21. Hypotalamus

Sledování video textu

 

 

     Hypotalamus vlastně není žláza, ale určitě se podílí na tolika různých funkcích, že každá žláza ve vašem těle je jím přímo nebo nepřímo ovlivněna. Je to jedno velmi důležité a podstatné centrum lidského organismu.

 

     Jestliže je jasná daleko rozvětvená činnost hypotalamu, pak to může mysl osvobozovat od strachu a frustrace. Jestliže se věnuje potřebám těla nutná pozornost a jestliže ovládáme city a duševno, pak to přispívá k rovnováze hypotalamu.

 

     V základě je hypotalamus svazek vláken a buněk uprostřed lebky v mezimozku. Podílí se skoro na všech funkcích endokrinních žláz. Oči, sluchové orgány, látková výměna, krevní tlak (a to jak nízký, tak vysoký), vylučování tekutin, rovnováha vody v těle, řízení teploty, chuť k jídlu, hlad, fenomén spánku, prakticky každá duševní a tělesná funkce a činnost je určitým způsobem přímo nebo nepřímo ovlivňována nebo kontrolována činností hypotalamu.

 

     Je to teprve několik desítek let, co se začala hypotalamu věnovat pozornost. Jeho pole působnosti je tak rozsáhlé, že celá doba, která byla věnována zkoumání hypotalamu, byla potřebná k objevení těch nejdůležitějších aspektů jeho významu pro náš denní život. Mnoho z jeho činností, především na úseku duševního vývoje člověka, není dosud dokonale objasněno.

 

 

Elektrická životní síla

     Abyste mohli poznat ten mohutný vliv, který působí na hypotalamus, musíme prostudovat epifýzu. Můžeme ji srovnat s rádiovou anténou, která zachycuje z okolní atmosféry proud kosmické energie, který působí jako elektrický proud, jestliže vnikne do těla. Kosmická energie je ta nekonečná, bezedná síla, která celým vesmírem proniká, udržuje planety v jejich drahách a která se dostává přímo dovnitř vašich tělesných buněk.

 

     Jako obrovská elektrárna posílá elektrický proud o sto tisících voltech elektrickým vedením do transformátoru v blízkosti vašeho domu, tak proniká univerzální kosmická síla do epifýzy. Síla o nepopsatelně vysokém napětí, které by prakticky tělo spálilo; kdyby nebylo vybaveno transformátorem, který sníží napětí na hodnotu odpovídající potřebám jednotlivce.

 

     Tento transformátor kosmické energie leží ve středním mozku a nazývá se talamus. Je to struktura z šedých buněk a tkáňové hmoty, která přebírá a sbírá energii od epifýzy, snižuje a kontroluje ji a vůbec ji přivádí do souladu s potřebami jednotlivého člověka, s jeho tělesným a duševním vývojem. Mnoho lidí, kteří tomuto dění rozumí, označují epifýzu za spirituální žlázu člověka.

 

     Hypotalamus leží bezprostředně pod talamem a je nejvyšším centrem, které sbírá a rozděluje životadárný fenomén kosmické energie zvaný všeobecně životní síla.

 

     Za nejdůležitější tekutinu v těle je považován mozkomíšní mok.

 

     Ze všech částí těla, kromě epifýzy a talamu, se právě tato tekutina zabývá nejvíc touto energií - životní sílou. Mozkomíšní mok proudí, páteří, vyplňuje oční bulvy, zavlažuje sluchové orgány a poskytuje koupel vnitřní části každého nervu v těle.

 

     Precizní činnost každé žlázy v těle, včetně hypotalamu, je závislá na této tekutině.

 

 

 

 

Novinky

 

 

 

     Hypotalamus leží těsně nad hypofýzou (podvěskem mozkovým) a pomocí sítě z nervů a krevních cév, která se rozprostírá nad hypofýzou, ovlivňuje a kontroluje funkci nadledvinek, štítné žlázy, jater, slinivky břišní, varlat u muže a vaječníků u ženy.

     Hormony, které tyto žlázy vylučují, jsou hypotalamem aktivovány.

 

     LEDVINY jsou z největší části regulovány hormony produkovanými hypotalamem přes hypofýzu.

     Mnoho ledvinových poruch se vztahuje k poruchám hypotalamu.

 

     Emocionální vzrušení má bezprostřední účinek na hypotalamus a ovlivní krevní tlak v celém těle - především však srdce.

 

     Vědět to znamená pro každého, kdo lehce "exploduje", že udělá dobře, jestliže bude počítat do desíti, než promluví nebo začne jednat. Musíme dát krevnímu tlaku příležitost uvést krevní oběh na normální úroveň.

 

 

Jste citliví na horko nebo na zimu?

     Hypotalamus je skutečně váš teploměr. Jako každá část vašeho těla může být i hypotalamus postižen nádorem nebo poraněním, jestliže zanedbáváme vnitřní čistotu těla a nejíme dostatečně syrovou stravu. Jestliže se to však přihodí, což je velice vzácné, pak se může stát, že si vaše tělo s regulací teploty neporadí.

 

     Jestliže se o tělo dobře staráme a hypotalamus je zdravý, aktivuje potřebné nervové mechanismy, aby nadměrné vedro bylo odstraněno stimulací dýchání, srdeční činností a míchy.

 

     Zvýší-li se teplota krve na nutnou míru, začneme se potit; tím se tělesná teplota sama od sebe vyrovná a cítíme se dobře.

     Jestliže je zima, ovlivňuje hypotalamus vyzařování tepla ze systému orgánů, což vede k zadržení tepla tělem. Hypotalamus ovlivňuje také výrobu tepla v těle rozprouděním látkové výměny. Na tom se podílí také štítná žláza. Veškerá, krev cirkulující v těle protéká štítnou žlázou. Z tohoto důvodu je také napadána škodlivinami přítomnými v krvi stejně jako hypotalamus.

 

     Škodlivé substance v krvi, které se dostanou do hypotalamu, mohou funkci tohoto vzácného termostatu poškodit; jestliže je tlusté střevo ucpáno jedovatým odpadem, přicházejí škodliviny krví i do hypotalamu. Abyste svůj hypotalamus udrželi v dobrém, funkčním stavu plném energie, dbejte na to, co jíte a starejte se o čistotu vašeho vylučovacího ústrojí.

 

     Potřebovali bychom celou jednu knihu, kdybychom chtěli vysvětlit všechny rozmanité funkce hypotalamu. Zdůrazňuji to proto, abych vás ještě jednou upozornil na důležitost péče o všechny vaše tělesné a duševní návyky, aby vám toto životně důležité centrum ve vašem těle mohlo pomoci dosáhnout a udržet zářící zdraví.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze