> Destilovaná voda

 

Voda je důležitá pro zářící zdraví

 

     Lidé, kteří pijí správné tekutiny (destilovanou vodu a šťávy z čerstvého ovoce a zeleniny) ve správném množství, mají lepší krevní oběh. Je to velmi důležité pro dobré zdraví a dlouhý život.

     Podle našeho názoru přispívá čistá voda ke zlepšení duševních sil a schopností mozku. Jsme přesvědčeni, že proto můžeme lépe myslet, člověk má 15 miliard mozkových buněk, které se skládají ze 70% z vody! Dále se domníváme, že vysloveně nervózní člověk anebo takový, který je v důsledku svých starostí a problémů duševně zmatený, jednoduše zapomíná pít dostatečné množství vody nebo jiných tekutin. Místo toho konzumuje alkohol, čaj, kávu a colu. Tím však zhoršuje své stavy nervozity. V jeho žaludku se zvyšuje tvorba kyselin, které nemohou být zředěny potravou nebo vodou. Ve vrcholném stádiu nervozity a deprese trpí takový člověk také přebytkem žaludečních kyselin, tlakem u srdce, nadýmáním a jinými obtížemi. Místo toho, aby tito lidé pili dostatečné množství vody, dopují se aspirinem, cigaretami a jinými stimulačními prostředky. Připomeňme si, že nervy potřebují dostatečné množství vody, aby mohly bezvadně a bez potíží fungovat. Můžeme se přesvědčit doslova o tom, že je možné trpět „hladem po vodě". Seznámíme vás nyní se způsobem, jak si sami dopomoci k dobrému zdraví - cestou konzumace přírodních tekutin. Hlavně z tohoto důvodu jsme knihu napsali. Chceme, abyste získali potřebné znalosti, jak vybírat správný druh a množství tekutin, které vaše tělo tak nutně potřebuje.

     "Zveme vás, abyste se potěšili darem přírody - zářícím zdravím. Voda je nejlepším nápojem pro moudrého muže!"

Henry David Thoreau

 

     Čerstvé ovoce a zelenina pomáhají vaše tělo lépe zásobovat potřebným organickým sodíkem. Zároveň s těmito potravinami dodáte vašemu tělu čistou destilovanou vodu.

     Nenajdete čistější nápoj, než je nefalšovaná, čerstvá ovocná a zeleninová šťáva a destilovaná voda.

     Voda, obsahující anorganické látky, způsobuje „zkamenění" lidí.

Když jsem byl ještě malý chlapec, brával mne otec spolu s ostatními dětmi z našeho domu ve Virginii do cirkusu Barnum do Washingtonu. Pro farmářského chlapce to byl tehdy velký zážitek.
Po velkolepé cirkusové podívané v obrovském stanu jsme navštívili „vedlejší stan", kde byla vystavena všelijaká monstra. Byli tam tlustí muži a ženy o váze až 600 liber, dále trpaslíci, obři, dáma s knírem, opičí muž a další. Ale pro mne nejvíce fascinující obludou byla „zkamenělá" žena. Ležela na posteli a mohly se do ní skutečně zatloukat hroty a hřebíky. Byla tak plná artritidy a kyselinových krystalů, že už neměla v těle vůbec žádný cit. Ležela tam ztuhlá a bezmocná. Mohla pohybovat jen očima. Tato žena trpěla úplnou ztuhlostí kloubů - to znamená, že v jejím těle nebyl jediný kloub, který by byl schopen pohybu. Všechny nervy jejího těla byly ochromené a mrtvé. Průvodce nám řekl, že se tato žena narodila v Hot Springs (horké prameny v Arkansasu). Zkamenělá žena byla pro mne tehdy velkou záhadou. Ale dnes již ne! Voda v Hat Springs je jednou z nejtvrdších v USA. Znám její analýzy. Koncentrace uhličitanu vápenatého, draselného a horečnatého byly velmi vysoké. Ubohá žena se stala obětí anorganické vody. Její orgány neměly dost síly, aby anorganické látky vyloučily, takže ty se usazovaly v jejích kloubech.
Byl to přirozeně výjimečný případ. Viděl jsem ale mnoho případů artritidy, kdy nemocní byli zcela zmrzačení a naprosto bezmocní.
V USA žije v současné době přes 20 milionů lidí, kteří mají artritidu od nejlehčího až po nejtěžší stupeň.
Na světě existují tisíce nemocnic, operace jsou prováděny po celých 24 hodin. Mnozí pacienti musí být operováni proto, aby jim mohly být vyjmuty kameny z močového měchýře, ledvin či žlučníku. Budete i vy příště na řadě?

 

Zbytnění kostí a zvápenatění kloubů

     Často musí být lidé operováni, aby jim mohla být odstraněna zbytnění (hypertrofíe) kostí a vápenné usazeniny v kloubech. Tyto inkrustace jsou nerozpustnými usazeninami, které přicházejí do tkáně konzumací vody, která obsahuje anorganické látky. K tomu se řadí soli, kyselina močová a toxické krystaly kyselin z mrtvé, kyselinu obsahující potravy. Maso, hladká mouka, bílý chléb, káva, čaj, sladké moučníky - všechny tyto potraviny způsobují vysokou tvorbu kyselin v těle. Je to v současné době běžná mrtvá strava většiny lidí. Tato strava plus tvrdá voda jsou hlavními původci mnohých zdravotních potíží, jejichž následkem je zbytnění kostí a ztuhnutí kloubů.

     Naše potrava musí být vyvážená a musí mít správný poměr kyselinotvorných a zásadotvorných látek.
     Za kyselinotvorné potraviny, obsahující škrob a tuk, jsou všeobecně považovány rafinovaný bílý cukr a živočišné proteiny. Naproti tomu ovoce a zelenina jsou (s několika výjimkami) zásadotvorné. Vyvážená strava by se měla skládat asi ze tří pětin ze zásadotvorných a ze dvou pětin z kyselinotvorných potravin.

 

Novinky

 

 

Test zvápenatění
Vyzkoušejte si sami tento test a zjistíte, jak je vaše tělo zvápenatělé!

 1. Postavte se zpříma, ruce nechtě viset volně podél těla. Skloňte hlavu až k hrudi a začněte s ní kroužit kolem dokola. Mnoho lidí při tomto pohybu slyší skřípat anorganická zvápenatění. To svědčí o usazeninách nerozpustných minerálních látek a toxických krystalů kyselin v tzv. atlasu, tzn. v páteřním obratli, na kterém spočívá lebka.

 2. Vyzkoušejte nyní také klouby vašeho těla. Cítíte strnulost?
  Jak pohyblivá je vaše páteř? Zvedněte paže nad hlavu, předkloňte se dopředu a kolena mějte napnutá. Můžete se konečky prstů dotýkat podlahy?

 3. Jste dostatečně ohební, abyste při napnutých kolenech dosáhli dlaněmi na zem?

 4. Postavte se zády ke stěně. Popojděte asi 60 cm dopředu, prohněte
  pak záda dozadu a „kráčejte" rukama po stěně dolů. Jak daleko dojdete?

 5. Jak vysoko můžete přednožit?

 6. Skřípe vám v koleně při jeho ohýbání

 7. Jak pohyblivé jsou vaše nohy?

 8. Máte při chůzi pružný krok?

 9. Máte pocit lehkosti a pružnosti ve svém těle?

 10. Můžete chodit a tančit s půvabem a svižností? Nebo snad chodíte na vápenatých usazeninách, které vám působí bolest?

  Nenamlouvejte si, že vaši strnulost přináší stáří! Pro mne je to nesmysl. Správnou péčí a dostatečným pohybem můžete své tělo udržet pružné!

 

Pijte pouze destilovanou vodu
    
Kromě ovocných a zeleninových šťáv nepijte jinou vodu, než destilovanou!

     V současném znečištěném a jedovatými zplodinami zamořeném světě je destilovaná voda nejčistší vodou, jakou byla dříve voda dešťová. Bohužel, dešťová voda je dnes silně znečištěna škodlivými zplodinami z aut, továren a elektráren. Destilovaná voda neobsahuje žádné pevné látky jakéhokoliv druhu. Je složena jen z vodíku a kyslíku. Nejsou v ní žádné organické, ani anorganické látky. Může se nalévat rovněž do elektrických napařovacích žehliček a autobaterií. Destilovaná voda nezanechává v těle žádné usazeniny. Neobsahuje žádnou sůl ani sodík. Je to dokonalá voda pro zdravé fungování velkého tělového filtru - ledvin. Je perfektní tekutinou pro krev a ideální pro správnou funkci plic, žaludku, jater a jiných důležitých orgánů v těle. Proč? Protože je prosta všech anorganických látek. Je tak čistá, že se používá v lékárnách při přípravě tekutých léků.

     Nevěřte pohádkám, když někdo vypráví, že destilovaná voda je vodou mrtvou! Samozřejmě, ryby v destilované vodě žít nemohou. Ryby potřebují k životu ve vodě rostlinstvo. A rostliny potřebují k životu minerální látky.

 

Jak je to s dešťovou vodou?
     Dešťová voda je ideální destilovanou vodou - ale v současné době je náš vzduch tak znečištěn, že zamořuje a otravuje přírodní vodu i v oblacích.
Jedna z mých teorií je, že v bibli zmiňované národy s fantastickou délkou života pily jen dešťovou vodu. Dešťová voda je destilovaná voda z oblaků.
Dnes však žijeme ve věku znečištěného životního prostředí. Dokonce i déšť z oblohy je zamořený.
     Stroncium 90 z atomových bomb přeměňuje dešťovou vodu ve smrtelný jed. Průmyslová zařízení vypouštějí do vzduchu jedy - oxid siřičitý, olovo, oxid uhelnatý a stovky dalších znečišťujících látek. V současné civilizaci nepřichází používání dešťové vody proto v úvahu. Abychom mohli v tomto otráveném světě přežít a ochránit se před zničením našeho života, tj. před úplným ztvrdnutím mozku, tepen, kloubů a tkání, musíme pít pouze destilovanou vodu.
Nechceme přece, aby naše mozkové tepny a ostatní cévy byly jako z kamene. S takovým stavem se můžeme setkávat denně u předčasně zestárlých lidí, kteří jsou úplně senilní. Často slyšíme slovo „fosilie". Tím jsou míněny pravěké zkamenělé zbytky zvířat, která kdysi v dávných dobách žila na naší planetě. Jakmile vypijeme jen jednu sklenici obyčejné vody z vodovodu, rozběhne se v našem těle proces kornatění. Pokud člověk zemře na arteriosklerózu, pak dosáhl absolutního konce.

     Jednou jsme slyšeli, jak někdo říká: „Stará fosilie John Smith zemřel v noci na arteriosklerózu." Přestože byla tato poznámka hrubá, vystihla pravdu. V našem životě můžeme sice jakžtakž uniknout smrtícím degenerativním a nakažlivým nemocem, ale neustále budeme ohrožováni velkým vrahem lidstva - kornatěním tepen.
 

     "Každý je stavitelem svého chrámu, který nazýváme tělo... Všichni jsme sochaři a malíři a naším materiálem je naše maso, krev a kosti. Každá noblesa začíná nejprve zušlechtěním rysů obličeje. Každá špatnost nebo smyslnost je dělá hrubými."

Henry David Thoreau

 

Moje předpověď
     Jsem jen malým hlasem, který volá na poušti a propaguje učení o pití destilované vody, aby varoval lidstvo před nebezpečím vody, která je plna chemických a anorganických látek. Žil jsem již dlouhý život. Za tu dobu jsem viděl umírat na arteriosklerózu své příbuzné, osobní přátele a také několik mně velmi milých zvířat. Věřím, že jsem se svou teorií o nebezpečí vody, obohacené o anorganické látky, předběhl dobu o 100 let.

      Jednou snad lidstvo pozná nebezpečí běžné vody. Potom bude používána jenom voda destilovaná. To bude největší pokrok ve prospěch zdraví, kterého kdy lidstvo dosáhlo.

      Nezáleží na tom, jak dalece člověk střeží své zvyklosti v jídle, kolik vypije ovocné a zeleninové šťávy, zda dodržuje dietu se syrovou stravou či je vegetariánem, zda se řídí vědecky podloženou dietou - pokud pije nadále vodu z pramenů, studní, řek nebo jezer, je na nejlepší cestě k tomu, stát se fosilií (zkamenělinou).

       Za uplynulých 60 let jsem poznal všechny významné odborníky z oblasti výživy, přírodního léčitelství atd., ale všichni pili smrtonosnou, anorganické látky obsahující vodu - jen málokteří z nich se dožili vysokého věku!

      Stejně tomu bylo i u velkých sportovců v posledních 60 letech. Byli na vrcholu slávy, pili smrtící anorganickou vodu a umírali ve stejném věku jako lidé, kteří nesportovali.

      Znal jsem osobně známého tenistu Billa Tildena. Na vrcholu jeho kariéry ho nemohl nikdo na světě porazit. Nenaslouchal ale mému malému, skromnému hlasu, který ho poučoval o nebezpečnosti a smrtícím účinku anorganické pitné vody. Ohrazoval se tím, že všichni ostatní lidé kolem něho pijí normální vodu a tak nemá důvod, proč by ji nepil také. Veškerý jeho sportovní talent a statečnost ho však neubránily před srdečním infarktem. Nedožil se ani šedesáti let. Pitva potvrdila, že jeho srdeční tepny byly silně zkornatělé.

     Sandow, nejsilnější muž své doby, patřil též k mým přátelům. Kdykoliv jsem ho navštívil v jeho studiu v Londýně, předváděl mi svoje svaly a vykládal mi, jak je silný. Pil ale londýnskou vodu z vodovodu a v 58 letech dostal srdeční infarkt. Jeho velká síla a silné svaly ho nemohly zachránit.

     Stáří člověka je závislé na stavu jeho tepen. Toto zjištění se nedá obejít.
Během korejské války bylo v krátké době zabito 300 mladých amerických vojáků. U všech byla provedena pitva. Co myslíte, že lékaři zjistili? Všichni mladí vojáci již měli příznaky arteriosklerózy. Tato skutečnost je vědecky zdokumentována. Jednalo se o muže mladší 23 let, kteří byli v takzvaném rozkvětu života, a přesto se neubránili degeneraci tepen.

 

Novinky

 

Co je destilovaná voda?

     V knize jsem zdůrazňoval, že destilovaná voda je jedinou čistou vodou - jedinou vodou, kterou byste měli konzumovat. Jak jsem již výše vysvětlil, není „měkká voda" totožná s destilovanou vodou. Také „filtrovaná voda" nebo „ionizovaná voda" nejsou destilovanou vodou. Existuje pouze jedna metoda, pomocí níž lze vyrobit 100% destilovanou vodu, a to je destilace párou. Při destilaci se odpaří jen čistá voda - H2O a všechny anorganické látky a jiná znečištění zůstávají mimo. Prozkoumali jsme na trhu dostupné přístroje a vybavení na výrobu destilované vody a máme přehled o nových destilačních přístrojích.

 

Voda vyplavuje jedovaté látky z těla
     
Jednou z nejdůležitějších funkcí vody je vyplavování jedovatých látek a solí z těla. Všude na světě konzumují lidé bohužel velké množství soli. Na druhé straně však existují celé skupiny národů, které po staletí až do dnešní doby ani nevědí, co je sůl a přesto žijí zdravě a šťastně.

     Japonci jsou známi jako největší spotřebitelé soli (chlorid sodný). Japonský rolník sní 50-60 gramů soli denně. Pokud se dožije věku 60 let, odfiltrují jeho ledviny 1250 kilogramů soli.

     Američané a Evropané nejsou ve spotřebě soli za Japonci příliš daleko. Nejen proto, že si jídlo hodně solí, ale konzumují také velké množství slaných potravin, např. šunku, slaninu, uzeniny, uzené maso a uzené ryby, bramborové lupínky, slané oříšky a další potraviny s vysokou koncentrací soli. Není divu, že jsou srdeční nemoci v Americe a Evropě zabijákem číslo jedna

     Není divu, že lidé již ve třiceti letech trpí vysokým tlakem, ledvinovými potížemi, záněty kloubů a zpočátku nejčastější příčinou úmrtí - kornatěním tepen a žil. Čistá voda a její správné množství pomáhají udržovat nízkou hladinu cholesterolu. Mysleme na to, že voda je proplachovacím prostředkem! Podle našeho názoru je čistá voda nejlepším přírodním prostředkem pro krásu a zdraví.

      Během dlouholeté kariéry poradce pro výživu a kondici u nejvýznamnějších filmových a televizních hvězd v Americe jsme zjistili toto: Když se podařilo umělce přesvědčit, aby pili čisté tekutiny, udrželi si pak mladistvý vzhled a odpovídající postavu mnohem déle, než lidé, kteří pili normální vodu z vodovodu nebo minerální vodu.

      Čistá voda udržuje tělní buňky a zabraňuje jejich vysychání. Obličej a krk jsou méně vrásčité, obličej a tělo zůstávají déle mladistvé.

Zdroj: 23

 

Pokračování:

Destilovaná voda - komentáře

 

 

Destilovaná voda - nejlepší voda pro pití

Destilovaná voda - komentáře

Fotografie - usazené minerály

Čerstvé ovocné a zeleninové šťávy 

Destilační přístroje AquaCompact

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Další informace najdete zde:

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze