20-3. Choroby a recepty T - Ž

 

     Čísla, která jsou u každé nemoci uvedena, se vztahují na číslo receptu v seznamu šťávových směsí

Děti a mladiství by měli pít menší množství šťáv.

 

Tanec sv. Víta (Chorea)

     Detoxikace (viz  Nachlazení) jako první krok vede k vynikajícím výsledkům, jestliže následuje syrová strava z čerstvé zeleniny, salátů, ovoce a ořechů.

61, 2, 30, 40

 

Těhotenství

     Je to bez výjimky nejdůležitější časový úsek v životě nenarozeného dítěte. Špatné návyky a chyby těhotných žen, jako například kouření, alkohol, limonády, kravské mléko (zvláště pasterizované) a spotřeba nadměrného množství škrobových; obilných a cukrových výrobků, mohou vést k degeneraci a nedostatku minerálií u dítěte. Syrová zelenina, saláty a ovoce, denně doplněné bohatým množstvím syrových šťáv, vedou k zářícím, zdravým dětem a maminkám. Zkuste to! Přečtěte si k tomu celou kapitolu o karotkové šťávě.

1, 30, 61, 2, 48, 32, 53

 

Tonzilitis (zánět mandlí, angína)

     Následek přetížení mandlí vedoucí k zánětu. Mandle jsou první obranná linie, která má za úkol zabránit vniknutí větší armády bakterií do těla. Odstranění mandlí se dá srovnat s kastrací. Ovlivní osobnost tím, že přemění dítě nebo dospělou osobu v nedbalý, frigidní, eunuchům podobný charakter. 

     Často byla pozorována rychlá degenerace tělesných struktur. (Pojednání pochází od lékařů I. a G. Calderoli z Itálie (Bergamo): "Il sottosesso nei popolo senza tonsille". Zahrnuli do své práce více než 30 000 případů z jejich působení na univerzitách v Berlíně a ve Vídni. Mluvil jsem osobně s doktorem Calderoli a mohu se za přesnost jeho práce zaručit. Jejich spolupracovníci byli, mimo jiné, Drs. Passow, Killian, Halle, Jansen, Albrecht, Gutzmann, Hofer, Piehler, Marschik.)

61, 30, 1, 2

 

Toxémie

     Otrava buď nadměrným nahromaděním odpadu vlastních tělových buněk nebo konečných produktů výměny látkové nebo odpadu zažívacího ústrojí. Všechno vede k překyselení organizmu (viz také Dr. John H. Tilden Toxémií začínají všechny choroby).

61, 30, 37, 15, 40

 

Trombóza

     Nahromadí-li se v krevních cévách druh odpadových látek se sklonem k ucpávání, vytvoří se krevní sraženina, která učiní krevní cévu neprůchodnou. Tento odpad pochází ze škrobových potravin (chléb, obilí atd.)

62, 2, 61, 30

 

Tuberkulóza

     Následek nadměrného zahlenění těla, vedoucí k rozmnožení tuberkulózních bakterií. Bakterie škodí tkáním v jejich okolí. Kravské mléko, syrové, ale i pasterizované, je pravděpodobně tou nejvíce hleny tvořící potravinou, kterou lidé jedí. Tyto hleny jsou pro bakterie tohoto typu přirozenou živnou půdou. Pravděpodobně je tuberkulóza častěji způsobená pasterizovaným mlékem než jakoukoli jinou příčinou.

61, 45, 1, 30, 2, 11, 37, 40, 41

 

Tyfoid

     Nemoc připomínající svými příznaky tyfus, způsobená nedostatkem určitých organických látek, takže se bakterie mohou narušeně rozmnožovat. Choroba je provázena horečkou a břišními symptomy.

61, 30, 28, 1, 37, 6

 

Úplavice (Dysenterie)

     Průjem jako následek zahlenění a nahromadění odpadu v těle. Výplachy střev a často i detoxikace (jak bylo již popsáno) jsou užitečné, jestliže pijeme denně dva až tři litry čerstvých šťáv.

6, 61, 30, 1

 

Urémie

     Vysoká hladina močoviny v krvi.

30, 61, 29, 40, 59

 

Vlasy

     Přečtěte si kapitolu o alfalfa šťávě

53, 66

 

Vředy (hlavně žaludeční)

     Onemocnění tkáně z nedostatku živin jako následek konzumace špatně sestavené stravy, přecházející v hnilobu a kvašení. I duševní starosti, které jsou také uvedeny v kapitolách Rakovina a Nádory, jsou uznávanou spolupříčinou.

61, 1, 30, 5, 37, 6

 

Vyčerpání

     Znamení, že tělesné buňky nedostaly s potravou dostatek živých molekul, aby mohly neustále dodávat proud čerstvé energie, která je potřebná. Vyčerpání je předchůdce mnoha nemocí. Jeho kumulativní působení se skládá z odumírání tkáňových buněk a z toho plynoucího nahromadění odpadu v těle. Jestliže se neodstraní, tvoří potravu pro bakterie. Odpočinek, spánek, vyčištění tlustého střeva a šťávy jsou nejlepší metody k zvládnutí vyčerpání.

1, 61, 30

 

Výhřez (Prolaps)

     Výhřez některého orgánu z jeho normální polohy ztrátou nervového a svalového tónu v. důsledku nesprávné výživy.

61, 2, 30, 40, 15

 

Vysoký tlak

     Následek nečistot v krevních cévách, které se tam dostanou:

  1. injekcemi nebo medikamenty podanými buď jako lék, anebo z jiné příčiny,
  2. usazením anorganických molekul z vařené nebo jinak zpracované stravy, především škrobů a cukrů,
  3. z přetrvávajících odpadových látek ve vyměšovacích orgánech.

 

     Častější výskyt vysokého tlaku v rodinách není dědičný, jak se lidé mylně domnívají, ledaže bychom považovali matčinu degenerovanou krev (v důsledku konzumace anorganických potravin) za zděděný dar dítěti. Jediná dědičná vlastnost je způsob a kvalita stravy, které holduje celá rodina. Jestliže je to strava převážně vařená a složená z koncentrovaných uhlovodanů, pak je to jen přirozené, že většina, jestliže ne všichni členové rodiny, mají nedostatky.

61, 2, 30, 15

 

Výtok

     Nadměrné tvoření a nahromadění hlenů v ženských pohlavních orgánech.

61, 11, 30, 2, 40, 41, 60, 59

 

Novinky

 

Zácpa

     Jedy naplněné tlusté střevo jako následek nefungující koordinace jeho nervů a svaloviny. Příčinou je nadměrná konzumace denaturovaných potravin, vedoucí k zlenivění tlustého střeva.

61, 15, 30, 1

 

Zánět hrtanu

     Zánět na podkladě rozpadlého odpadu v těle.

61, 1, 30, 15

 

Zánět kostní dřeně (Osteomyelitis)

     Rozpuštění kostní struktury doprovázené hnisáním. Kost potřebuje, stejně jako ostatní tkáně těla, živoucí výživu. Bez ní buňky hladoví, odpadové látky se hromadí a kostní struktura se rozpouští.

1, 61, 48, 30, 43

 

Zánět ledvinové pánvičky

     Zánět pánvičky obyčejně na podkladě zvýšeného nahromadění kyseliny močové v organismu.

30, 61, 1, 40, 29, 28, 59

 

Zánět mandlí

Zánět hrtanu jako následek nadměrného tělesného a potravinového odpadu v organizmu. Jestliže se vytvoří absces, znamená to, že se odpadové látky nahromadily v mandlích (srovnejte kapitolu Tonsiliris). Tento chorobný stav reaguje dobře na detoxikaci

61, 30, 2, 1

 

Zánět močového měchýře (cystitis)

     Zánět močového měchýře ruší normální odtok moče, což způsobuje změny na stěnách močového měchýře. Přečtěte si kapitolu "Potíže s močovým měchýřem".

30, 61, 40, 29, 51

 

Zánět pohrudnice (Pleuritis)

     Zánět pohrudnice je následek nedostatečného vylučování rozkladných produktů v těle. Je obyčejně provázen horečkou a bolestmi při dýchání.

30, 61, 40

 

Zánět spojivek (Konjunktivitis)    

     Bolestné překrveni spojivky oční.

61, 50, 1, 59

 

Zánět tíhových váčků

     Známka vysychání kloubní tekutiny. Kousek avokáda denně pomůže stav časem normalizovat.

86, 30, 61

 

Zánět tlustého střeva (Colitis)

     Zánět tlustého střeva důsledkem zácpy a duševní a tělesné nervozity, který přeruší zažívací proces. Obyčejně je příčina v nedostatku živé, organické výživy pro nerušenou funkci střeva. Vařená strava je složena z mrtvých molekul, které nemohou obnovit nebo vyživit žádnou tělesnou buňku. K uklidnění zánětu můžeme použít studené podmáslí, než přejdeme ke správné syrové stravě. Nezapomeňte však, že mléko je vždy hlenotvomé, a jestliže ho v nouzi použijeme, musíme postupovat opatrně. Vařená strava nepomůže tlustému střevu k návratu do normálního stavu. Velkou pomocí je jemně nastrouhaná karotka a jiné druhy syrové zeleniny a ovoce stejně připravené, spolu s pitím ovocných šťáv. Minerální oleje jsou anorganické a zmaří všechny pokusy o zlepšení nemoci, zatímco medikamenty organizmu přímo škodí. Nálevy jsou užitečné.

     Námitky proti nálevům přicházejí obyčejně od těch, kteří je nejvíce potřebují a nejsou o výživě a fyziologii vylučování informováni. Obava že vedou k návyku,je založena na nedostatku informací. Čistota, jak zevní, tak vnitřní, není nikdy škodlivá.

61, 30, 1

 

Zánět vedlejších nosních dutin

     Nadměrné zahlenění při přehnané spotřebě mléka a často i škrobových výrobků.

61, 11, 30, 1

 

Zánět žil (Phlebitis)

     Zánět žil na základě velkého množství škrobů, vápníku a rozkladových produktů v organizmu.

61, 30, 40, 15

 

Zápal plic

     Zánět plicní tkáně jako následek enormního množství hlenů a rozpadových produktů v těle. Příčinou je konzumace mléka a nadměrné jedení koncentrovaných škrobů a cukrů.

61, 30, 11, 41

 

Závratě

     Dostavují se, jestliže se tělo nahromaděním odpadových látek dostane z rovnováhy. Přečtěte si kapitolu o detoxikaci, která pomohla mnohým překonat záchvaty točení hlavy.

30, 61, 2, 1

 

Zkažený žaludek

     Nedostatečné strávení špatně sestaveného jídla. Dále může vzniknout, jestliže jíme pod vlivem stresu, strachu nebo starostí.

23 (se sklenicí horké vody), 61, 1, 30, 15

 

Zuby

     Chátrání chrupu je spojeno s nedostatkem živých molekul v potravě a s nadměrnou spotřebou mléka, cukru a škrobů.

61, 48, 55, 46, 1

 

Žlázy

     Každá žláza v těle má jednoznačný vztah k ostatním žlázám, které buď stimuluje, brzdí nebo nějakým způsobem ovlivňuje. Přečtěte si, prosím, ještě jednou kapitolu o žlázách s vnitřní sekrecí. Ujasněte si vzájemný vliv žláz. Bylo by bláznivé podrobit se operaci bez znalosti jejího účinku na zbytek těla. Je nanejvýš důležité znát výživu žláz, aby mezi nimi byla zachována rovnováha. Zjistěte si minerální a chemické složení žláz a podle toho si určete nejvýhodnější výživné šťávy.

 

Žloutenka

     Následek přetížení jater, žluč se dostává lymfou do kůže, aby se póry vyloučila.

61, 30, 29, 40, 1

 

Žlučníkové potíže a kameny

     Vařené tuky a pečené potraviny jsou nejčastější příčinou poruchy funkce žlučníku (srovnejte kapitolu o žlučníkových chorobách). Žlučníkové kameny a písek jsou však nahromaděný anorganický vápník a jiné anorganické substance ve žlučníku, protože je tělo nemohlo zužitkovat. Všechny škroby, chleba a výrobky z obilí jsou plny anorganického vápníku. Jíme-li mnoho takových potravin, může to vést k tvorbě kamenů.

     Pití šťávy z jednoho citronu ve sklenici horké vody po 4 týdny, vícekrát denně a bez cukru, pomáhá tyto kameny rozpouštět.

     Příroda neplánovala odstraňování lidského žlučníku operací.

     Žlučník je pro správnou funkci jater nepostradatelný. Naše tělo patří ale nám samým, a když jsme se z neznalosti jeho funkcí rozhodli k operaci, pak není nikdo jiný, mimo nás, koho bychom mohli žalovat.

30, 61, 40, 29, 23 (horká voda)

 

Žlučníkové choroby

     Následky nedokonalého trávení tuků a nadměrného kvašení, které negativně ovlivňují vylučování žluče játry. Alkoholické nápoje, včetně piva, zaviňují degeneraci jater a často chronické zažívací potíže. Pečené a tučné potraviny jsou nejčastější příčinou žlučníkových chorob.

61, 30, 40

 

 

předchozí   …   další

Upozornění

Je pochopitelné, že při závažných onemocněních je lékařská pomoc nevyhnutelná a omezit se v takových případech na léčení svépomocí může být životu nebezpečné. Rady a doporučení, se kterými se setkáte na těchto stránkách, tedy v žádném případě nemají nahradit lékaře. Jejich cílem je spíše prevence různých onemocnění rozšíření všeobecných znalostí a informování o významu přírodních léčivých sil, aby si čtenář v případě potřeby mohl sám pomoci jednoduchými a přirozenými prostředky. Autoři nemohou ručit za následky vyplývající ať už ze správného, či nesprávného použití metod a receptů, které jsou prezentovány.


Naše menu vyberte si

Zdraví na dlani V bavlnce Zářící zdraví Kosmetika Dáša Úsměv pro děti - videopřednášky o dětech Jana-masáže

Videa Video recenze