Nedoceněný hořčík

Nedoceněný hořčík

 

 

Nedoceněný hořčík

 

     Protože smluvní partner - hořčík - je zastoupen v příliš malém množství, není možné, aby tělo dosáhlo potřebné rovnováhy. Proto, jako výsledek našich bludů, máme stále více před očima mnoho shrbených, ztuhlých a vápnem zahlcených lidí. Kromě toho mnoho lidí užívá anorganické vápníkové tablety! Dnes se dokonce jako denní dávka doporučuje 1.200 mg, pro těhotné a ženy po menopauze dokonce 1.500 mg!

 

     Pokud jsi je dosud skutečně užíval, rychle je vyhoď zároveň se smetím, protože tvůj přechod do stařeckého věku urychlují. Ostatně místo do kostí jdou do měkkých částí tvého těla. Rozsáhlé pokusy byly učiněny v Kanadě. Tablety byly podávány při měknutí kostí - a výsledek - choroby se tím neodstranily, nýbrž prohloubily a lidé se stali ještě ztuhlejšími! Přečti si znovu výzkumy na klinice Mayo v kapitole o mléku!

 

     Chceš-li se tohoto začarovaného kruhu zbavit, podporuj protivníka vápníku hořčík! Ten najdeš v hojném množství v ovoci a zelenině. Nejvíce je zastoupen v pampelišce, která je mnohými označována jako plevel. Jaké by to bylo s každodenním pampeliškovým salátem na jaře? Z této rostliny se dá zužitkovat všechno: listy, květy i kořeny a k tomu zadarmo! A chraň se všech mléčných výrobků! Nevěř reklamnímu sloganu, že mléko je zdravé! Ano, je, ale pouze pro kojence a telata a při přímém kojení!

 

Draslík a hořčík jsou našimi pomocníky,
které nám sama příroda posílá ze své rostlinné říše!

 

 

 

 

Novinky

 

 

 

     Draslík z našich buněk vyhání škodlivou kuchyňskou sůl, proto dochází k odvodnění těla při přechodu na syrovou stravu. V prvních dnech proto musíš soustavně na toaletu. Konečně se tělo zbavuje přebytečného zatížení vodou. Mezitím jsi se už dověděl, že organismus každý jed musí zředit, aby snížil účinnost jeho působení. Kuchyňská sůl bezpochyby patří mezi jedy!

 

     Bez jedovatých léků se otylí nemohou rychle zbavit vodou vyvolaných otoků. Učitelé výživy ze staré školy jsou přesvědčeni, že kuchyňská sůl není škodlivá, že ji rychle vypotíme. Přitom jiným "také badatelům" předhazují jejich překonané názory. Jistěže sůl potřebujeme, ale organickou z živé rostlinné říše! Ještě jednou:

 

Draslík do buňky, sůl ven!
Hořčík do buňky, vápník ven!

 

 

     Mohu ti pouze poradit, aby sis tyto dva přírodní minerály dobře zapamatoval! Poslední věty si soustavně opakuj. Jen tak se přiblížíš ke studnici svého mládí! Není to však možné s tabletkami, ale pouze s čerstvou, syrovou ovocnou či zeleninovou stravou! Nikdy nezapomeň: anorganické mrtvé minerály z vařené stravy, minerálních vod, minerálních tablet způsobují zvápenatění!

 

     Dlouhé roky jsem přemýšlel, proč lidé a na nich závislá domácí zvířata tak rychle zvápenatí a přitom zvířata žijící ve volné přírodě ne. Až do vysokého věku zůstávají mrštná a čilá. Myslím, že jsem na to přišel:

  1. Mrtvá strava.
  2. Nedostatek hořčíku.
  3. Příliš mnoho mléčných výrobků.

 

     Všechny tři body jsi schopen změnit, záleží pouze na tobě! Znovu opakuji: "Člověk je jediným živým tvorem na světě, který vaří? Z toho vyplývají všechny jeho problémy!" O mléku jako velmi mladé potravině, jsem se už zmínil obšírně. Ale o hořčíku bych chtěl ještě něco dodat, protože zvápenatění, zkostnatění a předčasné stárnutí jsou všem stále na očích.

 

     Mnoho badatelů zjistilo zázračné účinky hořčíku. Jako např. profesor DELBET z Francie, který se vyjádřil o chloridu hořčíku... "že je zázračně působící solí k omlazování a boji proti rakovině." F. Tasche ve své knize: "Úvahy nad bojem proti rakovině" vypovídá o výzkumech Delbeta.

     Dr. Efimie V. Bogomasová ve své knize "Zvítězit nad rakovinou" vedle česneku a červené řepy doporučuje právě HOŘČÍK. Existuje mnoho pojednání o zázračných účincích hořčíku. Např. od Dr. Klause Mohra v RR 7/86 s titulkem: "Ochranný prostředek pro srdce". Prof. MUDr. Aschoff z univerzity Ulm nedostatek hořčíku spojuje s alkoholem. Ve VITAL 10/86 je napsáno: "Nová zbraň proti stresu - HOŘČÍK". V periodiku "Prostor a doba" 21/86 Dr. Wischnik píše o "Létu, slunci, dovolené a hořčíku", že bez hořčíku nic neběží! 

    Dr. Schmidsberger, "zdravotnický dopisovatel" časopisu BUNTE píše: "Hořčík, minerál proti smrti srdce!" A tak bych mohl pokračovat.

     Myslím si, že ve všech je zrno pravdy, ale jeden minerál sám o sobě nemůže mít tak zázračnou moc, aby vyřešil všechny problémy spojené s rakovinou. Naopak, rakovina postihuje čím dál mladší ročníky!

     Budu-li vycházet ze stanoviska přírodního zákona, pak potřebujeme všechny minerály a vitaminy, objevené či ještě neobjevené! Všechny jsou v syrových přírodních živinách, které bychom měli jíst výhradně ve velkých množstvích a správných kombinacích. Pokud ovšem půdu nebudeme stále ničit jednostranným hnojením, insekticidy a pesticidy, protože potřebujeme především zdravou půdu a zdravé rostliny.

    Na těchto zdravých základech se formuje zdravý, životaschopný člověk a ne "civilizovaný mrzák".

 

 

    Hořčík svého nebezpečného protivníka vápník vyhazuje z buněk a tím i z jednotlivých orgánů a z celého těla.

    Hořčík vápník odkazuje do hranic jeho působnosti, tj. do kostí a zubů, tam, kde ho potřebujeme a ne do měkkých částí těla!

 

Časy jsou špatné? Jsi na řadě, abys je zlepšil!"

(Thomas Charlyle, angl. historik)

 

 

 

předchozí   …   další

Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze