31. Organické zahrádkářství

Sledování video textu

 

 

     Slovo organický ve vztahu k rostlinám, statkům a zemědělství vyjadřuje charakter, který je vlastní živým organizmům nebo něčemu, co k živým organizmům patří nebo z nich vzniká. Z biologického hlediska jsou organizmy věci nebo substance, které se tvoří, aby nesly dál znaky života, a to živými orgány, které samostatně pracují; ale jsou na sobě závislé. Jinými slovy řečeno, každá živá substance - zvíře, rostlina, bakterie atd. - je organizmus.

 

     Zřejmě nemůže být nic organické, co neukazuje nebo neobsahuje život. Nemůže mít současně život a smrt, ale mrtvá hmota může samozřejmě narušovat projevy a aktivitu života a živých substancí. Dříve byly doby, kdy největší část potravy, která byla k dispozici, byla více méně organicky vypěstována. To znamená, že ještě nebyla běžně ke koupi chemická hnojiva, která ničí půdu a její organické elementy, ale hlavně nebyl jejich prodej v módě.

 

     Jako základ organické půdy je možnost poskytovat rostlinám živé minerální a chemické elementy. Tyto elementy musí udržovat své enzymy v aktivitě, to znamená ve stále se obnovující formě.

     Tak jako stavitel nemůže postavit dům, dokud nemá stavební materiál, tak také nemůže být rostlina dokonalá, jestliže jí během růstu chybí živiny, které k vývoji a růstu kořenů potřebuje.

 

     Umělé chemické látky, ze kterých jsou chemická hnojiva složena, nemají ani sílu ani schopnost naplnit půdu životem. Jejich jediným úkolem je urychlit růst rostlin! Dešťovky a půdní bakterie nesnáší tyto chemické substance. Tím ztrácí půda ten nejzákladnější předpoklad, který je podle plánů přírody nutný k organickému růstu rostlin. Chemikáliemi půda ztvrdne a "uzavře se".

 

     Rostliny, které vyrostly na organicky obdělávané půdě, jsou nejvýživnější. Jestliže si chcete osadit svoji zahrádku, pak nezapomeňte, že dobře kompostovaná půda příznivě ovlivní kvalitu rostliny.

 

     Lidé, zvířata a rostliny, živící se potravinami vyrostlými na dobře kompostované půdě, jsou odolnější proti chorobám, jestliže se situace nijak nezkomplikuje. Kdyby to byl jediný důvod, pak by měl každý inteligentní člověk, který na to stačí, vypěstovat ve své zahradě pro svoji rodinu co nejvíc potravin, aby tímto způsobem mohl kontrolovat kvalitu stravy.

 

K vypěstování organické potravy,
kterou potřebuje jedna rodina během roku,
není potřeba velkého pozemku.
Důležitá je bohatá zásoba vody.

 

 

Novinky

 

 

     Aby na půdě mohly skutečně vyrůst rostliny organického typu, musí být splněny dva základní předpoklady:

1. Dešťovky musí půdu přirozeným způsobem provzdušnit a zúrodnit.

2. V půdě musí být přítomen velký počet živých organismů ve formě půdních bakterií, aby se podílely na rozkladu půdy a rozkládaly odumřelé a zpráchnivělé rostliny.

 

     Za takových podmínek mohou kořeny rostlin proniknout hluboko do půdy a využít stopových prvků, které jsou v komerčně hnojené půdě jen nedostatečně obsaženy, nebo vůbec nepřítomny.

     Lidské tělo se skládá z padesáti devíti chemických prvků. Aby byl zachován zákon regenerace, je nutné, aby byly tyto prvky obsaženy v potravě, a potrava musí tyto prvky v organické formě získat z půdy.

 

     Šestnáct těchto prvků je vždycky obsaženo v salátech, zelenině, ovoci, ořechách a semenech, i když možná nedosáhly své normální stoprocentní dokonalosti. Schopnost lidského těla vypořádat se až k určité hranici s tímto deficitem nám dovolí přesto při dnešní běžné stravě zestárnout.

 

     Těch ostatních čtyřicet tři prvků, takzvaných stopových, je v těle obsaženo v nekonečně malých množstvích a rostliny vypěstované na chemicky hnojených půdách je buď neobsahují, nebo jen nedostatečně. I kdyby bylo zabránění tohoto nedostatku jediným důvodem, měl by každý, kdo může, organickou potravu pěstovat a tím si vyvinout smysl pro hodnotu kvalitní stravy. Rostliny rostoucí na dobře kompostované půdě, zakoření hluboko v zemi, kde si své stopové prvky najdou. Chemická hnojiva "uzavřou" půdu a zabraňují vniknutí kořenu do hloubky.

 

     To všechno je jednoduché, protože je to přirozené. Jedna důležitá otázka v dnešní době se týká potravy v našich obchodech a samoobsluhách. Už jste někdy pozorovali lidi, kteří v samoobsluhách nakupují vystavenou zeleninu a ovoce podle seznamu? Všimněte si jich dobře! Mnoho lidí vezme hrst z toho, hrst z onoho, bez přemýšlení nebo zhodnocení, nacpe všechno do tašky - a zmizí. Nemají tu nejmenší představu o kvalitě potravy, kterou kupují, a pravděpodobně je to ani nezajímá.

     Pozoroval jsem ale se zájmem, jak si překvapivý počet mladých lidí udělá čas, aby si pečlivě vybrali a koupili tu nejlepší kvalitu, která je k dostání.

 

Je nejvyšší čas, aby se hospodyňky informovaly,
co znamená kvalita potravy.
Potrava se kupuje konec konců k výživě těla.
Nemůže být doopravdy výživná,
jestliže má nedostatek životně důležitých součástí.

 

     Každý si přeje zdraví - zářící zdraví. Jestliže však nevíme, jak ho získat, nemůžeme ani zpomalit degenerativní proces buněk a tkání těla, který vede k nemocem a předčasnému stáří.

 

 

     Za současnou zdraví škodlivou a nebezpečnou situaci ve výživě jsou spoluzodpovědné hospodyně, ne výrobci, obchodníci nebo prodavači. Handlíři a kšeftaři jdou cestou nejmenšího odporu, která při nejmenší námaze a nejmenších nákladech hodí nejvyšší profit. Dodávají vždycky to, po čem je největší poptávka! Kdyby všechny hospodyně vyžadovaly organicky vypěstovanou potravu, pak přijde na trh! Bude to den, kterému bude následovat zářící zdraví pro velké množství lidí, kteří si dnes nedovedou představit, co jim chybí. Toho dne budou obchody dodávat zboží té kvality, kterou potřebujeme.

 

     Už dnes vidíme zdravé a pozitivní výsledky organického obdělávání půdy tak, jak se to kdysi učilo. Mnoho lidí, mladých i starých, se vrací k půdě zpět. Někteří z nich získávají ten největší možný užitek z několika čtverečných metrů zahrady. Jiní přeměňují zase trávník v zeleninovou zahradu. I lidé, kteří přechodně žijí v pojízdných karavanech, si zakládají malé záhonky na zeleninu. Parcely velké patnáct krát čtyřicet pět metrů se přeměňují na bujné užitkové zahrady. Jsou lidé, kteří zakládají velké zahrady nebo zemědělské projekty, a jejich způsob kompostování a organického pěstování jim umožňuje dodávat přebytky sousedům nebo obchodu.

 

     Lidé žijící v městských bytech nemusí být zklamáni, že nemají zahrádku. Mohou si pronajmout zahradu v zahrádkářské kolonii nebo kousek neobdělávané půdy přeměnit v kvetoucí zeleninovou nebo ovocnou zahradu, aby svou potřebu čerstvé, organicky vypěstované potravy pokryli.

 

     Dnes existuje nový způsob zahradničení, kterému se nadšeně věnuje spousta lidí. Je to tak zvané "kuchyňské zahradnictví", spočívající v pěstování klíčků a výhonků z nepreparovaných semen různých druhů. Je to způsob vhodný pro lidi, kteří nemají žádnou půdu k dispozici. Je to vynikající metoda, jak získat plnohodnotnou potravu jako doplněk ke každodennímu jídlu. O tomto tématu pojednává také kapitola "Semena" v mé knize Zdraví & salát".

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze