Štítná žláza

 

     Štítná žláza je vedle jater naše největší endokrinní žláza. Je to žláza regulující temperament člověka, který odpovídá jeho zděděným vlastnostem, jeho povaze, jeho charakteru; jeho náladě, jeho osobnosti a jeho negativnímu zaměření.

 

     Štítná žláza je uložená na krku před Adamovým jablkem. Když si ujasníte, že každá kapka krve v těle proběhne asi každou čtvrthodinu štítnou žlázou se všemi dobrými i špatnými elementy a bakteriemi, které transportuje, pak pochopíte, proč mají štítné žlázy tak dalekosáhlý vliv na mladé i staré lidi. 

 

     Dva prvky jsou bezpodmínečně nutné pro efektivní činnost štítné žlázy, a to jód a zinek. Jestliže jsou tyto prvky v potravě nedostatečně obsaženy nebo chybí vůbec, nemůže si je štítná žláza vzít z krve, která jí protéká. To vede k řetězu poruch, které ovlivňují zdraví člověka a jeho cíl a přání dosáhnout zářícího zdraví.

 

     Štítná žláza vylučuje hormon tyroxin, v jehož produkci hraje jak jod, tak zinek velkou roli. Protékající krev odnáší ze štítné žlázy mikroskopicky malá množství tyroxinu, který reguluje mnoho tělesných funkcí jako například látkovou výměnu sacharidů, vodní hospodářství těla, funkci svalovou, nervovou a funkci pohlavních orgánů.

 

     Jeden z nanejvýš důležitých, životně nutných úkolů štítné žlázy je její střídavý vztah k ostatním endokrinním žlázám, zvláště k hypofýze a nadledvinkám. Nedostatek jódu a zinku v organismu vede k poruchám látkové výměny tuků a tím k tvorbě tukové tkáně tam, kde si to nepřejeme.

 

     Nadměrná tvorba tyroxinu zaviňuje mnoho poruch, jako je struma (zvětšení štítné žlázy), úbytek na váze až vysílení, nervozita, neklid, podrážděnost, ztráta tělesné a duševní síly, stejně jako nepravidelnosti v látkové výměně. 

 

     Všem těmto stavům můžeme zabránit tím, že jíme potravu z moře (např. mořské řasy) a čerstvé syrové šťávy.

 

     V každém případě se docílí nejlepších výsledků řadou střevních výplachů. Hodnota a nutnost střevních výplachů je téma, které vyžaduje svědomitou pozornost přinejmenším v pravidelných intervalech. Jedy, které mohou vzniknout rozkladem v tlustém střevě, se mohou zdát neuvěřitelné, jestliže postižená osoba zanedbala studium tohoto tématu.

     Teprve žlázový systém těla umožňuje všechny jeho funkce a činnosti: Každá porucha správné funkce žláz musí mít vliv na dobrou pohodu člověka a žádná část těla není tak choulostivá na toxémii jako právě žlázy

Rozklad odpadových hmot a baktériemi prosycená zahnívající stolice nemohou vést ke zdravému okolí. Nevěříte? Odstranění rozložených odpadů z tlustého střeva je právě tak důležité, ne-li důležitější, než odstraňování odpadků z ulic města.

 

     Pokud nejsou rozpadové produkty z tlustého střeva odstraněny, projevuje se jejich hnilobný zápach páchnoucím dechem a "vůní těla". Žádné deodoranty nemohou překrýt nebo ukrýt skutečnost, že tělo oběti je ucpáno nečistotami. Čím čistější je vaše tělo, tím víc jsou pro vás odpuzující a nepříjemně zapáchající lidé ve vašem okolí. Nevyloučené rozpadlé zbytky mají pro štítnou žlázu velký negativní význam, protože konečné produkty těchto odpadových látek prosakují do krve a jsou dopraveny a odloženy ve štítné žláze, kterou poškozují.

 

     Nejdůležitějším doplňkem potravy k udržení rovnováhy štítné žlázy je jód, obsažený v mořských řasách. V západní Evropě se podávají mořské řasy v různých formách skoro ke každému jídlu. 3

----------------------------------------

 

Novinky

 

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

 

     Štítná žláza leží na přední straně krku po obou stranách hrtanu. Má dva laloky, které jsou uprostřed spolu spojeny úzkým proužkem nazývajícím se isthmus. Je u žen o něco těžší než u mužů a zvětšuje se nepatrně při menstruaci a v těhotenství.

 

     Mezi lymfatickými a krevními cévami existuje úzké spojení. Nervové zásobení obstarává nervus sympatikus na krku. Štítná žláza je žláza s vnitřní sekrecí, to znamená, že nemá žádné vývody, kterými by sekret odtékal, ale přechází přímo do krve a lymfy, které dopravují na místo potřeby. Sekret štítné žlázy jsou hormony, které tělo potřebuje nejen k látkové výměně, ale i k růstu a vývoji.

 

     JÓD je jedna ze substancí, kterou štítná žláza nutně potřebuje. Řekl jsem JEDNA z nejdůležitějších substancí? Jód je zdaleka ten NEJDŮLEŽTTĚJŠÍ STOPOVÝ PRVEK, který potřebuje zvláště štítná žláza, ale i celé tělo. Jeho význam jsem si nejvíce uvědomil tenkrát, když jsem v Charlestonu, v západní Virginii, přednášel. Měl jsem příležitost navštívit jednoho lékaře v Clendeninu, městečku s asi 1200 až 1400 obyvateli. Ukázal mně dvě lahvičky se solí. V jedné byla sůl z nedalekého solného dolu, v druhé čistá, bílá stolní sůl. Vyprávěl mi, že struma byla v tomto kraji neznámá, když sem přišel jeho otec, také lékař. Tenkrát se začala v obchodech prodávat bílá stolní sůl a během několika roků se objevil alarmující počet strum. Důvod? Obyvatelé solili dříve jen solí z místních dolů, která obsahovala jód, zatímco bílá sůl žádný jód nemá!

 

     Schopnost štítné žlázy využít jódu, záleží na čistotě tlustého střeva. Nejvíce se to pocítí, když se začne vyvíjet struma. Střevní výplachy urychlí využití jódu štítnou žlázou, počínající struma ustoupí a duševní aktivita se znatelně vrátí.

 

     Jód je základní součást hormonu tyroxinu. Jestliže štítná žláza není schopna z nějakého důvodu vyrábět dostatečné množství tyroxinu, dostane kůže zvláštní šedou barvu a zhrubne, vlasy se začnou lámat a jsou suché, začne se přibývat na váze a - to je to nejhorší - síla duševních schopností upadá. Tento stav se podobá stavu po odnětí mandlí, což ukazuje jejich úzké spojení. Štítná žláza i mandle jsou ovlivňovány stavem tlustého střeva.

 

     Lidé žijící v krajích, kde se nadměrné vyskytuje struma, musí věnovat nedostatku jódu zvýšenou pozornost. Zde je zvláště nutné víckrát do roka provést výplach tlustého střeva a nedostatek jódu vyrovnávat denně potravou s organickým jódem (např. mořské řasy).

 

     Průměrná potřeba jódu u dospělých je velmi malá - doporučuje se asi čtvrt miligramu jako nejmenší denní dávka. Půl čajové lžičky mořských řas v prášku je dostačující, mohou se zamíchat do salátů nebo čerstvých šťáv.

 

     Zde jsou ve výhodě lidé, žijící na venkově a vlastnící zahradu. Přidáte-li do půdy kaliumjodid, může vám dodávat jód všechno, co na vaší zahradě roste. Jestliže pěstujete drůbež nebo jiná zvířata, přidávejte jim kaliumjodid do krmení a budou z toho profitovat nejen zvířata, ale i vy. Mnoho zemědělců již dávno zjistilo, že dostává-li jejich drůbež do krmení kaliumjodid, ze mají vajíčka až o 400% víc jódu. Totéž platí pro kozí a kravské mléko. Jód přidaný do solí nám může být užitečný, ale přesto mám proti jodované soli zásadní námitku. Sůl zůstává i v této směsi nebezpečnou protože je zahřívána na enormně vysoké teploty, aby se stala sypkou.

 

     Význam rovnováhy vodního hospodářství v těle se nesmí přehlížet, protože štítná žláza se na něm úzce podílí. Lidské tělo obsahuje 70% vody. Jestliže nedostatek vody vede k tomu, že odpadu v tlustém střevě chybí potřebná vlhkost, vyvine se zácpa s tvrdou stolicí, která se obtížně vylučuje a způsobuje bolesti. Musíme tedy štítné žláze a tlustému střevu věnovat stejnou pozornost.

 

     Tyroxin, hormon štítné žlázy, řídí látkovou výměnu v těle, což je jeho zákonitá funkce. Štítná žláza; ale i tlusté střevo, se úzce podílejí na látkové výměně. Funkci štítné žlázy řídí hypofýza (podvěsek mozkový), kterou jsme si probrali v jedné z předchozích kapitol. Práci hypofýzy střeží hypotalamus v mezimozku. Nepotřebujeme velké představivosti, abychom poznali, jaký skvělý orgán si náš Stvořitel vymyslel. Udělal, jako vždycky, něco dokonalého. Člověk se svojí svobodnou vůlí, která mu byla dána, ponižuje svoje tělo tím, že podléhá své chuti k jídlu, místo aby živil tělo přírodní, nezpracovanou, nezkaženou potravou, která je vhodná k jeho obnovení a regeneraci.

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze