5b. Podvěsek mozkový (hypofýza)

Sledování video textu

 

 

    Pohled na kresbu normálního tlustého střeva vám ukazuje formu zdravého tlustého střeva. Na neštěstí najdeme tyto dokonalé obrysy pravděpodobně jen u malých dětí, než dostane špatná výživa příležitost je změnit.

 

     Člověk se svobodnou vůlí ničí potraviny a nápoje, které konzumuje stále víc a víc a ty vedou s přibývajícím věkem k bizarnímu znetvoření tlustého střeva. Tlusté střevo neonemocní přes noc. Vždy, když se v něm nahromadí odpady vedoucí ke kvašení a hnilobě, dojde k poruchám jednak v postižené oblasti, ale i v odpovídající části těla. Ty současně postižené části těla se vztahem k různým vydutím tlustého střeva, jsou znázorněny na obrázku.

 

 

     Tlusté střevo začíná na vaší pravé straně, přesněji řečeno v pánvi nad tříslem. První výduť na pravé straně obrazu a na konci vzestupného tračníku, tvořící jakýsi vak, se nazývá slepé střevo, dole, přesně uprostřed tohoto vaku, stojí slovo „hypofýza“. To znamená, že mozkový podvěsek (hypofýza) má spojení s tímto úsekem tlustého střeva. Ukazuje-li rentgenový snímek že tento vak má formu písmene V, jak je to ilustrováno skice, můžeme si být jisti, že se zde uhnízdili paraziti (červi). Zjistil jsem, že se obyčejně jedná o tasemnici. Toto onemocnění vaku zvaného slepé střevo, vede často ke stavu trvalé únavy.

 

     Jak je zřejmé z nákresu, skládá se hypofýza ze tří částí: ze zadního laloku, zvaného také neurohypofýza; název naznačuje zvláštní vztah této části k nervovému systému těla; z předního laloku, který se nazývá také pars glandularis; část třetí je nejmenší a leží mezi oběma shora jmenovanými.

     Každá vážnější porucha v oblasti slepého střeva se dotýká všech tří laloků hypofýzy. Zadní lalok hypofýzy, který má přímé spojení s mozkem, se podílí prakticky na všech aktivitách těla, takže všechno nenormální může mít neočekávané účinky na odpovídajícím místě ve slepém střevě.

 

     Zadní lalok hypofýzy kontroluje také tělesnou teplotu. Při horkém počasí se kožní póry otvírají a vy se potíte, zatímco za chladného počasí jsou póry uzavřeny, aby se zabránilo odpařování a teplo zůstalo v těle. Mimoto má zadní lalok hypofýzy na starosti také vodní hospodářství těla. Tělo obsahuje 75 - 80% destilované vody, která je životně důležitá pro tok lymfy. Tato voda přijímá všude v těle nečistoty, které předává jednak ledvinám a jednak tlustému střevu. Jedna z poruch slepého střeva může způsobit nahromadění tekutiny v tlustém střevě, která vede k průjmu. Jiná porucha brání vodě, aby se dostala do tlustého střeva, což může vést zase k bolestivé zácpě. Existuje tedy úzký vztah mezi zadním lalokem hypofýzy a slepým střevem. Přední lalok hypofýzy se podílí na funkci žláz a produkuje hormony pro pohlavní žlázy, nadledvinky, štítnou žlázu, játra a slinivku břišní.

 

 

     Všechny tyto žlázy si v následujících kapitolách probereme. Je zřejmé, že poruchy v krajině slepého střeva mohou mít mnoho následků.

 

Novinky

     V mé knize „Omládněte“ jsem citoval případ mladého muže, který se jako voják podrobil všem předepsaným očkováním a trpěl potom na všeobecnou slabost imunitního systému. Medikamenty zhoršily jeho stav, byl propuštěn z armády, ačkoliv u odvodu byl shledán zcela zdráv Když přišel ke mně; byl zhotoven rentgenový snímek jeho tlustého střeva. Typické obrysy slepého střeva ukazovaly na hnízdo parazitů. Vyloučil velké množství červů a dařilo se mu líp.

 

     Jen málo lidem je jasné, jak bezprostředně souvisí stav tlustého střeva se stavy slabosti, zvláště se stresem a nervozitou. Dříve než se u těchto nemocí dosáhne nebezpečného stupně, pokouší se tlusté střevo vysílat varovné signály, někdy pomocí křečí, ale obyčejně ve formě zácpy. Nezasáhnou člověka „zčista jasna“. Je-li práh tolerance dosažen, mohou být problémy vyvolány negativním zážitkem, jako na příklad úmrtím v rodině, finančními nesnázemi, nebo desítkami jiných osobních katastrof. Je téměř nemožné zachovat klidnou hlavu a správnou duševní rovnováhu, když jsme se příliš dlouho nestarali o vlastní tlusté střevo. Souvislosti mezi hypofýzou, slepým střevem a funkcemi těla jako celku, jsou spolu příliš úzce spjaty, než aby mohly být přehlédnuty.

 

     Zjistil jsem, že lidé si nejsou vědomi toho, kolika nemocem mohou zabránit výplachy střev. Nestačí provést jeden nebo dva výplachy a tím skončit. Mělo by se provést tolik výplachů, kolik je k dokonalé čistotě střeva nutných. Když je tlusté střevo jednou řádně vyčištěno, měly by následovat nejméně dvakrát do roka dva výplachy - až do konce života. Za prvé je prevence lepší než léčení a za druhé lze zabránit předčasnému stárnutí.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze