vlákninou.

 

Novinky

 

     Jestliže se tato kaše protlačí vhodným sítem, oddělí se zřetelně šťáva, obsahující enzymy a molekuly; od vlákniny prosycené jedy.

 

     Našel jsem tedy odpověď na otázku, jak zabránit tomu, abychom nebyli poškozeni jedy, kterými jsou naše potraviny zamořeny.

 

     Jestliže používáte odšťavovač Champion, neznamená to, že se nemají používat odšťavovače založené na principu centrifugy. Je sice dokázáno, že odstředivá síla nemůže extrahovat všechny enzymy a molekuly, avšak použitím filtru v přístroji se zabraňuje mísení extrahované šťávy s vlákninou. Můžete si tedy připravit šťávu, která je téměř oproštěná od vlákniny zamořené jedy.

 

     Mixér není vhodný k extrahování šťáv. Pokrájí sice ovoce a zeleninu tak jemně, jak si přejeme, ale v kaši je obsažena celá vláknina. Mixér používáme v kuchyni jen k přípravě omáček, dezertů atd.

     Při volbě ovoce, salátů a zeleniny, jakož i ostatních potravin, nakupujeme vždycky tam, kde se nabízí nejčerstvější a nejlepší zboží, nejlépe v obchodech s biologickými potravinami.

 

Nakupujeme vždycky podle kvality.

 

Neexistuje náhrada za kvalitu, za žádnou cenu.
I když jsou výdaje vyšší s výhledem do budoucna,
je to nejen jistější,
ale i lacinější.

 

 

předchozí   …   další

Upozornění

Je pochopitelné, že při závažných onemocněních je lékařská pomoc nevyhnutelná a omezit se v takových případech na léčení svépomocí může být životu nebezpečné. Rady a doporučení, se kterými se setkáte na těchto stránkách, tedy v žádném případě nemají nahradit lékaře. Jejich cílem je spíše prevence různých onemocnění rozšíření všeobecných znalostí a informování o významu přírodních léčivých sil, aby si čtenář v případě potřeby mohl sám pomoci jednoduchými a přirozenými prostředky. Autoři nemohou ručit za následky vyplývající ať už ze správného, či nesprávného použití metod a receptů, které jsou prezentovány.


Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze