9d. Mléčná žláza

Sledování video textu

 

 

 

Rozmnožovací orgány a jejich vliv na tlusté střevo

MLÉČNÁ ŽLÁZA

     Mléčné žlázy u žen mají bezprostřední spojení a vztah k rozmnožovacím orgánům. Ještě s větší důležitostí se podílí na funkcích ostatních žláz, např. hypofýzy, příštítných tělísek, nadledvinek a přirozeně vaječníků. Vliv mléčné žlázy na mandle je obrovský. Tento regulující a vyrovnávající účinek ovlivňuje zdraví a pohodu celého organizmu, duševní a emocionální oblasti denního života ženy.

 

     Když se připustí, aby se ve výdutích tlustého, střeva, stojících ve spojení s mléčnými žlázami, nahromadily hnijící fekálie, musí se počítat s tím, že mléčná žláza hlásí tento stav ostatním žlázám a dochází „k nevysvětlitelné“ poruše, která dělá ženu labilní a náladovou.

     Těší-li se žena pevnému zdraví, jsou její intuitivní schopnosti silné a bdělé. Jestliže se však tlusté střevo po celý život zanedbává, mlží se ty nejlepší instinkty a postižená osoba má sklon k sebelítosti.

 

     Jak jsme si řekli v jedné z předchozích kapitol, panuje hypofýza nad nervstvem. Často jsem viděl na rentgenovém snímku tlustého střeva, že sice vak slepého střeva, mající vztah k hypofýze se zdál být v pořádku, ale že výduť tlustého střeva, mající spojení s mléčnou žlázou, vykazovala změny. To se odráželo u žen v nervózních náladách, které se normalizovaly po střevních výplaších.

 

     Mléčné žlázy mají co do činění s menstruačním cyklem. Nepravidelnosti v této oblasti mají často spojení se zácpou. Obrázek, nakreslený podle rentgenového snímku 36 leté ženy ukazuje, jak vážně může být narušena rovnováha a pravidelnost ženského těla. Všimněte si u tohoto zvláštního případu u dolního konce vzestupného tračníku, která ukazuje na parazity. Dále si všimněte, jak je druhý konec tlustého střeva - konečník - přeplněn odpady. - viz kniha Omládněte" - Kapitola 20

 

     To je důkazem, že tato žena příliš často nenásledovala „volání“ svého střeva. Mimoto vidíme, že váha této masy musela způsobit škody na děloze a močovém měchýři. Důsledkem jsou často menstruační poruchy.

 

Novinky

 

 

     Stačí když muži neudržují svoje tlusté střevo v čistotě a starají se tím o rozedmutý konečník, který se jim za to odmění prostatickými potížemi. Avšak žena, ta má daleko víc rozmanitých problémů, kterým by měla a musí čelit, aby se vyvarovala potíží. Nesmí vás ani napadnout považovat nahodilé a všelijakým způsobem provedené střevní výplachy za univerzální lék. Od toho jste daleko vzdáleni. Nestaráte-li se o to, co vašemu tělu dodáváte, potom byste se měli skutečně nad sebou zapřemýšlet.

 

     Doporučuji pro začátek moji knihu „Zdraví & salát“, která obsahuje příklady mých vlastních jídel, o kterých tisíce lidí každého věku napsalo, že obrátila jejich život k lepšímu.

 

     Ale i jiné důležité hledisko je nutno respektovat a to duševní stránku našeho denního života. Pozorujte svědomitě vaši duši, studujte své nálady, učte se kontrolovat vaše myšlenky. Ať už podniknete cokoliv, nepřikloňujte se k nějakým filozofiím, které nejsou myšleny pro nás, západní civilizaci. Jejich pomíjivé sliby - a musím hlavně oslovit východní kulty - příliš často způsobují, že oběti ztrácejí smysl pro realitu, který potřebujeme, jestliže chceme žít v tomto světě v duševní rovnováze. Nemluvím nezasvěceně, ale na základě dlouholetých studií prakticky všech kultů a náboženství, které dnes převládají. Je mi jasné, že tato rada je bezpředmětná pro lidi, kteří jsou marnými očekáváními, plnými fantazie tak ovlivněni doktrínou, že se dostávají do stavu podobnému bezvědomí nebo spánku, pro který naše tělo a duše nejsou stvořeny. Je to nebezpečná hra s rozumem, která zatahuje do osidel všechny, kteří nejsou schopni samostatně myslet.

 

     Celoživotní výzkumy mi ukázaly, že Bůh stvořil každého z nás k určitému účelu; je na nás, tento „účel“ najít. Protože nemůžeme dostat odpověď z „ničeho“, byla nám dána bible, neomylné slovo Boží, jako návod. Studujte ji.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze